Sammanstötning med hund på cykelväg

2016-07-03 i Strikt ansvar
FRÅGA
Jag cyklar på en cykelväg och hund i koppel rusar plötsligt över till andra sidan. Jag måste tvärbromsa och skadar mig och cykeln. Hundägaren hävdar att det är mitt fel som cyklat för fort. Jag tycker att man kan hålla sin hund på ena kanten. Vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här) ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta kallas för ett strikt ansvar. Det spelar således ingen roll om skadan har uppstått genom ägarens/innehavarens eget vårdslösa handlande eller någon annans eftersom denne ska ansvara för den uppkomna skadan oavsett. I NJA 1947 s. 594 ansågs en hundägare ansvarig för den skada som en cyklist drabbats av vid en sammanstötning med ägarens hund. I ditt fall är det således mycket som talar för att hundägaren ska ersätta de skador som har uppstått på både dig och din cykel, med hänvisning till det strikta ansvaret som råder för hundägare.

Hoppas du fick den hjälp du behövde med din fråga.

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Strikt ansvar (81)
2020-07-27 Vem är ansvarig för en biten hund?
2020-07-16 Har jag rätt till ersättning för produktionsfel?
2020-05-28 Får en hund vara lös i ett tätbebyggt område?
2020-05-26 Har man rätt till ersättning av ägaren till skador från en hundattack?

Alla besvarade frågor (82649)