Skadestånd för skada orsakad av hund

2016-07-29 i Strikt ansvar
FRÅGA
Min kopplade hund har blivit attackerad av en annan lös hund som innebar stora medicinska skador som krävt totalt 10 st veterinärbehandlingar till en kostnad av 12.576:-.(kvitton finns) Vittnen till händelsen finns och polisen har uppgifter om hundens ägare samt hundens chipmärkning. Jag har på begäran fått ut polisens utredning. Polisen har beslutat att lägga ner förundersökningen och åklagare har vid prövning inte ändrat beslutet som är att det inte begåtts något brott.Hur går jag lämpligast vidare? stämma ägaren? vad är mina chanser att få igen mina utlägg, vilka ytterligare kostnader kan det innebära för mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

En hundägare har som huvudregel ett ansvar för samtliga skador som hunden vållar. Det heter att en hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Strikt ansvar innebär att hundägaren ska ersätta skadan som orsakats av hunden även om den var lös enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Skador på djur anses vara sakskador. Grannens hund har därmed vållat en sakskada på din hund.

I och med att det är en sakskada så krävs det inte att det ska röra sig om ett brott för att du ska kunna föra en framgångsrik skadeståndstalan.

Vad ska ersättas?

Det som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för reparation och värdeminskning (alltså veterinärbesök och dylikt), inkomstförlust samt annan kostnad till följd av skadan enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Alla kostnader som den andra hunden vållat, ska som huvudregel ersättas då det rör sig om en sakskada. I tidigare rättsfall har domstolen slagit fast att även vårdkostnader som överstiger djurens ekonomiska värden, ska ersättas av skadevållaren, dock inom rimliga gränser. Ett exempel på detta är NJA 2001 s. 65. Där fick den skadelidande hundägaren motta ersättning för bland annat veterinärundersökning, olika utgifter hos veterinären samt resor till och från veterinären. För att sammanfatta så ska den lösa hundens ägare ersätta dina veterinärkostnader samt andra kostnader som direkt uppstått i anledning av attacken.

Rättegångskostnader

Du och den andra hundägaren kan undersöka möjligheten att få hela eller delar av skadeståndet betald genom era försäkringar och göra upp i godo vilket är en snabbare samt billigare process än att föra en skadeståndstalan i domstol. Om den andra hundägaren vägrar göra upp i godo och betala ett skadestånd så får du föra en skadeståndstalan i domstol. Då det rör sig om ett förenklat tvistemål (tvistevärdet understiger 22 200 kr) så är ansökningsavgiften 900 kr. Huvudregeln enligt rättegångsbalken 18 kap. 1 § är att den förlorande parten i målet ska ersätta den andres rättegångskostnader.

Med vänlig hälsning,

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Strikt ansvar (83)
2020-09-02 Kan jag får ersättning av tillverkaren om deras vara orsakat tandskada?
2020-09-01 Fråga om rent strikt ansvar, hundlagen
2020-07-27 Vem är ansvarig för en biten hund?
2020-07-16 Har jag rätt till ersättning för produktionsfel?

Alla besvarade frågor (84393)