FrågaSKADESTÅNDSRÄTTStrikt ansvar15/01/2017

Strikt skadeståndsansvar

Min hund sprang in i ett fönster. Det gick sönder och finns nu inga bevis! Vad ska jag göra

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Som hundägare ska du ha god tillsyn över din hund dvs du har tillsynsplikt över din hund. Du har ett strikt skadeståndsansvar vid skador orsakade av din hund, vilket innebär att du är skyldig att ersätta en skada som din hund orsakat även om du inte varit oaktsam och själv vållat skadan, se 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Har någon tagit emot din hund för nyttjande eller underhåll (ex ett hunddagis) och detta skedde under denna tid hunden befann sig under innehavarens tillsyn, är istället innehavaren (ex hunddagiset) strikt skadeståndsansvarig för denna skada. Vill du göra rätt för dig, vilket är mitt råd till dig, bör du uppsöka ägaren till fönstret och berätta vad som skett.

Mvh

Mimmi OrreniusRådgivare