Skadestånd vid skada orsakad av hund

2016-08-29 i Strikt ansvar
FRÅGA
Min hund blev attackerad av lös hund och förlorade sina ögon. Vårat liv är förstört, jag hade bara min hund som jag gjorde saker med .Nu sitter vi ensamma och ingen hjälper oss.
SVAR

Hej.

Normalt gäller i fråga om skadestånd att en person har rätt till ersättning för en sakskada (vilket är aktuellt här då en hund anses vara lös egendom) om en annan person har varit vårdslös och därigenom orsakat skadan, alternativt om denne uppsåtligen vållat skadan, se Skadeståndslagen 2 kap. 1 §.

Enligt 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter så ska skador som orsakas av en hund ersättas av hundens ägare, oavsett om denna vållat skadan eller inte. Du har alltså rätt att få ersättning för den skada du har lidit av personen som äger hunden oavsett om denne inte kan lastas för skada i "vanlig" mening. Denna konstruktion brukar benämnas strikt ansvar.

Om du vet vem som äger hunden som attackerade din hund kan du alltså kräva skadestånd av denne, eftersom du har rätt till sådan ersättning.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?