Personskada orsakad av defekt vinkelslipskiva

2016-09-10 i Strikt ansvar
FRÅGA
Köpte en vinkelslipsplatta på Biltema, skruvade fast den i vinkel slipen och började att slipa en trappa, helt plötsligt gick den itu och för in i mitt ben. Jag var tvungen att uppsöka vårdcentralen och dom tvättade såret och tejpade med 4 st strips och jag fick en stelkrampspruta. Gjorde en anmälan hos Biltema visade kortet som jag tog på mitt skadade ben. Vinkelslipsplattan köptes på morgonen samma dag som olyckan. Biltema sa att det var ett fabrikationsfel. Har ej hört något från dom. Vad ska jag göra? Hur mycket kan jag kräva i skadestånd?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett fel i en vara leder till skada på en person aktualiseras produktansvarslagen (1992:18) (här). Enligt lagens första paragraf ska nämligen skadestånd betalas för personskador som en produkt orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Med ordet säkerhetsbrist menas enligt 3 § att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Vid bedömningen ska hänsyn tas bl.a. till hur man kunnat förutse att produkten skulle bli använd, hur produkten har marknadsförts, hur bruksanvisningarna är utformade och när produkten sattes i omlopp, men även andra omständigheter som är relevanta i det enskilda fallet ska beaktas. I ditt fall verkar det sannolikt att skivan ska anses ha varit behäftad med en säkerhetsbrist, inte minst eftersom du tycks ha använt produkten på sedvanligt sätt och återförsäljaren själv medger att produkten har varit behäftad med ett fabrikationsfel.

Av 6 § framgår dock att det i första hand är tillverkaren eller importören av en produkt som bär ansvaret för skadan, inte återförsäljaren. Biltema är alltså bara skyldigt att ersätta din skada enligt 6 § om slipskivan var av deras egna märke. Om Biltema endast var återförsäljare åt en extern tillverkare eller importör, är det istället tillverkaren respektive importören som bär ansvaret. Av 7 § framgår dock den som har tillhandahållit produkten är ändå är skadeståndsskyldig om det inte framgår vem tillverkaren eller importören är.

För att utröna hur stor ersättning som kan krävas får man vända sig till 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (här). Där framgår att skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader som skadan orsakat för den skadelidande, inkomstförlust, samt ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. I ditt fall verkar det först och främst vara aktuellt med ersättning för ditt besök på vårdcentralen. Den ersättningen ska motsvara vad du har behövt betala för din vård. Du bör även kunna kräva ersättning för fysiskt (och eventuellt även psykiskt) lidande. Hur stor ersättning du kan kräva beror till stor del på om lidandet bara varit av övergående natur (så kallad sveda och värk) eller om det är av bestående art (så kallade lyte och andra stadigvarande men). Om du har varit sjukskriven på grund av skadan, kan ersättning för inkomstförlust också bli aktuellt. Ersättningen ska då motsvara den inkomst du har gått miste om på grund av din sjukskrivning.

Om du vill kräva skadestånd bör du i första hand räkna ihop hur mycket du skadan har kostat dig ekonomiskt, samt hur mycket du vill kräva för fysiskt respektive psykiskt lidande. Sedan bör du kontakta tillverkaren eller importören och framföra dina krav. Om slipskivan var av Biltemas egna märke, eller om det inte framgår vem som har tillverkat eller importerat den, så kan du vända dina krav direkt till Biltema. Om den ansvarige vägrar att betala, så kan du väcka talan i tingsrätten för att få betalningsansvaret fastställt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?