Strikt ansvar för skada orsakad av hund

2018-10-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Under en lekstund i hundgården bet min 14 månaders hund en annan hund så att det blev ett litet sår.Vi var tre hundägare där med våra 3 hormonstinna unga hanhundar. Ägarinnan till den hund som min hund bet kräver mig nu på alla veterinärkostnader mm, detta trots att vi båda såg hundarnas beteende samt att det var hennes hund som hela tiden red på min och då tillslut skapade min hunds reaktion.Hur ska jag ställa mig till det? Hennes hund provocerade så att min tillslut bet, vi ägare borde ha stoppat när vi såg beteendet men ingen av oss gjorde det tyvärr.Borde vi inte dela på kostnaden? Hur bör jag gå vidare, jag har försökt få henne att förstå att vi båda bär vår del av ansvaret men hon verkar inte vilja lyssna.Kan jag bara låta bli att betala, vad händer om hon går vidare? Kan det bli en mycket högre summa då?Tacksam för svar snarast.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 19 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska skador som orsakas av en hund ersättas av dess ägare oavsett vem som vållat skadan. Det innebär att du kommer att få stå för de kostnader som skadan inneburit. Att ni kanske kan anses ha delad skuld ändrar inte denna bedömning. Däremot kan beloppets storlek enligt grundläggande skadeståndsrättsliga bestämmelser jämkas om den skadelidande bidragit till skadan. Med den skadelidande avses alltså inte den andra hunden, utan dennes ägare. Frågan om hon kan anses ha bidragit till skadan är mycket tveksam, och det tjänar ingenting till att jag börjar spekulera i denna sak. Det är i vart fall din starkaste invändning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Preskriptionstid för skadestånd

2018-10-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. När jag var ungefär 11-12 år gammal blev jag hundbiten, dvs för 11 år sedan. Jag och en kompis gick på en väg och på trädgården bredvid vägen gick en ung tjej och rastade 2 hundar. En dobberman och en annan hund i samma storlek. Flickan var ungefär 16 år gammal på den tiden. Vi gick förbi och rätt som det var sprang hundarna mot oss och flickan tappade greppet om båda två. Varav båda hundarna sprang mot mig och min kompis. Min kompis hann iväg då han åkte skateboard ner för en backe. Jag hann däremot inte springa ifrån hundarna utan hundarna hann ifatt. Den ena hunden "den svarta dobbermannen" hoppade på mig bakifrån och bet mig i ryggen. Jag åkte in till sjukhuset och fick det omplåstrat, fick även en stelkrampsspruta om jag inte minns fel. Pappa och min fasters man försökte därefter att anmäla skadan till försäkringsbolaget, men fick då svaret att vi skulle ta kontakt med hundägarnas försäkringsbolag. Men hundägarna flyttade i samma veva ifrån byn och gick inte att få tag på via telefon. Jag själv var inte så gammal då och visste inte så mycket om något. Men det jag har med mig sedan dess är 2 skämmiga ärr efter bitmärket på ryggen och har sedan dess varit fruktansvärt rädd för okända hundar och tar största möjliga avstånd från dem. Kan jag göra något nu när jag blivit äldre och mer medveten för att få ut någon som helst rättvisa av denna situation?
Roksana Jurenczyk |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Reglerna om preskription återfinns i preskriptionslagen. Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter att den har tillkommit om inte preskriptionen har avbrutits innan 10 år, se 2 § första stycket preskriptionslagen. Eftersom händelsen inträffade för 11 år sen har fordran redan har preskriberats. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen

Djurägares skadeståndsansvar

2018-09-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund blev biten av en stor hund den 12/8-18. Min pappa hade min hund kopplad och var påväg till bilen, när denna stora hund kom bakifrån och attackerade.Det är många som klagat på denna hundägare tidigare och dens hund. Min hund fick AKUT opereras och har tur som lever idag.Sjukhuskostnaderna gick på ca 63 000 SEK. Jag hade tyvärr ingen hundförsäkring och mannen har varken hemförsäkring eller ansvarsförsäkring. Han svarade inte på min skadeståndskrav och jag skickade in en betalningsföreläggande till Kronofogden den 6/9-18. Denna man är pensionär. Anmält till polisen men dom räknade det som "olyckshändelse." Dom la ner ärendet efter en dag och min polishandläggare har VÄGRAT att kontakta mig, trots att jag ringt polisen flera gånger och lämnat mina kontaktuppgifter. Jag har en känsla på att jag inte kommer att få dessa pengar, då mannen är pensionär. Jag vågar knappt gå ut då denna hund var ute, utan koppel för 2 dagar sedan. Utan tillsyn, ägaren letade efter honom. Det här är en vanlig cirkel, händer hela tiden. Vad har jag för rättigheter?
Signe Lundgren |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Tillsyn över hundarNär det gäller hundar finns det en speciell lag som heter lagen om tillsyn över hund och katt. Enligt denna lag så har ägaren till en hund skyldighet att hålla sådan tillsyn och sköta hunden på sådant sätt som den kräver av sin natur för att förebygga att de orsakar skador enligt 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter.SkadeståndsansvarVidare finns i lagen även ett strikt skadeståndsansvar för ägaren för de skador som hunden orsakar. Med andra ord är hundägaren skadeståndsansvarig för den skada som hunden orsakar oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. Detta enligt 19 § lagen om tillsyn över hund och katt. Länstyrelsen Tidigare har det varit polisen som utrett om hundar ska beläggas med munkkorg- och koppeltvång, om personer ska beläggas med hundförbud, om hundar ska omhändertas och liknande åtgärder. Sedan 2018-06-01 övergår dock dessa uppgifter till Länsstyrelsen. Således är det nu Länsstyrelsen som handlägger dessa ärenden. Eftersom att du skriver att denna hund fortfarande skapar problem så skulle jag rekommendera dig att kontakta länsstyrelsen där du bor för att se om de har något ärende om din händelse. Om de mot förmodan inte skulle ha fått in ett ärende så rekommenderar jag dig att anmäla det så att de kan utreda händelsen. Hoppas att du fick svar på dina funderingar!Vänliga hälsningar,

Hundägares skadeståndsskyldighet för sönderbiten jacka?

2018-09-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min mamma blev attackerad av en hund som bet sönder hennes jacka. Hunden var kopplad men slet sig. Är ägaren skadeståndsskyldig?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att ge dig ett kort svar på din fråga för att sedan ge dig ett mer utförligt svar härunder och förklara vilka lagar som blir tillämpliga.Kort svar: Ja din mamma har rätt till ersättning av ägaren eftersom hen har strikt ansvar för sin hund. Lag om tillsyn över hundar och katterLagen som bli tillämplig här är lag om tillsyn över hundar och katter. I lagen framkommer det att ägaren till en hund har strikt ansvar för hunden, se 19 §. Detta innebär att ägaren är skyldig att ersätta alla skador som hens hund orsakar. Ersättningen räknas ut med hjälp av skadeståndslagen (SkL) och vid sakskador (som en sönderbiten jacka är) har man rätt till ersättning för: 1) sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2) annan kostnad till följd av skadan, 3) inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, se SkL 5 kap. 7 §. Vad bör ni göra nu?Din mamma har alltså rätt till att få ersättning för hennes sönderbitna jacka av ägaren till hunden. Ni bör alltså vända er till ägaren och meddela att ni kräver ersättning för jackan. Ni kan använda er av detta svar som hjälp i er argumentation. Hoppas du fått svar på din fråga! Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar

Hur får jag skadestånd då min hund blivit ihjälbiten av annan hund?

2018-10-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund blev ihjälbiten av en jakthund och nu vill inte ägare till hunden betala skadestånd och jag vet inte vart jag ska vända mig för att få hjälp att få ut det.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med fråga!Då en hund skadar en annan hund är det ägaren till den bitande hunden som blir ersättningsskyldig för de skador som uppstår (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hundägaren har ett så kallat strikt ansvar för de skador hunden orsakar. Detta innebär att ägaren är ansvarig för alla skador, oavsett vad det är som har orsakat attacken. Enligt svensk rätt räknas djur som saker, förlusten av din hund är med andra ord en sakskada. Detta innebär att du har rätt till skadestånd för hundens marknadsvärde, det vill säga vad det hade kostat för dig att köpa en ny hund. Du kan även ha rätt att få ersättning för veterinärkostnader och andra kostnader som är hänförliga till förlusten så länge dessa inte överstiger "normala" kostnader. Det skadestånd du har rätt till för dina kostnader kan jämkas om du själv på något sätt orsakat skadan. Detta innebär att skadeståndet kan bli lägre om du exempelvis själv manat på din hund att attackera eller haft hunden okopplad som självmant sprungit fram till den bitande hunden. Som jag förstår det har du vänt dig till ägaren till den hund som skadade din hund, denne vägrar dock att betala något skadestånd till dig. Du skulle kunna börja med att polisanmäla händelsen, det inleds då en brottsutredning som kan klarlägga vem som är ansvarig för den uppkomna skadan. Om hundägaren fortfarande inte vill betala ut skadeståndet till dig kan du exempelvis antingen söka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten eller stämma personen i tingsrätt. Att söka om betalningsföreläggande kan fungera bra som ett slags påtryckningsmedel, hundägaren kanske blir mer benägen att betala om hen får ett brev från kronofogdemyndigheten där det står att hen ska betala. Hundägaren kan dock välja att bestrida betalningsföreläggandet och då kan inte kronofogdemyndigheten kräva ut något förrän frågan eventuellt avgörs i domstol. Att söka om betalningsföreläggande kostar idag 300 kr. Ett alternativ är som sagt att stämma hundägaren i tingsrätten. Detta kan vara enda sättet att få ut skadeståndet på om personen vägrar att betala, domstolen kan då fastställa att ägaren är skadeståndsskyldig till dig för din skada. Det kan vara en bra idé att berätta för hundägaren att du tänker stämma denne, det kan då hända att personen "ger sig" och betalar för att slippa gå till domstol. Att stämma någon i tingsrätt är alltid ett risktagande och kan bli dyrt, det är alltså något man bör tänka igenom ordentligt innan. Behöver du hjälp med upprättande av stämningsansökan eller behöver få ytterligare juridisk rådgivning rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan man bli skadeståndsansvarig för en hund man passar?

2018-09-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Passade en hund i lördags. Men den smet från oss då vårt barnbarn öppnade dörren och inte orkade hålla emot. Tyvärr blev hunden påkörd o dödad av tåget under natten. Agria ersätter 6000 till hundägaren som menar att vi ska betala 3000 i självrisk och 1440 till djursjukhus . Vad har jag för rättigheter?
Emma Andersson |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga. För att ni ska behöva betala självrisken så måste ni vara skadeståndsskyldiga genom att ni agerat vårdslöst. Kontakta ert försäkringbolag om det finns en möjlighet att få hjälp av eran ansvarsförsäkring om ni har en sådan. Barnbarnet kan bli skadeståndsansvarig om det anses vara så att hen agerat vårdslöst men beroende på hur händelsen gick till och barnets mognad åldern så kan det beloppet sättas ner, men då kan det bli aktuellt att tala med ditt barns (barnbarnets vårdnadshavarens) försäkringsbolag. Hoppas att det var svar på din fråga!

Ansvar för skador som kor orsakat på annans mark

2018-09-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en persons djur (kor) orsakar skadegörelse i någon trädgård, är då ägaren ersättsningsskyldig för de skador som uppstått?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ansvarar ägaren av ett djur för skador som djuret orsakar?När djur orsakar skador på någons egendom kan två olika typer av skadeståndsansvar bli aktuellt för djurets ägare. Om djuret utgörs av en hund, en katt eller ett vilt djur i fångenskap har ägaren ett så kallat strikt ansvar. Med strikt ansvar menas att ägaren av djuret ansvarar för alla typer av skador som djuret orsakar. Om djuret varken är en hund, katt eller ett vilt djur i fångenskap är ägaren av djuret ansvarig för culpa, dvs för vårdslöshet. Detta innebär att djurägaren är skyldig att ersätta de skador som orsakats av djuret till följd av att ägaren har varit oaktsam vid tillsynen av detta.I lagen om ägofred föreskrivs dessutom att om annans djur olovligen kommer in på annans ägor och gör skada är djurets ägare pliktig att ersätta skadan oavsett om ägaren agerat vårdslöst eller inte. Därav framgår alltså att det föreligger ett strikt ansvar för ägaren att se till att korna inte kan ta sig in på annans ägor. (47 § lagen om ägofred) Ägaren av korna är således ersättningsskyldig för skadorna som uppstått i någon annans trädgård.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Skadestånd för ihjälbiten hund

2018-09-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår älskade lilla Chic, yorkshireterrier, blev ihjälbiten av en amstaff.Har vi rätt att kräva skadestånd och i så fall hur mycket?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst beklagar jag sorgen. Nedan kommer jag att redogöra för hur rättsläget ser ut under rådande omständigheter. Om du vill läsa mer om en ägares ansvar för sin hund kan ni göra det i lagen om tillsyn över hundar och katter, och om du vill läsa mer om skadestånd i allmänhet kan du göra det i skadeståndslagen.När det rör sig om en ägares ansvar över sin hund råder ett så kallat strikt ansvar, med det menas att ägaren till hunden som bitit ihjäl er hund alltid ska ersätta skadan (19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter). Därmed har ni rätt att kräva skadestånd för den skada som amstaffen vållat er i egenskap av den bitit ihjäl er hund. Hur mycket skadestånd ni kan kräva är svårt för mig att bedöma på det underlaget jag har. Ägaren till amstaffen ska ersätta den skada som amstaffen vållat er, därmed hur mycket pengar ni har förlorat på att amstaffen bet ihjäl er hund. En hund ses i lagens mening som en sak och ersätts därmed som en sakskada (2 kapitlet 1 § skadeståndslagen).Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,