Skada orsakad av häst

2018-10-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min bil+ hästsläp stod parkerade på en gårdsplan. En annan person som parkerat bredvid skulle lasta av sin häst och hästen kastade sig in i min bil o orsakade en skada i form av en buckla. När jag anmälde skadan till mitt försäkringsbolag sa dom att ägaren av hästen som skadat min bil inte har skyldighet att betala min självrisk på 3000kr. Hon har även kollat med sitt försäkringsbolag och dom har sagt samma sak. Hon har därefter erbjudit mig hälften av självrisken, dvs 1500kr. Och jag har inte gjort något fel, bara parkerat min bil och blivit påhoppad. Kan man hävda Skadeståndslagen och tvinga henne att betala 3000kr. Jag har bara krävt denna summa, men kommer sannolikt att få fler utgifter i samband med lagningen då jag är väldigt beroende av min bil.Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hästägare har inte ett strikt ansvar för de skador hästen orsakar. Det innebär att för en hästägare ska bli skadeståndsskyldig så måste det påvisas att ägaren orsakat skadan antingen med mening eller genom att vara vårdslös 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Idet här fallet kan vi utesluta att skadan uppkommit genom hästägarens avsikt. Det innebär att det återstår att pröva om kravet på vårdslöshet uppfyllts. Denna bedömning görs av rätten varför jag inte kan ge dig ett fullständigt svar. Jag kan endast bidra med fakta om hur en sådan prövning går till. Därefter är det upp till dig om du vill pröva möjligheten att få skadestånd genom en domstolsprövning. Bedömningen domstolen gör benämns för fri culpabedömning och består av fyra rekvisit som måste uppfyllas. Dessa rekvisit är följande:1. risken för skadan (om risken är stor så är det något som talar för vårdslöshet och tvärtom)2. den sannolika skadans storlek (hur stor skada kunde förutses, ju större skada desto mer talar det för vårdslöshet)3. möjligheten att förekomma skadan (hur stor är chansen att kunna undvika en sådan skada, bland annat kommer rätten bedöma om den parkeringsplats som användes oftast används för att lasta på och av hästar. Om platsen oftast används för detta så är det något som talar för att risken inte är så stor)4. möjligheten att inse risken (denna bedömning varierar och enligt mig så kommer det spela roll hur väl hästägaren känner sin häst och om det är en ung häst eftersom det är omständigheter som är avgörande i en bedömning om vårdslöshet. Hoppas detta svar var till någon hjälp. Med vänliga hälsningar!

Vad gäller om något händer när jag passar en hund?

2018-10-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Passar en hund som ej är försäkrad vad är det som gäller om något händer?
Nora Olofsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av fråganJag har två olika tolkningar av din fråga. 1. vem blir skyldig att betala om hunden du passar skadar en människa eller egendom? 2. Blir du skadeståndsansvarig ifall hunden blir skadad när du passar den? Jag kommer svara på båda nedan.Vilken lag är tillämplig?Lagen som reglerar hundars skadeståndsansvar är Lagen om tillsyn över hundar och katter (HundL). Lagen som reglerar skadestånd på saker (som hundar är) är Skadeståndslagen (SkL).1. Vad gäller om hunden du passar orsakar skada?För hundar är det strikt skadeståndsansvar. Det innebär att skadestånd ska betalas oavsett om det var en olycka eller att hunden exempelvis blev provocerad, 19 § HundL. Frågan är då om det är du eller ägaren som ska betala skadeståndet. I paragraf 19 står det att det är ägaren eller innehavaren som ska betala skadeståndet. Innehavare är man inte bara för att man passar en hund lite kort. Jag kan inte bedöma om du är innehavare med den informationen du angav i frågan. Men när lagen stiftades så var exempel på innehavare fodervärd, hunddagis och någon som lånat hunden för jakt, 19 § HundL.Men även om det är så att du inte bedöms vara innehavare så kan du bli skadeståndsansvsarig för hunden du passar, detta om du har vållat skadan. Det går till så att ägaren då får betala den skadade och sedan kräva dig på det beloppet, 19 § HundL. Du kan ha vållat skadan om du exempelvis tröttnat på hunden och därför släpper ut den på din dåligt inhägnade baksida varför hunden rymmer och biter en granne. 2. Vad händer om hunden skadas när du passar den?För att du ska bli skyldig att ersätta ägaren så måste du vara skadeståndsansvarig, det blir du om du agerat vårdslöst eller med uppsåt, 2 kap. 1 § SkL. Det kan exempelvis betraktas som vårdslöst om du gick med hunden okopplad längs en trafikerad landsväg varpå hunden blir överkörd. Om hunden var försäkrad hade skadeståndet troligen blivit mindre eftersom du då betalt självrisken. Om du själv har en ansvarsförsäkring kan ditt försäkringsbolag betala skadeståndet. Om du inte är vårdslös eller avsiktligt skadat hunden så blir du inte skyldig att ersätta ägaren. Hoppas jag svarat på din fråga, annars får du ställa en ny!Vänliga hälsningar,

Biten av hund, skadestånd?

2018-10-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |vart biten av grannens dotters båda hundar, den ena bet i hand och ljumske den andra i tröjan. Helt oprovoserat. Tummen gick av ( benet) och nagelplattan lossnade. denna fick sys fast i nagelbandet.Värken är obeskrivlig. vad kan man kräva i sveda och värk ersättning ?Förlorar inkomst ca 800 kr per natt.
David Zandian |Hej och tack för att du valt oss på Lawline!Ägare/innehavare har strikt skadeståndsansvar för hundar enligt 19 § Lag om tillsyn över hundar och katter. Alltså ska den som har hand om hunden ersätta skador hunden orsakar. Vidare i skadeståndslagens 5 kap. 1§ så ser vi att en skadelidande kan få ersättning för: sjukvårdskostnader, inkomstförlust, och sveda och värk. Sammanfattningsvis har du rätt till skadestånd, just för Sveda och värk är det beroende av omständigheterna och praxis och jag rekommenderar att du antingen kontaktar ditt försäkringsbolag eller bokar tid med en av våra jurister här. Hoppas det här hjälpte!

Hur mycket kan jag få i försäkringsersättning för bitmärke av hund i ansiktet?

2018-10-09 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag blev biten av en kompis hund i ansiktet den 3/7 i sommar, var vid händelsen 17 år gammal. Det hände helt oprovocerat när jag böjde mej lite för att klappa honom. Jag blev väldigt chockad och skräckslagen då han helt plötsligt hoppade upp på mej och bet mej i ansiktet så blodet rann. Ett djupt sår av en hörtand på käklinjen alldeles nära halsen och ett större sår bredvid underläppen som blev 2 cm långt när det sytts. Fick åka långt till sjukhuset varje dag i åtta dagar och ta antibiotika eftersom det blev en infektion.Kunde inte sola eller bada och inte heller träna. Min familj fick skjuta upp semesterplaner och jag fick utstå en stor skräck och stress i ovissheten om hur ful jag skulle bli. Det jag undrar är hur stort belopp man kan kräva i ersättning gällande sveda och värk från hundägarens försäkringsbolag? Gällande ärr så kommer jag ju kontakta dom om ett år när man ser hur det ser ut.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För skador som orsakats utanför ett kontraktsförhållande gäller skadeståndslagen (SkL). Vid personskador kan enligt 5 kap. 1 § SkL ersättning utgå för bl.a. sveda och värk, och lyte och men. Sveda och värk innebär fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, som t.ex. smärta och ångest och tar inte bara sikte på ersättning för själva skadan utan även andra tillfälliga obehag, som t.ex. sjukhusvistelse. Denna ersättning är mest tänkt att fungera som plåster på såren och är normalt sett inte så stora. Lyte och men tar sikte på bestående skador som t.ex. ärr. Du borde ha rätt till ersättning för båda posterna. Hur stor ersättning som ska utgå är det mycket svårt att säga, vid en domstolsprövning tar dock rätten ofta hjälp av schabloniserade tabeller som utfärdas av trafikskadenämnden. Domstolen är dock inte bunden av tabellerna och de kan avvika om det finns skäl för det. Tabellerna kan du hitta på trafikskadenämndens hemsida. Jag vågar inte uttala mig om hur stor ersättning ni skulle kunna få. Det kommer att bero på storleken på skadan, hur allvarlig smärta och rädslan var, hur stora och framträdande ärren är och så vidare. Ett ärr i ansiktet kan berättiga ersättning mellan (ca) 17 000 – 70 000 SEK. Du kan fylla i uppgifterna avseende din skada i tabellen (https://www.trafikskadenamnden.se/skadereglering/#Link11962).Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Skadeståndsansvar för eventuell skada orsakad av katt

2018-10-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min granne har väldigt exklusiva bilar som står på dennes uppfart.jag har katt som vistas både inne och ute.Min katt satt bredvid bilarna och granne påpekade att om det blir repor kommer det att bli väldig dyrt för oss.Ska tilläggas att denne själv har katt samt att det finns många andra utekatter.Jag förstår att jag kan bli skadestånd skyldig men de bör väl då bevisa att det var min katt som gjort detta ?(min katt har daglig tillsyn får gå in och ut minst 3 ggr /dag.)Om jag sätter upp en så kallad katt avskräckare som sänder ljudvågor över deras uppfart, så har jag försökt att förhindra detta ? Det går inte att ha denna katt inomhus permanent, tyvärr.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, 1 § lag om tillsyn över hund och katt.När det gäller skador som en katt har orsakat blir skadeståndslagen tillämplig. För att du ska bli skadeståndsskyldig så krävs det att din granne visar att det är just din katt som orsakat skadan samt att du har varit oaktsam i tillsynen över din katt. Till en början måste alltså din granne visa att det är din katt som har orsakat skadorna. Det kan finnas vissa svårigheter i det, speciellt om det finns flera katter som liknar din i området. Som sagt måste även dina grannar visa att du varit oaktsam i tillsynen över din katt. Enligt min mening kan det inte ses som oaktsamt att låta sin katt vistas utomhus. På dessa grunder är min bedömning att det skulle bli svårt för dina grannar att driva en process gentemot dig. Du skriver också i frågan att du funderat på att sätta upp en s.k. kattavskräckare. Det skulle kunna vara effektivt då din katt sannolikt inte skulle gå in på grannens tomt. Samtidigt skulle det kunna leda till besvär då din granne har katt. Den skulle då sannolikt också bli påverkad. Innan du sätter upp en kattavskräckare rekommenderar jag dig därför att prata med din granne om det. Om ni önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hund biter människa

2018-10-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Om en hund oprovocerat bitit en människa som ledde till djupa sår i ansiktet, vad händer med denna hunden efteråt?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omhändertagande av hundenPolisen är den som omhändertar hunden om ägaren inte lyckats sköta och ha tillräcklig god tillsyn över hunden med hänsyn till hundens natur. 1 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hund- och kattlagen). I ditt fall utgår jag ifrån att hunden redan är omhändertagen av polisen med tanke på skadorna som uppstått människan.Beslutet om hundenPolisen beslutar därefter om hunden ska avlivas, men det krävs att hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, 12 § hund- och kattlagen. Jag utgår från att hunden kan utgöra en fara för människor eftersom den oprovocerat bitit en människa vilket lett till djupa sår.Däremot ska yttrande inhämtas från veterinär innan polisen avlivar en hund. Veterinärens undersökning ska inriktas på att klargöra om det kan finnas en fysisk orsak till hundens aggressivitet. Om veterinären kommer fram till att det inte går att behandla, brukar hunden avlivas, prop. 2006/07:126 s. 35.Hundägare måste ersätta skadorJag är medveten om att din fråga inte berör ansvaret en ägare har över sin hund men jag går ändå in i det för att klargöra eventuella följdfrågor som kan uppstå.Hundägare har ett strikt ansvar för sina hundar, vilket innebär att ägaren blir skyldig att ersätta skadan som hunden orsakar. Om hunden orsakar en skada så spelar det alltså ingen roll att ägaren gjort allt i sin makt för att försöka förhindra skadan. Om du har fler funderingar kring eventuellt skadestånd hänvisar jag dig till ett tidigare svar här.Du hittar hund- och kattlagen här.Du hittar propositionen "Tillsyn över hundar och katter" här.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Strikt hundägaransvar

2018-10-09 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vi bor grannar och äger varsin hund. Vid ett tillfälle låter vi hundarna som är kopplade, nosa på varann för att bekanta sig. Grannens hund biter min hund i örat. Det blir akut besök till Veterinär som syr i hop örat. Sen måste det göras om då stygnen gått upp. Räkningen är då uppe i ca 10.000 kr. Jag har betalat kontant. Enligt mitt f-bolag ska grannen stå för hela min kostnad, dvs 1800 kr i självrisk och 25% av resterande summa. Enligt grannen som idag ringt sitt f-bolag och fått uppgift på att dom kan ersätta henne med hälften, för att vi i samförstånd lät hundarna hälsa på varann. Gäller inte strikt ägar-ansvar då?
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Hundägare har så kallad strikt hundägaransvar. Det innebär att hundägare ansvarar för skador deras hund orsakar oavsett om ägarna har handlat med uppsåt eller oaktsamhet. Detta enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Skadeståndet kan i så fall jämkas om det kan bevisas att den skadelidande har medverkat till skadan, se 6 kap. 1 § 2 st. skadeståndslagen. Det faktum att ni lät hundarna mötas i samförstånd kan utgöra en sådan omständighet som bidrar till jämkning. Hoppas jag har besvarat din fråga. Vänligen

Strikt ansvar för skada orsakad av hund

2018-10-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Under en lekstund i hundgården bet min 14 månaders hund en annan hund så att det blev ett litet sår.Vi var tre hundägare där med våra 3 hormonstinna unga hanhundar. Ägarinnan till den hund som min hund bet kräver mig nu på alla veterinärkostnader mm, detta trots att vi båda såg hundarnas beteende samt att det var hennes hund som hela tiden red på min och då tillslut skapade min hunds reaktion.Hur ska jag ställa mig till det? Hennes hund provocerade så att min tillslut bet, vi ägare borde ha stoppat när vi såg beteendet men ingen av oss gjorde det tyvärr.Borde vi inte dela på kostnaden? Hur bör jag gå vidare, jag har försökt få henne att förstå att vi båda bär vår del av ansvaret men hon verkar inte vilja lyssna.Kan jag bara låta bli att betala, vad händer om hon går vidare? Kan det bli en mycket högre summa då?Tacksam för svar snarast.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 19 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska skador som orsakas av en hund ersättas av dess ägare oavsett vem som vållat skadan. Det innebär att du kommer att få stå för de kostnader som skadan inneburit. Att ni kanske kan anses ha delad skuld ändrar inte denna bedömning. Däremot kan beloppets storlek enligt grundläggande skadeståndsrättsliga bestämmelser jämkas om den skadelidande bidragit till skadan. Med den skadelidande avses alltså inte den andra hunden, utan dennes ägare. Frågan om hon kan anses ha bidragit till skadan är mycket tveksam, och det tjänar ingenting till att jag börjar spekulera i denna sak. Det är i vart fall din starkaste invändning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!