Skadeståndsansvar för eventuell skada orsakad av katt

FRÅGA
Hej min granne har väldigt exklusiva bilar som står på dennes uppfart.jag har katt som vistas både inne och ute.Min katt satt bredvid bilarna och granne påpekade att om det blir repor kommer det att bli väldig dyrt för oss.Ska tilläggas att denne själv har katt samt att det finns många andra utekatter.Jag förstår att jag kan bli skadestånd skyldig men de bör väl då bevisa att det var min katt som gjort detta ?(min katt har daglig tillsyn får gå in och ut minst 3 ggr /dag.)Om jag sätter upp en så kallad katt avskräckare som sänder ljudvågor över deras uppfart, så har jag försökt att förhindra detta ? Det går inte att ha denna katt inomhus permanent, tyvärr.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, 1 § lag om tillsyn över hund och katt.

När det gäller skador som en katt har orsakat blir skadeståndslagen tillämplig. För att du ska bli skadeståndsskyldig så krävs det att din granne visar att det är just din katt som orsakat skadan samt att du har varit oaktsam i tillsynen över din katt.

Till en början måste alltså din granne visa att det är din katt som har orsakat skadorna. Det kan finnas vissa svårigheter i det, speciellt om det finns flera katter som liknar din i området. Som sagt måste även dina grannar visa att du varit oaktsam i tillsynen över din katt. Enligt min mening kan det inte ses som oaktsamt att låta sin katt vistas utomhus. På dessa grunder är min bedömning att det skulle bli svårt för dina grannar att driva en process gentemot dig.

Du skriver också i frågan att du funderat på att sätta upp en s.k. kattavskräckare. Det skulle kunna vara effektivt då din katt sannolikt inte skulle gå in på grannens tomt. Samtidigt skulle det kunna leda till besvär då din granne har katt. Den skulle då sannolikt också bli påverkad. Innan du sätter upp en kattavskräckare rekommenderar jag dig därför att prata med din granne om det.

Om ni önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (338)
2019-04-17 Ersättning för sveda och värk för avlidet husdjur samt kostnader för vaccination och kastrering av nytt husdjur
2019-04-17 Ersättning för skada som orsakats av en annan persons hund
2019-04-16 Skadestånd för skada orsakad av hund
2019-04-15 Hund som orsakat skada på egen gård

Alla besvarade frågor (67946)