Strikt hundägaransvar vid vård

Hej! Gäller strikt hundägaransvar även hos veterinären? Om hunden skrivs in för vård, upphör det ev ansvaret då?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Precis som du skriver har hundägare ett strikt ansvar för sina djur, vilket regleras i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här benämnd hundlagen). Det uttrycks i 19 § samma lag där det anges att "en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare [...], även om han eller hon inte vållat skadan".

Det finns ett par intressanta rättsfall på området. I NJA 1996 s. 104 hade en hundägare lämnat in sin hund till ett hundpensionat där den i domen sk. vårdaren hade skadat handleden till följd av att hunden orsakat henne ett fall. Slutsatsen högsta domstolen (HD) drog av att det huvudsakliga syftet med skadeståndsregeln i den dåvarande hundlagen (i målet kallad tillsynslagen) bl.a. var att "hos hundens ägare och vårdare inskärpa vikten av att genom noggrann tillsyn hindra hunden från att orsaka skada" och att lagen inte tog sikte på att reglera situationen då vårdaren själv skadades, skulle målet helt enkelt inte bedömas enligt hundlagen. Det skulle istället bedömas enligt sk. kontrakträttsliga regler, där det strikta skadeståndsansvaret inte föreligger; det krävs då att den skadeståndsansvariga har agerat vårdslöst. Hundägaren bedömdes inte ha agerat vårdslöst i den situationen och blev därför inte skadeståndsskyldig.

Märk att målet bedömdes enligt 6 § i den gamla lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, dock är ändringen inte tänkt att ändra tillämpningen av bestämmelsen. I RH 2001:6 utvecklade Svea Hovrätt vad begreppet "vårdare" innefattar, där de kom fram till att det måste bestå av "ett mera varaktigt användande av någon annans hund eller att man fungerar som fodervärd eller liknande". Utgår man från det tidigare nämnda målet från HD skulle en veterinär möjligen kunna likställas med en skötare på ett hundpensionat.


Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000