Är en hundägare ersättningsskyldig för personskador?

Min mamma blev påsprungen av 2 hundar och föll ner för en trappa. Resultat av detta blev 2 svåra frakturer på ena armen. Hon kommer bla annat att behöva sätta in en protes i axeln. Mamma har själv ingen sjuk/olycksfallsförsäkring. Eftersom fallet orsakades av en annan persons hundar så tycker vi att den personen bör vara ersättningsskyldig för kostnader, sveda värk och eventuell nedsatt funktion av arm. Är vi rätt ute och hur går man vidare i ett sådant fall? Vem kontaktar man?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Som kort svar på din första fråga kan sägas att du är rätt ute. En hundägare har något som kallas strikt ansvar vilket betyder att hundägare är ersättningsskyldiga för de skador som deras hundar orsakat.

En hundägare har som sagt strikt ansvar. Att en person har ett strikt ansvar innebär att denna personen är skadeståndsskyldig oavsett om personen själv har orsakat den uppkomna skadan. Detta är ett undantag från vad som egentligen gäller inom skadeståndsrätten och därför krävs lagstöd för att en person ska anses ha strikt ansvar. För hundägare finns sådant ansvar i 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hund och katt. Där sägs just att en skada som har orsakats av en hund skall ersättas av dess innehavare eller ägare, även om han eller hon inte vållat skadan.

Din mamma har lidit en personskada, vilken är ersättningsgill, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen.
Skadestånd till den som har tillfogats en personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader, sveda och värk och andra stadigvarande men (vilket träffar de skador som framgår av din fråga). Ersättning för sveda och värk och andra stadigvarande men (ideell skada) bestäms som utgångspunkt utifrån en tabell.

Skadeståndets storlek kan dock komma att jämkas på grund av ett eventuellt medvållande från din mammas sida. Det framgår dock inte av din fråga huruvida det finns omständigheter kring det inträffade som tyder på att din mamma varit medvållande, 6 kap. 1 § Skadeståndslagen.

Som svar på din andra fråga kan sägas att eftersom att din mamma inte har någon egen försäkring som täcker de inträffade skadorna, är alternativet att vända sig till hundägaren och framställa ett skadeståndsanspråk. Skadeståndsanspråket ska då motsvara de lidna skadorna och uttryckas i en fastställd summa pengar. Här råder jag din mamma att ta kontakt med något försäkringsbolag för att få en uppfattning om hur mycket pengar personskadorna kan anses vara värda.
Om inte hundägaren är villig att betala kan din mamma stämma personen i domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linn GerhardssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000