FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare02/10/2018

Hur får jag skadestånd då min hund blivit ihjälbiten av annan hund?

Min hund blev ihjälbiten av en jakthund och nu vill inte ägare till hunden betala skadestånd och jag vet inte vart jag ska vända mig för att få hjälp att få ut det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med fråga!

Då en hund skadar en annan hund är det ägaren till den bitande hunden som blir ersättningsskyldig för de skador som uppstår (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hundägaren har ett så kallat strikt ansvar för de skador hunden orsakar. Detta innebär att ägaren är ansvarig för alla skador, oavsett vad det är som har orsakat attacken.

Enligt svensk rätt räknas djur som saker, förlusten av din hund är med andra ord en sakskada. Detta innebär att du har rätt till skadestånd för hundens marknadsvärde, det vill säga vad det hade kostat för dig att köpa en ny hund. Du kan även ha rätt att få ersättning för veterinärkostnader och andra kostnader som är hänförliga till förlusten så länge dessa inte överstiger "normala" kostnader. Det skadestånd du har rätt till för dina kostnader kan jämkas om du själv på något sätt orsakat skadan. Detta innebär att skadeståndet kan bli lägre om du exempelvis själv manat på din hund att attackera eller haft hunden okopplad som självmant sprungit fram till den bitande hunden.

Som jag förstår det har du vänt dig till ägaren till den hund som skadade din hund, denne vägrar dock att betala något skadestånd till dig. Du skulle kunna börja med att polisanmäla händelsen, det inleds då en brottsutredning som kan klarlägga vem som är ansvarig för den uppkomna skadan. Om hundägaren fortfarande inte vill betala ut skadeståndet till dig kan du exempelvis antingen söka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten eller stämma personen i tingsrätt. Att söka om betalningsföreläggande kan fungera bra som ett slags påtryckningsmedel, hundägaren kanske blir mer benägen att betala om hen får ett brev från kronofogdemyndigheten där det står att hen ska betala. Hundägaren kan dock välja att bestrida betalningsföreläggandet och då kan inte kronofogdemyndigheten kräva ut något förrän frågan eventuellt avgörs i domstol. Att söka om betalningsföreläggande kostar idag 300 kr.

Ett alternativ är som sagt att stämma hundägaren i tingsrätten. Detta kan vara enda sättet att få ut skadeståndet på om personen vägrar att betala, domstolen kan då fastställa att ägaren är skadeståndsskyldig till dig för din skada. Det kan vara en bra idé att berätta för hundägaren att du tänker stämma denne, det kan då hända att personen "ger sig" och betalar för att slippa gå till domstol. Att stämma någon i tingsrätt är alltid ett risktagande och kan bli dyrt, det är alltså något man bör tänka igenom ordentligt innan.

Behöver du hjälp med upprättande av stämningsansökan eller behöver få ytterligare juridisk rådgivning rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?