Hund biter människa

Hej! Om en hund oprovocerat bitit en människa som ledde till djupa sår i ansiktet, vad händer med denna hunden efteråt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Omhändertagande av hunden

Polisen är den som omhändertar hunden om ägaren inte lyckats sköta och ha tillräcklig god tillsyn över hunden med hänsyn till hundens natur. 1 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hund- och kattlagen).

I ditt fall utgår jag ifrån att hunden redan är omhändertagen av polisen med tanke på skadorna som uppstått människan.

Beslutet om hunden

Polisen beslutar därefter om hunden ska avlivas, men det krävs att hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, 12 § hund- och kattlagen.

Jag utgår från att hunden kan utgöra en fara för människor eftersom den oprovocerat bitit en människa vilket lett till djupa sår.

Däremot ska yttrande inhämtas från veterinär innan polisen avlivar en hund. Veterinärens undersökning ska inriktas på att klargöra om det kan finnas en fysisk orsak till hundens aggressivitet. Om veterinären kommer fram till att det inte går att behandla, brukar hunden avlivas, prop. 2006/07:126 s. 35.

Hundägare måste ersätta skador

Jag är medveten om att din fråga inte berör ansvaret en ägare har över sin hund men jag går ändå in i det för att klargöra eventuella följdfrågor som kan uppstå.

Hundägare har ett strikt ansvar för sina hundar, vilket innebär att ägaren blir skyldig att ersätta skadan som hunden orsakar. Om hunden orsakar en skada så spelar det alltså ingen roll att ägaren gjort allt i sin makt för att försöka förhindra skadan.

Om du har fler funderingar kring eventuellt skadestånd hänvisar jag dig till ett tidigare svar här.

Du hittar hund- och kattlagen här.

Du hittar propositionen "Tillsyn över hundar och katter" här.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Robin BadiliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000