Om min hund orsakar skada på hennes egendom eller skadar henne eller någon annan, är jag ansvarig?

2019-10-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |hejom jag och vän kommer överens om att hon ska ha min hund över för att sitta vakt för den hemma hos sig själv under tiden jag är borta. Om min hund orsaker skada på hennes egendom eller skadar henne eller någon annan under den tiden, är jag ansvarig? Har jag även i denna situation strikt ansvar för skador som min hund orsakar när min vän är vakt för den tiden jag inte är hemma. Hon är alltså hundvakt hemma hos själv för min hund. tacksam för svar.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägares ansvar för sin hund regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det råder strikt ansvar för hundägare (läs mer här om strikt ansvar). Det innebär att ägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, även om ägaren inte vållat skadan (19 §). Det betyder att om din hund orsakar skador på din väns egendom eller skadar henne eller någon annan, så blir du skadeståndsansvarig oavsett omständigheterna.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Attackerad av hund - Vad har jag rätt att kräva skadestånd för?

2019-10-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag har blivit attackerad av en hund, hoppade upp på armen och bet sig fast, jag ramlade av cykeln och blev "släppad" av hunden innan jag fick hjälp att få bort honom. Hundens husse hade "tuppat" av på trottoaren och tappat hunden. Jag har legat 9 dygn på lasarett och genomgått 3 operationer hittills. Mår väldigt dåligt av allt detta. Vad har jag rätt till i skadestånd m.m? Polisen säger att det inte är ett brott att tappa hunden!
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!I svaret hänvisas till bestämmelser i Skadeståndslagen (SkL) samt lagen om tillsyn över hundar och katter.Hundägare har ett strikt skadeståndsansvarDen som är hundägare, har ett strikt skadeståndsansvar. Innebörden av ett sådant ansvar är att hundägaren är ersättningsskyldig gentemot den som lidit skada som hunden orsakat, oavsett om ägaren själv agerat vårdslöst i situationen eller ej (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta betyder att du har rätt att kräva att ägaren ersätter dig för dina skador, trots att ägaren "tuppade av", och således inte hade möjlighet att kontrollera hunden vid skadetillfället. Undantagsvis kan skadeståndet jämkasI vissa fall visar det sig att den skadelidande på något vis har medverkat till skadan, och då kan skadeståndet jämkas eller sättas ned helt (SkL 6 kap. 1 §). Eftersom du säger att hunden sprang lös på grund av att ägaren blivit medvetslös verkar det inte finnas någon anledning att tro att du medverkat till skadan. En annan anledning till jämkning är om skadeståndet är oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige. Med det menas att hänsyn ska tas till ekonomiska förhållanden hos den skadeståndsskyldige, men i en bedömning ska sådan hänsyn vägas mot den skadelidandes behov av skadeståndet (SkL 6 kap. 2 §). Personskador Du uppger att du har fått skador vid hundattacken, som du vårdas för på lasarettet och har fått operera tre gånger hittills. Det kallas i skadeståndsrättsliga termer för personskador.Ersättning för personskada innefattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt ideell skadaSkadestånd vid personskada ska täcka sjukvårdskostnader som den skadelidande har haft. Du har alltså rätt att få ersättning för de kostnader du haft för dina tre operationer och annan vård på sjukhuset (SkL 5 kap. 1 §). Du nämner inte om du har lidit någon förlust av inkomst till följd av skadan. Om det har uppstått en inkomstförlust för dig ska skadeståndet (för personskadan) täcka även det. Viktigt att notera är att du måste göra en avräkning av eventuell ersättning du redan har fått, exempelvis i form av sjukpenning (SkL 5 kap. 3 §).Ideell skada-Ersättning kan krävas för sveda och värk, så som fysiskt eller psykiskt lidande, som är övergående, men aktuellt i det akuta skedet. -Bestående fysiskt och psykiskt lidande är också grund för skadestånd. Sådant lidande kan kallas för "lyte", exempelvis ärrbildning samt "men", som innebär bestående smärta eller rörelseproblem.Vilken summa som kan krävas för ideell skada kan vara knepigt att räkna ut, men brukar beräknas schablonmässigt. Försäkringsbolagen nyttjar sådana tabeller och det kan därför vara en god idé att kontakta ett försäkringsbolag för att få en uppfattning om hur ersättningen ska beräknas, om du avser att kräva skadestånd för ideell skada. Eventuella skador på dina kläder och din cykel, samt transportkostnaderEftersom du blev biten i armen och "släpad" av hunden kanske du har ett klädesplagg som blivit förstört, och även detta bör du kunna kräva ersättning för. Likaså gäller om din cykel fick några skador som behöver repareras.Det är även möjligt att kräva ersättning för nödvändiga transportkostnader. Hur du går till väga för att kräva skadestånd av hundägarenDu behöver framställa ditt krav på skadestånd till hundägaren. Det gör du genom att skriva ned, så utförligt som möjligt, vad som har hänt - och vilket skada det har lett till. Du måste alltså förklara varför du har rätt till skadestånd. Här kan du för tydlighetens skull hänvisa till hundägarens strikta skadeståndsansvar.-Summan du kommer fram till ska du redovisa noggrant och styrka med kvitton eller annat skriftligt underlag. -Givetvis ska du också ange vem du är, vem kravet riktar sig till (hundägaren), samt dina kontaktuppgifter. Det är möjligt att du sedan får ersättningen via hundägarens hemförsäkring, om den innehåller ett ansvarsskydd - förutsatt att hundägaren vill använda sig av sin försäkring. Skulle det visa sig att ersättning inte kan utgå från hundägarens hemförsäkring, kan det vara bra att veta att du trots det kan kräva hundägaren, som är ytterst ansvarig. Accepterar inte hundägaren ditt skadeståndskrav, eller ni ej är överens om summa eller omständigheter, finns möjligheten för dig att stämma hundägaren på skadeståndet i domstol. Det gör du genom att skicka in en stämningsansökan med ditt krav till tingsrätten, som ytterst får avgöra tvisten. Eftersom en process i domstol kan bli kostsam råder jag dig att noga tänka över detta alternativ, och om möjligt, kontakta ett juridiskt ombud för konsultation. SammanfattningÄgaren till hunden är sannolikt skyldig att ersätta dig för de kostnader som uppstått i och med att hunden orsakade dig skada. För att få ersättning ska du framställa ett skadeståndskrav som lämnas till hundens ägare. I skadeståndet anger du på vilka grunder du vill ha ersättning, samt styrker dessa poster med kvitton eller andra dokument. Mina råd- Kom ihåg att dokumentera skadan, och spara de kvitton och andra dokument som du kan använda för att styrka ditt krav på ersättning. - Kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vilket belopp som gäller om du avser att kräva ersättning för ideell skada.- Skulle du behöva kvalificerad juridisk hjälp rekommenderar jag dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.Jag hoppas att du snart mår bättre efter det som skett, och vill önska dig ett lycka till! Med vänlig hälsning,

Jämkning vid strikt ansvar

2019-09-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Om man går med sin hund kopplad på gångbana och en bil kör upp på trottoaren och träffar hunden, så djuret gör en skada på hans bil. Vem är då ersättningsskyldig?Läser man om strikt hundansvar så är det alltid hundägaren oavsett omständigheter som är skyldig till det hunden orsakat. Kan förstå att bilföraren gjort sig skyldig till andra brott i händelsen, men tänker just på detta som hunden orsakat?
André Tito |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du försöker få klarhet i huruvida bilföraren kan få skadestånd som uppkommer i samband med att bilföraren kör på en hund varvid strikt ansvar för hundägaren föreligger. Det stämmer att det åligger ett strikt ansvar för hundägare. Kort sagt innebär det att hundägare ska ersätta skador som hunden orsakat även om han eller hon inte vållat skadan (19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Dock finns det alltid möjlighet, både inom trafikskadelagen (1975:1410) och skadeståndslagen (1972:207), att få ersättningen/skadeståndet jämkat på grund av medvållande. I det fallet du nämner kan hundägarens skadeståndsansvar delvis eller helt bortfalla beroende på graden av medvållande och övriga omständigheter från den skadelidandes sida, trots att det föreligger ett strikt ansvar för hundägaren. Hoppas det var ett svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Biten av hund

2019-08-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |jag blev attackerad och biten av en hund på ägarens tomt. de hade en skylt "varning för hund" på grinden. gäller ansvarslagen ändå?vilka rättigheter har jag som utsatt?
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras i lag om tillsyn över hundar och katter.Som hundägare har man ett strikt ansvar vilket innebär att man är ansvarig för de skador som hunden orsakar oavsett om man själv varit vållande eller inte. Vad ägaren eller innehavaren betalat i skadestånd har han eller hon däremot rätt att få tillbaka av den som vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).Nu har jag inte tillräcklig information kring händelseförloppet för att ge dig ett definitivt svar men faktumet att du ignorerat varningen på grinden skulle kunna tala för att du varit vållande till skadan och att du därför skulle få betala tillbaka vad ägaren betalar dig i skadestånd.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Rätt till ersättning för skada en hund har orsakat

2019-10-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Jag går förbi en inhägnad tomt och skriver ett sms. Plötsligt flyger det upp en hund mot staketet och skäller. Jag blir rädd och tappar min telefon så att den går sönder. Jag ropar efter ägaren men ingen syns till på tomten. (Jag gick inte in på tomten) jag uppfattar det som att ingen har koll på hunden. Hunden rörde aldrig vid mig och lyckades inte komma över staketet. min fråga är. Kan jag kräva reparations kostnader av ägaren. Dvs går detta under strikt ansvar.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkadeståndetRegler om strikt ansvar för hundägare finns i Lag om tillsyn över hundar och katter.En hundägare har strikt ansvar över skador som dennes hund orsakar, oberoende hur skadan uppstod och om du skulle ha bidragit till skadan (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att hundägaren måste ersätta skadan på din telefon.Eftersom det är din telefon som har gått sönder är det en sakskada. Du har då rätt till ersättning för reparationskostnaden och eventuell annan kostnad som du har fått som följd på grund av skadan (5 kap 7 § skadeståndslagen).Hur du ska gå till vägaJag skulle rekommendera dig att i första hand ta kontakt med hundägaren för att prata och förklara med denne om att du har rätt till skadestånd. I andra hand kan du skriva ett skadeståndskrav. Det finns ingen exakt mall hur ett skadeståndskrav ska se ut, men dessa punkter nedan kan du använda dig av:- Ditt namn, personnummer och adress- Vem du riktar skadeståndskravet mot, det vill säga hundägare i ditt fall- Beskriv utförligt vad som hände när skadan uppkom, och hur hunden orsakade skadan- Ta upp vilken skada på telefonen fick till följd av händelsen- Skriv hur mycket du kräver i skadestånd och varför, till exempel kvitto på reparationen av din telefon- Dina kontaktuppgifterOm hundägaren inte vill betala skadeståndet kan du i tredje hand skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att kräva ut skadeståndet genom domstol.Hoppas du fick svar på din fråga!

Skadeståndsansvar för hundägare och hundvakt

2019-09-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min vän tog hand om min hund när jag var bortrest. Eftersom hunden är osäker har jag regel att inga okända får hälsa på hunden. Trots det tvingade min kompis min hund att lägga sig ner och bli klappad av en okänd man. Min hund reagerade med att bita mannen så han blödde. Han krävde ett skadestånd från min kompis, som hon betalde, men nu kräver hon mig på att få tillbaka pengarna. Hon betalade honom innan hon ens kontaktade mig, så jag var ovetandes. Hon hotar nu även med att anmäla min hund som aggressiv, men det var hon som bröt mot de regler som gäller min hund. Hjälp, vad har jag för rättigheter och skyldigheter nu?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida din kompis som hade hand om din hund har rätt att kräva dig på pengar för skadestånd som hon betalat till en man som blev biten av hunden under tiden hon agerade som hundvakt då du var bortrest. Vad säger lagen? Viktiga bestämmelser som gäller hundar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. I 19 § kan man utläsa att en skada som orsakas av en hund skall ersättas av hundens ägare eller innehavare. Vad ägaren eller innehavaren betalat i skadestånd har denna sedan rätt att få tillbaks av den som vållat skadan. Med innehavare menas den som tagit emot en hund "för nyttjande eller underhåll", dvs i detta fall hon som tog hand om hunden. Detta framgår inte av lagens ordalydelse men propositionen som föregick lagen. Enligt 19 § kan ägaren eller innehavaren efter att ha betalat skadeståndet till den skadelidande sedan kräva tillbaks beloppet av den som orsakat skadan. Det som redogjorts för ovan innebär att du som ägare har ett strikt skadeståndsansvar för skada som din hund orsakat, men du har även rätt att kräva tillbaks summan som utgör skadeståndet av den som faktiskt vållat skadan. Av vad som framgår i din fråga tyder mycket på att det var din kompis som vållat skadan genom att tvinga ner hunden på marken för att kunna bli klappad trots instruktioner som att så inte fick ske. Din kompis har dessutom själv redan betalt skadan. Den skadelidande hade kunnat gå direkt till dig med sitt krav på skadestånd och hade du i det läget betalat skadan hade du kunnat kräva din kompis som var hundvakt på det beloppet. Nu har din kompis redan betalat och kräver dig på beloppet, eftersom att det antagligen är hon som är vållande till skadan torde hon inte ha någon rätt att kräva dig på något belopp alls. Det ska dock tilläggas att det ofta är komplicerat att avgöra vem som är vållande till en skada och jag har i min bedömning endast haft tillgång till den begränsade information som finns i frågan. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Vad gäller när en hund attackerat min hund?

2019-09-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hundägaren som vägrar betala för vetrinärkostnaderna för skadorna som deras hund orsakat på vår hund. Vad gör jag förutom att hänvisa till lagen med paragraf 19 till hen?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad gäller?Som jag tror du redan vet så är lagen om tillsyn över hundar och katter tillämplig i det aktuella fallet. Där framgår det att skada som orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Eftersom hundägaren till den hund som attackerat vägrar att betala för de veterinärkostnader som uppstår så hade du kunnat föra en talan om skadeståndsskyldighet vid en tingsrätt. Hoppas du fått svar på din fråga!

Ersättning för hundbett

2019-08-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej Jag var på väg med min fyra åriga son mot lekparken plötsligt attackerade en lös hund min son blev bitit av hunden och skadade mycket. Han fick tio stygn och mycket bli marke på kroppen log dygnet runt på sjukhuset. Och vi förälder bestämde att han hem. För vi har två barn till hemma ensam.Och nu polisen Sms:ade mig att hur mycket blir ersättning. Han är fortfarande rädd och har haft många gånger besök hos psykolog. Jag undrar hur mycket blir ersättning?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skador som orsakats av hundar så används lagen om tillsyn över hundar och katter. I detta fall blir 19 § i lagen aktuell, vilken säger att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av hundens ägare eller innehavare. Detta gäller även om ägaren eller innehavaren inte har orsakat skadan eller varit oaktsam. Detta kallas för strikt ansvar. Ägaren till hunden som bet din son ska alltså betala för skadorna som har uppstått. Hur mycket man kan få i ersättning är lite olika och är svårt att svara på. Du skriver att din son blev biten av hunden – det handlar därför om en personskada. Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som har fått en personskada få ersättning för sjukvårdskostnad, inkomstförlust och fysiskt och psykiskt lidande. Eftersom att din son är fyra år blir ersättning för inkomstförlust inte aktuellt. Ersättning för sjukvårdskostnader ersätts för kostnader på sjukhuset eller kostnader för resor till sjukhuset. Detta ersätts om det inte ersätts genom t.ex. försäkring. Vad gäller psykiskt (t.ex. psykologkostnader) och fysiskt lidande måste skadorna som har uppstått vara medicinskt påvisbara, för att man ska få ut ersättning. Du måste alltså kunna styrka att de fysiska och psykiska skadorna har uppstått i samband med händelsen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,