Vem är skadeståndsansvarig för skador på hundar till följd av ett hundslagsmål?

FRÅGA
Hej!En fråga om betalning vid hundskada via hundslagsmål. Är ute med min hund på gården kopplad. Ca 1/2 meter från min altan grind så släpper jag kopplet för nån sekund för att kunna öppna grinden. Hunden viker då av blixtsnabbt för att följa upp en lukt / spår och jag får inte tag i kopplet. Runt hörnet på fastigheten stötar han ihop med två stycken andra hundar och fullt slagsmål bryter ut. Ägaren till dessa två hundar syns inte till utan ägaren har satt fast dessa två hundar tvivelaktigt genom en pinne i gräsmattan och som sliter sig så klart (ägaren har alltså noll uppsyn över hundarna då han är inne i sin bostad med persienner neddragna)Bitskador uppstår på båda hundarna (en utav den andra ägarens hundar och även på min hund)Utifrån detta senario, vems fel är detta? Vem ska betala? Ska båda betala? Eller bara jag eller bara han? Med tanken på att den andra ägarens totala misslyckande med uppsynen utav sina hundar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen (SkL).

Hundägare har strikt ansvar

Hundar ska hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). För hundägare föreligger ett så kallat strikt ansvar vilket innebär att du som hundägare måste ersätta skador som din hund orsakar oavsett om det skedde genom en olycka, vårdslöshet eller med avsikt (lag om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket). Även om du har hållit din hund kopplad hela tiden fram tills du är vid grinden så är du fortfarande ansvarig för det som sker efter att du släpper kopplet och din hund springer bort till de andra hundarna. Med det sagt gäller givetvis samma sak för hundägaren till de två andra hundarna vilket innebär att den hundägaren också måste ersätta skador som dennes hundar orsakar.

Måste föreligga adekvat kausalitet

För att ni som hundägare ska ta fullt ansvar för att era hundar hamnar i slagsmål med varandra så krävs att det föreligger så kallad adekvat kausalitet. Detta innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan, att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet och även att detta orsakssamband är tillräckligt typiskt för handlandet. Det är vanligt att man pratar om att "det ska ligga i farans riktning" att skadan typiskt sett kan uppstå av ett visst handlande. När du släpper kopplet och din hund då går lös så ligger det i farans riktning att din hund går fram till andra hundar och biter eller liknande. Jag skulle därför säga att det finns ett orsakssamband som är tillräckligt typiskt för handlandet när du släpper kopplet och din hund fritt kan springa fram till andra hundar. Vad gäller för den andra hundägaren skulle jag också säga att det föreligger adekvat kausalitet. Detta eftersom hundägaren själv inte är närvarande och har tillsyn över sina hundar och endast satt fast dem genom en pinne i gräsmattan vilket sannolikt leder till att hundarna kan smita sig loss och springa fram till andra hundar och bitas.

Enligt min bedömning innebär detta att båda du och den andra hundägaren är lika mycket ansvariga för de skador som era respektive hundar har orsakat.

Rikta skadeståndskrav mot den andra hundägaren

Du skriver att bitskador uppstår på din hund och även på en av den andra hundägarens hund. Fundera över vad för skador din hund har fått och vad du har haft för kostnader kring detta. Exempel på sådana kostnader kan vara veterinärkostnader, inkomstförlust för det fall du har stannat hemma från jobbet medan din hund har mått dåligt eller liknande (SkL 5 kap. 7 § andra och tredje punkten). När du har tänkt över dina kostnader som har uppstått till följd av skada på din hund så kan du vända dig med skadeståndskrav till den andra hundägaren. Du får även vara beredd på att den andra hundägaren sannolikt kommer att rikta skadeståndskrav mot dig också. Om det är så att du riktar skadeståndskrav mot den andra hundägaren och denne vägrar att betala så kan du skicka in en skriftlig ansökan om stämning till den tingsrätt nära där du bor. Om du skulle behöva juridisk hjälp med att upprätta en stämningsansökan eller annars utreda vad exakt du har rätt till för ersättning så rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.

Sammanfattning

Utifrån det du har skrivit har jag bedömt att både du och den andra hundägaren är ansvariga för de skador som era respektive hundar har orsakat på varandra. Du kan rikta skadeståndskrav mot den andra hundägaren för de kostnader som har uppstått till följd av skador på din hund. Däremot får du även vara beredd på att den andra hundägaren kan komma att rikta skadeståndskrav mot dig också.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (434)
2020-11-30 Får man ha lös hund på inhägnad tomt?
2020-11-28 Grannens katt har dödat vår kattunge, vad gäller?
2020-11-19 Skadeståndsansvar för hundägare
2020-11-07 Vems ansvar är det om en hund biter någon?

Alla besvarade frågor (86779)