Har jag rätt till ersättning för veterinärkostnader och för att jag var ledig från jobbet om min hund blev attackerad?

2019-11-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min Hund blev attackerad av en annan hund och jag blev tvungen att söka veterinärvård för min hund. hon har nu blivit opererad två gånger. Jag hade min hund lös och tränade inkallningar och hade sagt stop till min hund så hon stod still ca 20 meter ifrån mig när det helt plötsligt dyker upp en annan hund som attackerar min hund. Min hund (LUNA) försöker att fly undan och det tar en liten stund innan vi får stop på dem , vid det här laget hade dom kommit fram till hundägarna...det var som att hon vallade in eller kanske "apporterade" bytet . Var tvungen att ta ledigt från jobbet för två operationer och undrar vad jag kan få i ersättning
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Av din fråga framgår att din hund blev attackerad av en annan hund och som följd till detta skadade din hund sig. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du kan få i ersättning och då främst ersättning för de två operationerna, samt ersättning för att du var tvungen att ta ledigt från jobbet. Lagen som är tillämplig det aktuella fallet är lagen om tillsyn över hundar och katter eftersom det är en hund som attackerat din hund. Huruvida du har rätt till ersättning för att du varit hemma från jobbet regleras i skadeståndslagen (SkL), då den innehåller bestämmelser om skadestånd i allmänna fall. Vad säger lagen?Lag om tillsyn över hundar och katterI lagen om tillsyn över hundar och katter framgår det att skada som orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Eftersom hundägaren till den hund som attackerat vägrar att betala för de veterinärkostnader som uppstår så hade du kunnat föra en talan om skadeståndsskyldighet vid en tingsrätt.Skadeståndslagen I Skadeståndslagens mening så betraktas hundar som en sak. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § andra punkten SkL). Denna tillämpas dock strikt och det är bara skador som inte kunnat undvikas som ersätts. Man får alltså fråga sig om du hade kunnat undvika att vara borta från jobbet medan hunden var på operation. Saker som kan påverka denna bedömning kan t.ex. vara hur lång tid operationerna tog och om du behövde åka till en annan stad för att operera hunden. Varade operationerna i flera timmar talar det för att du hade haft möjlighet att jobba under tiden och därmed undvika kostnaden att vara borta från jobbet. Var du tvungen att åka till en annan stad för att kunna operera hunden talar detta dock för att du inte haft möjlighet att ta dig till jobbet under tiden och därför inte kunnat undvika kostnaden. Sammanfattning Du har rätt till ersättning för veterinärkostnaderna som uppstod till följd av skadorna på din hund. Huruvida du har rätt till ersättning för att du var borta från jobbet beror på omständigheterna i just ditt fall och om du hade möjlighet att undvika kostnaden. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till den andra hundägaren och meddelar dina krav. Går inte personen med på dessa kan du stämma personen vid en tingsrätt. Vill du ha hjälp med denna processen och även utreda mer exakt om du har rätt till ersättning för att du var borta från jobbet kan du kontakta oss här. Med vänliga hälsningar

Hundägarens strikta ansvar

2019-10-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Om en hundägare vars hund är orsak till en olycka bara går från platsen för olyckan, är det olagligt? I vårt fall avvek hundägaren när hunden attackerat och jagat en häst så ryttaren ramlade av och skadade sig rejält. Ryttaren fick åka ambulans och ligger kvar på sjukhus 3 dagar senare.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Orsakar en hund skada har hundens ägare ett strikt ansvar att ersätta skadan, även om ägaren själv inte varit vållande till skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Ägaren till hunden är alltså skadeståndsskyldig för de skador som uppkommit på hästen och ryttaren.Mitt råd är att ryttaren kontaktar hundägaren och påtalar hans skadeståndsskyldighet. Skulle de inte komma överens kan en stämningsansökan lämnas in till domstol. Behöver ni ytterligare rådgivning rekommenderar jag er att boka en tid hos lawlines jurister (här). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vilket ansvar har hundägare för sina hundar?

2019-10-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Var ute och red på min häst i skogen. Red på utmarkerad ridväg, plötsligt hoppar en hund fram ur skogen och skäller mot mig och min häst. Jag stannar då ägarna till hunden står inne i skogen och de visslar på hunden som ej kommer. Plötsligt hoppar hunden mot mig och min häst så att min häst blir rädd och tvärvänder så att jag flyger av. Skriker åt hundägarna att ta sin hund där jag ligger på marken och den lyssnar till sist på "visslandet". Vad är det som gäller i ett sånt här fall? Är ofta folk har sina hundar okopplade som kommer emot en på häst. Som tur var blev jag inte skadad i fallet men kunde ha slutat illa
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket ansvar hundägare har och om det finns en skyldighet att koppla sin hund. Dessa frågor regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundägare ansvarar för sina hundar Hundägare har en skyldighet att hålla sina hundar under tillsyn (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hundar ska skötas och kontrolleras på ett sådant sätt att skada eller andra olägenheter inte uppstår. Skyldigheten kan till exempel vara att hålla hunden kopplad eller att se till så att hunden inte skäller och därmed stör omgivningen. Hur stora krav man kan ställa på hundägaren beror på omständigheterna i det enskilda fallet, till exempel vad det är för hund. Om någon brister i tillsynen över sin hund eller inte sköter om den ordentligt, kan länsstyrelsen meddela förelägganden för att rätta till bristerna. Länsstyrelsen kan också rikta förbud mot hundägaren (8 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Ett föreläggande kan till exempel vara att hunden ska hållas kopplad utomhus, att den måste ha munkorg eller att den måste hållas instängd. Ett förbud kan till exempel vara att hunden inte får lämnas ensam mer än en viss tid varje dag. Förelägganden och förbud får förenas med vite. Ett vite är en avgift som hundägaren måste betala om denne inte lyder föreläggandet eller förbudet.Om ett föreläggande eller förbud inte är tillräckligt kan länsstyrelsen besluta att omhänderta hunden (11 § lagen om tillsyn över hundar och katter).Från och med den 1 mars till och med den 20 augusti har hundägare ett långtgående ansvar i skog och mark där det kan finnas vilt (16 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hunden måste i princip hållas kopplad. För att en hund inte ska hållas kopplad måste den hela tiden hålla sig i ägarens närhet och komma tillbaka direkt när ägaren kallar. Om en hund orsakar skada måste ägaren betala skadeståndHundägare har ett strikt ansvar för sina hundar (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Det betyder att hundägaren måste betala skadestånd även om det inte var dennes fel att skadan uppstod. Hundägaren kan ha gjort hur mycket som helst för att försöka hindra att sin hund orsakar skada. Ägaren blir ändå skyldig att betala skadestånd.SammanfattningHundägaren i din fråga har troligtvis brustit i sin tillsyn över hunden. Eftersom hunden inte reagerade på ägarens visslande borde den sannolikt ha varit kopplad. Om händelsen inträffade någon gång mellan 1 mars och 20 augusti finns dessutom i princip en skyldighet att koppla hunden. Detta gäller om hundägaren är ute och går i skog eller mark där det kan finnas vilt. Om så var fallet har hundägaren gjort fel som inte kopplade hunden. Du skriver i frågan att du inte drabbades av någon skada. Om du skulle drabbas av skada i en liknande situation i framtiden har du rätt till skadestånd med stöd av 19 §.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Hundägares skadeståndsskyldighet

2019-10-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejMin hund smet utanför sin hage (på vår tomt) när jag skulle hämta hen och ta in min hen in till huset. Min hund springer fram till en annan hund (som är utanför vår tomt) och skäller och det blir bråk mellan dem. Den andra hunden angriper och biter min hund i nacken och min hund tystnar och det blir skador på min hund. Den andra hunden var kopplad först men blir lös vid slagsmålet. Jag såg inte själva attackerna utan sprang efter min hund som redan var framme snabbare hos den andra hunden. När jag kommer fram för att kalla på min hund står båda hundarna lösa och stilla mittemot varandra och min hund börjar skälla igen på den. Men hundarna rör inte varandra nu i detta läge när jag kommit fram och ropar på min hund att komma. Den andra hundägaren tänkte gå hem utan att kalla på sin hund, vilket jag hann uppfatta som märkligt. Jag kämpar med att kalla på min hund som står och skäller på den andra hunden igen (de kommunicerar med varandra). Jag ber den andra hundägaren att vifta bort min hund som kommer till mig direkt och vi går hemåt. Min hund är känslig för viftande armar. Jag skickar sms på skadorna samt veterinärintyg och kostnaderna till den andra hundägaren. Kostnaderna är drygt 2 500 kr. Den andra hundägaren vägrar att betala. Vem ska betala?Om den andra hundägaren vägrar att betala - kommer jag vinna målet i domstol? (eftersom lagen paragraf 19 säger att det är den som skadar den andra hunden som är ersättningsskyldig)
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hundägare har ett strikt skadeståndsansvar Den bestämmelse du har identifierat är korrekt. Hundägarens strikta ansvar följer av 19 § Lag om tillsyn över hundar och katter. Enligt bestämmelsen ska hundägaren ansvara för de skador som hunden orsakat.Att ansvaret är strikt innebär att hundägaren är ersättningsskyldig oavsett vad som hände i situationen då skadan uppstod. Det krävs i detta fall inte någon vårdslöshet eller oaktsamhet från hundägarens sida vilket i annat fall är huvudregeln för att skadeståndsskyldighet ska bli aktuellt. Som huvudregel är det alltså den, vars hund som orsakat skadan, som ska betala. Undantagsvis kan skadeståndet jämkas eller sättas ned helt. Jämkning av skadeståndSkadorna som din hund har fått klassas som en sakskada. I vissa fall kan skadeståndet för sakskada sättas ned helt, eller jämkas till viss del, om den skadelidande har medverkat till skadan. Det följer av allmänna skadeståndsrättsliga regler (skadeståndslagen 6 kap. 1 § andra stycket). Om skadeståndet jämkas innebär det att du själv får stå för en viss del av kostnaden. Exempelvis kan skadeståndet jämkas till hälften, eller på annat sätt utifrån den grad av medverkan (vållande) som skett på båda sidor, eller av vad som följer av omständigheterna i övrigt. Skadeståndet kan även sättas ned helt, vilket innebär att du får stå för alla kostnader själv. Tillsynsansvar för hundägareEftersom du nämner att hunden smet ut från sin hage och er tomt är det sannolikt så att du kommer att bedömas ha brustit i tillsynen av din hund. Enligt 1 § Lag om tillsyn över hundar och katter, är du som hundägare skyldig att ge hunden tillsyn och skötsel på ett sådant sätt som behövs för att förebygga skador eller avsevärda olägenheter. Detta skulle i sin tur kunna bedömas så att du anses ha medverkat till skadan, vilket kan föranleda jämkning av skadeståndet. Hundens mentalitet och lynne är avgörande för vilken grad av tillsyn som krävs enligt lagen. För en hund som är rymningsbenägen kan högre krav ställas på ägaren, som måste kontrollera att så inte händer, oavsett om hunden är lös på egen tomt eller ej. Likaså är kravet på tillsyn strängare för den hundägare som exempelvis har en aggressiv hund. I lagens förarbeten (se s. 23-24) anges som exempel att en kopplad hund som tillåts attackera hålls under bristfällig tillsyn. Hundägaren som har sin hund är okopplad, men inte låter hunden störa omgivningen och utövar sådan kontroll över hunden kan bedömas ha en god tillsyn. Du måste bevisa att den andra hunden orsakat skadan I första hand är det du, som är skadelidande, som måste bevisa att den andra hunden orsakat skadan på din hund. Lyckas du med det, är det upp till den andra hundägaren att bevisa att du medverkat till skadan, för att skadeståndet ska jämkas. Hur går du vidare? 1. I första hand är min rekommendation att du återigen försöker kontakta hundägaren och försöker förhandla fram en lösning. Det är eventuellt möjligt att du kan få ersättning genom hundägarens försäkring, om sådan finns. 2. Om detta inte är möjligt bör du vända dig till ditt eget försäkringsbolag. Om ditt försäkringsbolag ersätter skadan, tar de i sin tur över ditt krav gentemot hundägaren. 3. I sista hand är det möjligt att ta ditt skadeståndskrav till domstolen. Du gör det genom att ansöka om stämning av hundägaren. Utifrån de förutsättningar du anger i frågan är det enligt min bedömning risk att skadeståndet jämkas av domstolen. Dessvärre är det inte möjligt att ge ett helt säkert svar på hur domstolen dömer i ett enskilt fall. Jag vill även göra dig uppmärksam på att ansökningsavgiften till domstolen ligger på 900 kr. Utöver den kostnaden riskerar du att få betala motpartens kostnader, om du förlorar målet. Ett eget rättegångsombud är att rekommendera om du tvistar i domstol, vilket även det innebär en kostnad. Med det sagt, avråder jag dig från att ta den här tvisten om 2500 kr till domstol. SammanfattningVem ska betala? -I första hand är hundägaren fullt ersättningsskyldig för de skador hunden har orsakat. Däremot kan det vara skäligt att jämka skadeståndet, om den andra hundens ägare medverkat till skadan. Kommer du vinna målet? -Enligt min bedömning, som utgår från uppgifterna i din fråga, riskerar du att få betala en del av, eller hela skadeståndet, som medverkande till skadan. Det är inte möjligt att avgöra hur domstolen bedömer ett enskilt fall. Det skulle även behövas lite mer information för att göra en fullständig bedömning. Istället för att ta saken till domstol råder jag dig att försöka lösa detta med hundägaren, och i andra hand genom ditt försäkringsbolag.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och därmed ett underlag för att ta ett eget beslut i hur du vill göra med detta ärendet. Skulle du trots allt välja att ta saken till domstol kan jag varmt rekommendera dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. De kan exempelvis hjälpa dig att formulera ditt skadeståndskrav, stämningsansökan eller agera ombud i domstol. Är det något annat du undrar är du självklart välkommen att ställa en ny gratisfråga.Hoppas att vovven återhämtar sig efter skadorna, och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Min grannes hanhund har betäckt min tik, kan jag kräva skadestånd?

2019-11-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, grannens hund sprang över till våran gård och smet sig in i våran rastgård, där mina två tikar var och senare så märker vi att den ena tiken är dräktig. Kan jag begära skadestånd av dom ? Hon vill att jag ska betala språng avgift till henne, men vi har inte skrivit något kontrakt och blandras valparna slutade med att det blev 6 raser i dom. vad ska jag göra?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar över om du kan begära skadestånd av din granne, och i sådant fall hur. Rätt till skadestånd för skada orsakad av hundarRegeln om rätt till skadestånd för skada orsakad av hund finns i lagen om tillsyn över hundar och katter, närmare bestämt i 19 §. Regeln säger att om en hund orsakat en skada ska dess ägare eller innehavare ersätta skadan, även om ägaren eller innehavaren inte vållat (orsakat) skadan. I ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 1990 s.80) har ägaren till en lösspringande hanhund ansetts vara skadeståndsskyldig för att hunden betäckt en avelstik. Med hänsyn till denna regel, och ovan nämna rättsfall, har du alltså goda möjligheter att beviljas skadestånd från din granne. Hur begär du skadestånd? För att begära skadestånd skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten. I din stämningsansökan är det viktigt att du anger vad det är du yrkar på, d.v.s. att din granne ska betala skadestånd. Du ska även ange dina grunder för yrkandet, här kan du beskriva händelsen och varför du anser att grannen ska betala skadeståndet. Ange även vilken skada du lidit till följd av händelsen, exempelvis kostnader för språngavgift. Vill du läsa vidare om hur du går vidare med ditt skadeståndsanspråk kan du läsa vidare här.Hur mycket skadestånd kan du få?Hur mycket du kan få i skadestånd beror på vilka kostnader du kan visa att händelsen har inneburit för dig. Något du bör vara uppmärksam på är att grannens skadeståndsskyldighet kan sättas ned i belopp, om domstolen bedömer att du varit medvållande till händelsen på något sätt (SkL 6 kap. 1 §). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

strikt skadeståndsansvar för kor - lagen om ägofred

2019-10-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejOm jag förstår det rätt så har en djurägare (bonde) strikt ansvar för skador som hans kor orsakar i min villaträdgård när de rymmer från sin hage?Nu har det hänt för sjunde gången och skadorna är mer omfattande än någonsin.Om djurägaren inte tar sitt ansvar och skyller på att någon annan (länsstyrelsen) ska sköta stängslet, så har jag som skadedrabbad tydligen problem att få ersättning för skadorna.Djurägaren tycker helt enkelt att det är lättare om han slipper betala.Djurägaren har eventuellt en försäkring, men vägrar att tala om vilket försäkringsbolag han har.Djurens framfart och alla skador är väl dokumenterade med foto och registreringsnumret i öronen visar vem som äger korna.Vad har jag för möjligheter?Hur enkelt är det i praktiken att stämma någon som har strikt ansvar?Vad finns det för risker med att stämma någon?Kan jag råka ut för att behöva betala djurägarens juristkostnader om jag på något sätt misslyckas med att bevisa att det är hans kor?MVH
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar på ett så logiskt sätt som möjligt för att utreda rättsläget samt besvara dina frågor. Jag har inte satt alla dina frågor under någon rubrik men min ambition är att mitt svar sammantaget kommer besvara samtliga dina frågor. Har ägaren strikt ansvar för kornaVanligtvis regleras skadeståndsansvar genom ett så kallar culpaansvar men i detta fall finns det faktiskt en lag som skulle kunna leda till att ägaren har strikt ansvar. Åtminstone strikt ansvar till att avse vissa särskilda skador. Lagen jag talar om är lag om ägofred, som är en gammal lag och som sällan tillämpas av domstolarna. 5 kap. 47 § i lagen innehåller en skadeståndsregel som säger att om någons hemdjur olovligen kommer in på annans ägor och orsakar skada därå, ska djurens ägare ersätta detta. Skadeståndsbestämmelsen ger uttryck för ett strikt ansvar eftersom den inte talar om någon eventuell vårdslöshet från ägarens sida. Det räcker alltså att hemdjuren olovligen kommer in på annans mark och förstör dess ägor. För att veta om denna bestämmelse kan tillämpas i ditt fall måste först utredas vad som menas med hemdjur och sedan ägor. Att det är fråga om att korna olovligen befunnit sig på din mark förtäljs direkt av din fråga. Vad som menas med hemdjur och ägorI SOU 2013:38 del 1 s. 221 skriver utredaren att med hemdjur avses bland annat kor. Vidare skriver man att syftet är att skydda ägor, vilket i sig är mark. I din fråga skriver du inte exakt vad som förstörts annat än att det uppstått skador i din villaträdgård. Jag tolkar det som skador på själva marken i sig. Att gräset eller växter och annat sådant har förstörts. Dessa skador är sådana som lagen också avser. Däremot omfattar lagen inte annat än just skador på mark. Det innebär att skador på byggnader eller lösa saker inte täcks av det strikta ansvaret. Ett rättsfall på detta område är NJA 1960 s. 49. Någons kor hade tagit sig i på ett kritbruk och ramlat ner i en cementbassäng och därmed orsakat skada på industrimaterialet. Eftersom skadan inte uppkommit på sådan egendom som lagen avser kunde inte det strikta ansvaret tillämpas. Konsekvensen av att det ägaren inte har strikt ansvar för andra skador än på ägor är att det istället föreligger vanligt culpaansvar. Det skulle i så fall bli upp till dig att styrka att koägaren har varit vårdslös. Att stämma någon som har strikt ansvarDå det är fråga om en civilrättslig tvist gäller som utgångspunkt att du ska styrka de omständigheter som du åberopar. Eftersom koägaren inte har ett vanligt culpaansvar behöver du inte styrka omständigheter som talar för att denne varit vårdslös. Det strikta ansvaret som följer av lagen gör att han heller inte kan skylla ifrån sig ansvaret på någon annan. Frågan om stängslet har således ingen betydelse för fråga om det strikta ansvaret. Det enda du behöver styrka är att det är markägarens kor som olovligen kommit in på din mark och som skadat ägor. Genom den dokumentation som du har gjort verkar det inte vara något problem för dig att uppfylla denna bevisbörda. Det ska tilläggas att du måste kunna redogöra för värdet på de skador som har uppstått. Det kan förstås vara krångligt när det kommer till skador på mark. I det fall andra skador än på ägor har uppstått måste du styrka de omständigheter som talar för att koägaren varit vårdslös. Det exempelvis vara att stängslet inte varit så bra som det rimligen borde vara. Det kan även röra sig om andra bristande försiktighetsåtgärder som borde ha vidtagits för att undvika skada. Koägaren kan inte skylla ifrån sig på länsstyrelsen eftersom det är hans ansvar att se till att korna inte orsakar skada. Övriga risker med att stämma någon är ju alltid ovissheten kring hur det kommer att gå. Du bör även göra avvägningen för om du själv bör skaffa ett juridiskt ombud. I sådana fall kommer du säkerligen behöva betala löpande arvode till denne under tvistens gång. Du kommer därför sannolikt att behöva ligga ute med pengar. Sedan är det ju så att tvister ofta tar lång tid. Det finns dessutom risk för att motparten överklagar och att en ny prövning görs i hovrätten. Kan du riskera att betala motpartens rättegångskostnaderI vanliga tvistemål är det så att den part som förlorar målet ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader (18 kap 1 § rättegånsbalken). Har motparten haft ett juridiskt ombud kan det därför röra sig om mycket pengar. Särskilt om målet tar tid eller överklagas. Att du förlorar målet skulle kunna vara att du misslyckas med att bevisa att det är hans kor. Däremot vore det märkligt om han förnekade att det var hans kor. Särskilt om du har bild på deras öronmärkning. Så länge han bara erkänner att det är hans kor har du uppfyllt din bevisbörda på den punkten. I hemförsäkringar finns det ofta möjlighet till rättsskydd som medför viss försäkringsersättning för rättegångskostnader. Om du överväger att stämma koägaren bör du därför undersöka vilka möjligheterna att få sådan ersättning är. SammanfattningDet strikta ansvaret gäller om någon kor olovligen kommer in på annans mark och orsakar skada på markägarens ägor. Det strikta ansvaret gäller inte om korna orsakar skada på annat än markägor. Är det fråga om skador på byggnad eller lösöre så som utemöblering eller annat gäller istället vanligt culpaansvar. Då måste du stryka omständigheter som talar för att koägaren har varit vårdslös. Vid ett strikt ansvar föreligger ingen bevisbörda för sådana omständigheter. Att driva en process kan vara kostsamt. Skulle du vinna blir du ju ersatt för dina eventuella rättegångskostnader och även för de skador korna orsakat. Däremot kostar det ju tid och engagemang. Förlorar du kommer du behöva ersatta motpartens rättegångskostnader. Mitt råd är därför att i första hand försöka lösa detta privat med koägaren. Du skulle kunna kontakta denna och uppge ditt krav på skadestånd och i annat fall informera personen att du annars kan komma att ta målet till domstol. Alternativt kan du direkt ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Kronofogden skulle då höra av sig till koägaren och denne får ange om den medger eller bestrider ditt betalningskrav. Om det bestrids så är det upp till dig om du vill att kronofogden ska lämna ärendet till tingsrätten eller avskriva ärendet. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp. Med vänliga hälsningar,

Konsekvenser om hund biter någon trots varning om att hunden kan bitas

2019-10-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Om min hund som är extremt osäker mot nya människor skulle bita en människa som inte respekterar att hunden inte vill bli klappad/hen ska hålla avstånd trots att jag säger det till denne, vad händer då med min hund?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad de eventuella konsekvenserna blir om din hund skulle bita någon även om du sagt att hunden inte vill bli klappad. Avseende din fråga finns specialreglering i lagen om tillsyn över hundar och katter. I lagens första paragraf framgår att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. I 19 § stadgas sedan att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta innebär att hundägare har ett så kallat strikt skadeståndsansvar för de skador deras hundar orsakar. Hundägaren blir därmed skadeståndsansvarig även om denne gjort allt i sin makt för att förhindra skadan. Det är därmed av yttersta vikt att säga ifrån ordentligt om någon försöker klappa ens hund om den är benägen att bitas. Du undrar vad som händer med hunden. Det beror självklart på hur allvarlig situationen är. Hunden kan dock komma att omhändertas av polisen för att hindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga, enligt 11 §. Om hunden har omhändertagits enligt 11 § kan Länsstyrelsen efter utredning besluta om att hunden ska säljas, skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur, eller om det annars finns särskilda skäl, avlivas, 12 §. Detta torde dock vara ovanligt. I första hand meddelar Länsstyrelsen förelägganden eller förbud, exempelvis att hunden ska vara försedd med munkorg under promenader, 8 §. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Strikt skadeståndsansvar för hundägare

2019-10-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Ett jaktlags hund sprang från deras mark , över en bit kommunal mark in på våran tomt och högg och högg våran katt , vi rusade fram och skrämde bort hunden. Vi åkte direkt till veterinären men katten avled på väg dit . Fråga : Får hund ägaren jaga med lös hund nära villa område utan uppsikt av hunden ? Vad gäller ?Jag fick tag på ägaren , han betalade hela veterinärkostnaden
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad hundägare har för skyldigheter när de har sin hund lös samt om man får jaga med hund i villaområden. Tillämplig lagFör att besvara din fråga kommer jag leta vägledning i lagen om tillsyn över hundar och katter, jaktlagen samt skadeståndslagen.Vad säger lagen?En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren av hunden. Denna plikt finns oberoende av om hen har orsakat skadan eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att det föreligger ett strikt skadeståndsansvar vilket med andra ord leder till att en hundägare, oberoende av omständigheterna, kommer vara skadeståndsskyldig för den skada som hens hund orsakar.Omfattningen av skadeståndet ska täcka värdet för egendomen eller för dess reparation samt annan kostnad som uppkommit till följd av skadorna (5 kap. 7 § Skadeståndslagen). I detta avseende är er katt att betrakta som en lös sak, eller lös egendom, i juridisk mening. Detta innebär att skadeståndet som hundägaren är skyldig att betala ska uppgå till värdet av katten alternativt nyvärdet för en likvärdig katt. Detta ska alltså utbetalas vid sidan av skadestånd för veterinärskostnaden, som kan räknas till en kostnad som uppstått till följd av skadan. Vad gäller jakten som sådan, ska den alltid utföras på ett sätt som inte orsakar onödigt lidande för vilt och så att människor och egendom inte utsätts för fara (27 § Jaktlagen). Om någon bryter mot denna bestämmelse kan jägaren dömas till böter om denne gjort det med mening eller av grov oaktsamhet. En förutsättning är dock att beteendet inte är straffbelagd enligt brottsbalken (45 § tredje punkten Jaktlagen). Sammanfattning – du har rätt till skadeståndUtifrån det som återgivits ovan om vad lagen säger om dessa situationer bör du ha rätt till skadestånd från hundägaren. Både för kostnaden av en likvärdig katt och för veterinärskostnaden. Då hundägaren redan betalat veterinärskostnaden faller ju rätten till skadestånd på den punkten naturligt bort. I övrigt kan det argumenteras för att jägaren har brutit mot jaktlagens bestämmelser om försiktighet, då hen inte iakttagit den försiktighet som krävs vid jakt nära bebyggelse. Detta kan i sig föranleda att böter ska betalas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,