Vad kan krävas av ägaren till den hund som skadat en bil?

FRÅGA
En kompis hund har repat min bil.Ägaren till hunden har kopplat hunden på draget i sin egna bil i jämte min bil, hunden har klättrat på min bil av okänd anledning och repat bilen illa. Jag begär ersättning av ägaren i följd av omlackering på min bil och jag vill ha de betalat ur dennes ficka, kompisen kontrar med att jag ska åka och skadebesikta min bil så att vi vet vad de kommer kosta och om de kan tas ut på någon försäkring. Detta vill inte jag utan jag vill ha 20000 kr av personen för att lacka om bilen, kan jag kräva ut pengar på de viset? Kan jag hota med att stämma kompisen om denne inte betalar? Måste jag skadebesikta bilen i fråga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

När det gäller ägares och innehavares ansvar för hundar och katter finns en särskild lag som reglerar detta. Den anger att ägaren eller innehavaren av en hund alltid är ersättningsskyldig för den skada hunden orsakar, oavsett om ägaren eller innehavaren agerat försumligt eller oansvarigt eller ej (här " target="_blank">19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Vad som ska ersättas vid en sakskada (här " target="_blank">5 kap. 7 § Skadeståndslagen, t.ex. skada på en bil. Till skillnad från personskada, kränkning eller ren förmögenhetsskada) är:

sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskningannan kostnad till följd av skadan, ochinkomstförlust eller intrångs i näringsverksamhet.

I ditt fall verkar det huvudsakligen röra sig om punkt 1, reparationskostnad och eventuell värdeminskning, men det skulle också kunna handla om punkt 2, t.ex kostnader du haft för resor till och från verkstad eller dylikt. Du har dock ingen generell rätt att kräva betalt ur fickan, utan är ni inte överens så kommer du behöva styrka skadans värde genom t.ex. skadebesiktning och uppvisande av kvitton för övriga kostnader. Detsamma gäller stämning, dvs. att det är den utväg du har om ni inte kommer överens om vilken typ av kompensation du ska få.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning.

Isak Bergström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (484)
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?

Alla besvarade frågor (98501)