Grannens hund tar sig in i vår trädgård och har betäckt vår tik, vad kan vi göra

FRÅGA
Hej! Vi har en inhängnad uteplats för vår hund i vår trädgård. Vår tik var ute i denna inhängnad under löp då grannens hanhund hoppar över vårt staket och gör vår tik dräktig. Vi har vid flertalet pratat med grannarna om att det inte är acceptabelt att deras hund kommer in i vår trädgård och tar sig över vårt staket in till vår hund men det fortsätter att ske. Finns det några juridiska åtgärder vi kan vidta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar över om det finns några juridiska åtgärder ni kan vidta för att förhindra att hanhunden tar sig över till er trädgård.

Hundägares tillsynsplikt

Hundägare har ett strikt ansvar för alla typer av skador som deras hund orsakar (lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §). Att ansvaret är strikt innebär att ansvaret föreligger oavsett om hundägarna själva har varit delaktiga och orsakat skadan eller ej.

I rättsfallet NJA 1990 s. 80 hade en avelstik betäckts av lösdrivande hanhund och blivit dräktig. Domstolen ansåg att ägaren av tiken härigenom lidit en sakskada och att ägaren av hanhunden blivit skadeståndsskyldig enligt lagen om tillsyn över hundar och katter.

Ni kan alltså rikta skadeståndsanspråk mot grannen för att dennes hund betäckt er tik. I vart fall kan ni göra er granne uppmärksam på tillsynsplikten och att denne är ekonomiskt ansvarig för den skada som kan uppstå om hunden fortsätter att ta sig in på er trädgård, oavsett vilken typ av skada.

Övriga åtgärder

I övrigt finns det enligt min inga särskilda juridiska åtgärder som ni kan företa för att förhindra att hunden tar sig in i er trädgård.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa Kryh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (485)
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Alla besvarade frågor (98575)