Hundägares skadeståndsansvar

FRÅGA
En av mina katter hoppade in på min grannes gård (över ett staket som varken är katt eller hund säkert) och blev attackerad av samtliga 4a hundar som bor där. Efter mycket om och men, rivande och bitandes fick min fru loss våran katt men en hund hoppade efter henne över staketet och jagade katten i hennes famn enda tills vi lyckades komma in. Katten tvingades avlivas pga svåra skador. Jag fruktar nu för min 1,5 åriga son som inte bara såg på medans detta hände utan oxå kunde hamnat i riktig fara om han hade stått i vägen för den jagande hunden. Hur ska jag gå till väga nu och vad kan jag göra för att ägaren eller hunden ska ta sitt ansvar. Ägaren hade 0 kontroll över hundarnas agerande och min fru blev riven och biten hela vägen till dörren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hundägares ansvar för sin hund regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) och skadeståndslagen (SkL).

Strikt ansvar

Till att börja med kan sägas att både hund- och kattägare ska hållas under sådan tillsyn och skötsel som krävs för att förebygga att de orsakar skador eller betydande olägenheter (1 § första stycket tillsynslagen). Att din granne har sina hundar bakom ett staket som varken är säkert för hundar eller katter tyder klart på bristande tillsyn, särskilt om hundarna är såpass aggressiva som de verkar vara. Vidare har man som hundägare strikt ansvar för sin hund, vilket innebär att man är skyldig att genom ett skadestånd ersätta de skador som hunden orsakar, oavsett om det beror på hundägarens egna vållande eller inte (19 § tillsynslagen). Din granne är alltså skyldig att ersätta de skador som deras hundar orsakat din fru och er katt.

Vad ni kan få ersättning för

Gällande skadorna på din fru klassas de som personskador. Skadestånd för personskador ska täcka sjukvårdskostnader, eventuell inkomstförlust om hon behövt sjukskriva sig samt en ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som kallas sveda och värk (5 kap 1 § SkL). Om din fru skulle få några bestående men eller ärr har hon rätt till ersättning även för detta. Om din fru hade några kläder som gick sönder ersätts även detta.

Gällande er katt klassas den juridiskt som en sakskada. Det innebär att skadeståndet ni kan få för er katt innefattar nyvärdet för en likvärdig katt och veterinärkostnader (motsvarande reparationskostnader). Dessvärre ersätts inget extra för det emotionella värdet er katt förmodligen hade för er (5 kap 7 § SkL).

Jämkning av skadestånd

Visserligen kan skadeståndet jämkas, det vill säga sättas ned, om ni som ägare av katten anses medvållande. Din fru kan dock inte anses ha medverkat till skadan på sig själv då hon endast gick in för att rädda er katt. Det skulle möjligtvis kunna bli aktuellt med jämkning för skadan på katten då katten själv tagit sig in på grannens område. I och med det bristfälliga staketet låter detta dock inte helt rimligt, men jag vill ändå flagga för att risken finns (6 kap 1 § andra stycket SkL).

Kräva ersättning ur grannens försäkring

Oftast ersätts skadorna genom hundägarens ansvarsförsäkring som är inbakad i hemförsäkringen. Ni bör därför tillsammans med er granne anmäla skadan dit. Då ersätts er skadestånd av försäkringsbolaget och grannen betalar endast en självrisk.

Kräva skadestånd genom stämning

En annan väg att få era skador ersatta är genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten som då får avgöra frågan om ersättning. Denna process kan dock bli kostsam och tar oftast längre tid än processen hos försäkringsbolaget.

Omhändertagande av hundarna

Utöver att ni har rätt till ersättning kan ni även göra en anmälan till Lässtyrelsen om ni anser att grannen missköter sina hundar (11 § tillsynslagen). Detta har ni rätt att göra anonymt. Om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla kan du rådgöra med en djurskyddshandläggare. På Länsstyrelsens hemsida finns telefonnummer till djurskyddshandläggarna i just er region. En anmälan kan leda till att hunden omhändertas av polis, kommun eller Länsstyrelsen.

Mitt råd

Jag skulle rekommendera er att i första hand prata med grannen och få honom eller henne att anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Detta är den smidigaste vägen att gå då denna process oftast går snabbare och inte innebär en lika stor kostnadsrisk för någon av er. Ersättningen grundar sig på samma villkor i skadeståndslagen oavsett vilken väg ni väljer.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?