Vilket ansvar har jag för min utekatt?

Hej,

Jag har försökt att kika runt bland era andra svar angående ansvar för utekatt men jag känner ändå att jag behöver skriva om Just min katt.

Vi har 3 katter och bor på bottenvåningen i ett bostadsrättsområde och alla våra katter går ut dock är de aldrig ute på nätter eller om vi Inte är hemma och har öppen dörr.

Tyvärr så har flera grannar uttryckt missnöje främst kring en av våra katter som är helt magiskt speciell och fantastisk. Han är av rasen Cornish Rex som är känd för att vara en väldigt social och pratglad katt. Vår X är löjligt social och intelligent och han har inga hämningar.

Problemet är att han går in i andras lägenheter konstant och får han inte gå in så jamar han utanför(speciellt hos en granne som äger en katt som han är vän med). Ett extra krux är att X själv har lärt sig att öppna dörrar genom att observera oss och kommer han in i en trappuppgång testar han att öppna grannars dörrar och är det inte låst så går han helt sonika in och äter upp eventuell mat som ligger framme.

Jag har förstått att katter har rätt att vara utekatt och att vi enbart kan dömmas av skadeståndslagen för oaktsamhet.

Min fråga är alltså agerar jag oaktsamt genom att släppa ut min katt trots att jag vet att han har en benägenhet att gå in till folk?

Upphör hans rättighet till utevistelse pga hans små egenheter?

Om jag försöker hålla honom instängd står han och jamar oupphörligen så att man blir tokig och desperat försöker han öppna vår dörr för att få komma ut.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga

Jag läser ut två frågeställningar ur din text. Den första är vilket ansvar du har när din katt är utomhus. Den andra är huruvida du är oaktsam när du släpper ut din katt som du vet har en tendens att störa era grannar, och om det kan leda till skadeståndsansvar för dig.

Reglering om utekatter

Det finns ingen lag som reglerar att katter ska vara innekatter eller utekatter. Däremot ska katter hållas under sådan tillsyn och skötsel som med hänsyn för deras natur förebygger skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). En katt ska få tillsyn minst två gånger per dygn (1 kap. 16 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt). Följs detta har alltså en katt rätt att vistas utomhus.

Skadestånd för skada orsakad av utekatt

Till skillnad från hundägare så har kattägare inte strikt skadeståndsansvar för sitt husdjur. Istället krävs uppsåt eller vårdslöshet från din sida för att du ska bli skadeståndsskyldig. (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Vårdslöshet är mindre klandervärt än att ha handlat med uppsåt. Uppsåt innebär ungefär att man gör något med flit, med insikt om konsekvenserna och en önskan om att de ska inträffa. För att avgöra om någon agerat vårdslöst gör man istället något som heter fri culpabedömning. Då tar man ställning till: risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förebygga skada samt möjligheten att inse risken för skada. För att avgöra om du agerat vårdslöst när du släppte ut katten måste man göra en individuell bedömning utifrån dessa fyra punkter och den aktuella skadan.

I ett rättsfall från 2017 ställde sig mark- och miljödomstolen bakom ett utlåtande från Stockholms länsstyrelse. Utlåtandet menade att det var grannarnas ansvar att säkerställa att utekatter inte kan ta sig in i deras hem. Detta eftersom det anses vara svårt att som kattägare hålla koll på sin katt när den är ute. (Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Mål-nr M 1199-17).

Sammanfattning

Enligt praxis är risken att du ska anses vårdslös och bli skadeståndsansvarig för din katts orsakade skador små. Din katt har rätt att vistas utomhus och det är upp till grannarna att förhindra att han kan ta sig in i deras hem.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000