Vem bär ansvaret om ens hund biter någon?

FRÅGA
I hundrastgård släppte vi var sin hundHennes hund flög på min och de började slåssAndra ägaren går ner på knä mellan hundarna för att försöka ta isär demHon blev biten i ansikte och handTroligen av min hund. Hon är oförsäkradHon kräver att min hemförsäkring tar dettaJag anser att hon var självförvållad till skadorna med sitt dumma beteende att stå på knä mellan två stora arga hundarVad gäller?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som hundägare har man så kallat strikt ansvar för sin hund. Det innebär att man är skyldig att ersätta alla skador som ens hund orsakar, oavsett om man själv varit vållande till skadan eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

Skadeståndet kan däremot jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan (6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen).

Eftersom man har strikt ansvar för sina hundar är det du som är ansvarig för de skador som din hund orsakat, oavsett hur skadan gick till. Om den skadelidande, i det här fallet den andra hundägaren, kan anses ha varit medvållande till skadan kan du jämka skadeståndet.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (486)
2022-01-28 Fråga om skadeståndsansvar för en hundägare vars hund orsakat skador på en flicka
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning

Alla besvarade frågor (98704)