Vad gäller om en cyklist kör på dina hundar eller dig?

Hej, vad gäller om jag går med mina 2 hundar i ett elljusspår kopplade. Har musik i öronen, och jag eller hundarna blir påcyklade? Då kan der ju knte vara hundägarens ansvar?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan bli ansvarig för att någon annan cyklar in i dig eller dina hundar.

För att svara på din fråga tänker jag översiktlig redogöra för det ansvar hundägare har för sina hundar samt om eventuellt cyklisten kan hållas ansvarig.

Din fråga regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (Hund och kattlag) och skadeståndslagen (skl).

Vad har hundägare för ansvar för sin hund?

Enligt 1 § hund och kattlagen ska: Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Det innebär att du ska se till att din hund inte orsakar skador eller andra olägenheter på människor eller omgivningen. Ett exempel utifrån ditt fall kan vara att du håller hunden kopplad om du går intill en cykelbana så hunden inte riskerar att vandra ut på cykelbanan.

Om du går intill en cykelbana är det ditt ansvar att hunden är placerad så att den inte skapar olägenhet för cyklister, dvs inte står i vägen helt enkelt. Du har rätt i att hundägare har ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar men även cyklist måste framföra sin cykel på ett sätt som är tryggt för omgivningen.

Om någon cyklar på din hund

När man talar om strikt ansvar inom juridiken menar man att om hunden orsakar någon skada är du skadeståndsskyldig även om du inte bidragit till att hunden orsakat skadan (19 § hund och kattlag). En cyklist har enbart vad man kallar culpaansvar, vilket innebär att för att cyklisten ska bli skadeståndsskyldig krävs att man kan visa att cyklisten varit vårdslös på något sätt (2 kap. 1 § skl). Om således en olycka sker på en cykelbana som involverar en hund och en cyklist och cyklisten tillfogats skador kan du bli skadeståndsskyldig för dessa. Däremot kan skadeståndet jämkas (sättas ned) enligt 6 kap. 1 § skl om det är så att omständigheterna är sådana att cyklisten själv orsakat olyckan.

Om någon cyklar på dig

Om en cyklist cyklar på dig så har båda culpaansvar. Således får man bedöma vem som anses ha orsakat olyckan och därefter bestämma vem som är skadeståndsskyldig. Att du har musik i öronen kan vara en omständighet som inte talar till din fördel, om det är så att du befinner dig någonstans där det kan förekomma cykeltrafik bör du vara observant och agera på ett sätt som förhindrar olyckor.

Slutsats

För att svara på din fråga så är du alltid ansvarig om din hund är med i eller orsakar en olycka. Däremot kan skadeståndet sättas ned om det är så att cyklisten orsakat olyckan själv och du har gjort allt i din makt för att förhindra olyckan (ex ha kopplat hundarna, inte gått på cykelbanan etc). Om en cyklist kör på dig så måste man visa att någon varit oaktsam eller vårdslös för att skadestånd ska kunna aktualiseras, om det enbart är en olycka och ingen agerat vårdslöst eller oaktsamt blir det inget skadestånd.

Bra att komma ihåg är att ha en bra hem- och djurförsäkring då de flesta fall av denna sort klaras upp av försäkringsbolagen.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000