Vad har man för rätt till ersättning när man har blivit biten av en hund?

FRÅGA
Jag blev biten av en hund i läppen helt från ingenstans när jag skulleBöja mig ner och klappa hunden, jag fick slita bort hunden så att läppen delade på sig, jag fördes till sjukhus då läppen var stort Jack i och ett hål så behövde sy direkt, fick då vänta på sjukhuset i 6 timmar med verk och ångest över hur jag kommer att se ut, läppen är ett väldigt synlig zone i ansiktet lite det man ser först, jag mår i dag dåligt över detta och det skedde gör 2 månader sen, jag ser mitt ärr varje dag och har aldrig haft en sådan ångest förut, försöker att täcka över det med smink och läppstift men det syns tydligt, min fråga är om man kan gå någon ersättning på denna händelse, ett ärr vill jag inte leva med resten av mitt liv, vet att man inte ska tycka dåligt om dig själv men känner mig inte fin med detta är och mår bara dåligt när det är så synligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga din situation, förstår verkligen att det har varit och är väldigt jobbigt för dig. I mitt svar nedan kommer jag att gå in på vad du har för rätt till ersättning till följd av händelsen.

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen (SkL).

Hundägaren har strikt ansvar

Hundar ska hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). För hundägare föreligger ett så kallat strikt ansvar vilket innebär att hundägaren måste ersätta skador som hunden orsakar oavsett om det skedde genom en olycka, vårdslöshet eller med avsikt (lag om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket). Du nämner i och för sig inget om någon hundägare men i mitt svar utgår jag ifrån att det finns en hundägare till hunden i fråga.

Måste föreligga adekvat kausalitet

För att hundägaren ska ta fullt ansvar för händelsen krävs att det föreligger adekvat kausalitet. Detta innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan, att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet och även att detta orsakssamband är tillräckligt typiskt för handlandet. Det är vanligt att man pratar om att "det ska ligga i farans riktning" att skadan typiskt sett kan uppstå av ett visst handlande. Jag vet inte exakt hur situationen såg ut i ditt fall men om det skulle vara så att hundägaren inte hade koll på sin hund utan lät den springa lös och inte varna dig eller liknande så skulle jag säga att det föreligger adekvat kausalitet. Att låta sin hund gå fri kan sannolikt leda till att hunden biter andra.

Om du varit medvållande till skadan

Om däremot hundägaren hade varnat dig om att hunden kan bitas eller liknande och du trots detta skulle böja dig fram för att klappa hunden så skulle du sannolikt betraktas vara medvållande till skadan (innebär att du har varit med och bidragit till skadan). För det fall du skulle vara medvållande så jämkas oftast skadeståndet vilket innebär att du inte får lika mycket ersättning som om du inte hade varit medvållande (SkL 6 kap. 1 § första stycket). Jag vet som sagt inte hur situationen såg ut men ville ändå nämna detta så du är medveten om det, jag kommer däremot i mitt svar nedan förutsätta att du inte har varit medvållande till skadan (eftersom du inte nämner något om det).

Vad kan du få ersättning för?

Med förutsättning att det föreligger adekvat kausalitet och att du inte varit medvållande ska jag nu ta upp vad du kan få ersättning för. Utgångspunkten är att du som lidit skada ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Eftersom du har skadat läppen så rör det sig om personskada och detta ska hundägaren ersätta (SkL 2 kap. 1 §). Du nämner att du var på sjukhus och behövde sy och dessa sjukvårdskostnader är något du kan begära ersättning för, även resekostnader till sjukhuset (SkL 5 kap. 1 § första stycket första punkten). Detta är inget du nämner men det kan också vara bra att känna till att du kan begära inkomstförluster för det fall du har missat jobb på grund av din skada (SkL 5 kap. 1 § första stycket andra punkten). Både sjukvårdskostnader och inkomstförluster brukar generellt vara enkelt att bevisa genom kvitton och lönespecifikationer.

Till sist kan du begära ersättning för sveda och värk vilket innebär fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har medfört sig (SkL 5 kap. 1 § första stycket tredje punkten). Du skriver att du till exempel fick vänta sex timmar med värk och ångest på sjukhuset och att du dessutom har mått väldigt dåligt över händelsen. Du kan även begära skadestånd för att du har fått bestående ärr på läppen, detta kallas för lyte i lagtexten (SkL 5 kap. 1 § första stycket tredje punkten). Dessa ersättningar är lite svårare att bevisa men du kan till exempel använda de journaler från sjukhuset som beskriver skadan och dess verkningar.

Hur bör du gå tillväga?

Jag skulle rekommendera dig att i första hand kontakta hundägaren och försöka lösa situationen genom hundägarens försäkringsbolag. Om du har svårt att komma i kontakt med hundägaren eller att det annars inte hjälper att kontakta hundägaren så kan du lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt där du bor och få frågan prövad i domstol.

Sammanfattning

Eftersom hundägaren har ett strikt ansvar för sin hund och det sannolikt föreligger adekvat kausalitet mellan händelsen och din skada så blir hundägaren skadeståndsskyldig gentemot dig. De ersättningar du kan begära är sjukvårdskostnader, inkomstförlust om din möjlighet att jobba har påverkats av skadan, ersättning för sveda och värk samt lyte.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?