Vem betalar veterinärkostnader för biten hund?

FRÅGA
Hej. Min hund blev för några veckor sedan svårt biten av en grannes hund som slet sig från sin tomt, rusade ut på gatan och bet min kopplade hund. De har anmält skadan till sin hemförsäkring och tagit på sig ansvaret.Har man alltid rätt till veterinärkostnader betalda av den andres ansvarsförsäkring förutsatt att felet är deras? Min hund behövde operera buken och ett benbrott vilket blev väldigt dyrt. Jag har en hundförsäkring som inte alls täcker de 150 -160 000 min hund kostar. Är de skyldiga att betala eller kan jag bli tvungen att betala också? Mvh lilla hundägaren
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För hundar har ägaren så kallat strikt ansvar. Det innebär att ägaren är skyldig att ersätta alla skador som dennes hund orsakar, oavsett om ägaren varit vållande till skadan eller inte (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).

En skada på en hund räknas som en sakskada. Skadestånd på grund av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad (dvs. veterinärkostnader och liknande) och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § Skadeståndslagen).

I ett rättsfall, NJA 2001 s. 65, har Högsta Domstolen slagit fast att hundägare har rätt till ersättning även om kostnaderna överstiger djurets ekonomiska värde så länge vårdkostnaderna inte är omotiverade eller medicinskt ogrundade. I rättsfallet talar domstolen om hur den begärda ersättningen inte ansågs överstiga de kostnader en ägare rimligen skulle vara beredd att betala under de omständigheter som förelåg.

I ditt fall handlar det om ganska mycket pengar och det är svårt att ge ett exakt svar då det antagligen kommer bli en bedömningsfråga. Utgångspunkten är som sagt att den andra ägaren har strikt ansvar och ska ersätta dig för de skador som dennes hund orsakat. På grund av storleken på veterinärkostnaderna antar jag dock att kostnaderna går utöver din hunds värde (syftar på marknadsvärdet) och svaret på din fråga kommer då bero på om man anser att kostnaderna är motiverade, medicinskt grundade och rimliga eller inte.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (485)
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Alla besvarade frågor (98575)