Skada på hund som orsakats av annan hund

2019-08-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga Ang avtalsbrott. För en tid sedan blev våran hund, som var lös för tillfället, attakerad av grannens hund. Grannes hund hade öppnat dörren och sedan hoppat över staketet för att direkt attakera vår hund. Då sa ägaren till hunden att hon ska står för alla veterinärkostnader, vilket jag även har skrivet i ett sms från henne. Nu har har jag betala in försäkringen och fått tillbaka en del, men mellanskillnaden ska hon betala. Nu svarar hon inte när jag frågar om hon tänker betala. Det jag undrar är vad jag kan göra, och vad begår hon för brott? För mig handlar det om att rätt ska vara rätt.
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skador som orsakats av hundar så tillämpas lagen om tillsyn över hundar och katter. I detta fall blir 19 § i lagen aktuell, vilken säger att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare. Detta gäller även om ägaren eller innehavaren inte har orsakat skadan eller varit oaktsam. Detta kallas för strikt ansvar. Din granne ska alltså ansvara för de skador som hennes hund har orsakat. Det är alltid bra att prata med den andra parten först och höra om denne har någon försäkring som skulle kunna täcka de skador som har uppstått, men du skriver att hon inte svarar. Du skulle, om du inte får något svar av henne, kunna föra talan om skadeståndsskyldighet vid tingsrätt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad har en kattägare för skadeståndsansvar?

2019-08-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min katt var instängd i ett bilgarage som tillhör en granne i min bostadsrättsförening. Katten var uppe och gick på bilen, tassavtryck syns. Det finns även repor på lacken som grannen nu hävdar att min katt har orsakat. Min fråga är kan han "komma någon vart" utan bevis?
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din grannes utlåtande som att han kanske vill kräva dig på ersättning för skadorna på bilen. Om du inte självmant går med på det och han vill tvinga dig till att betala behöver han stämma dig vid domstol.Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.I domstol skulle han behöva grunda sitt anspråk på skadeståndslagen. Du blir då skadeståndsskyldig om du uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat skada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas som med hänsyn till deras natur behövs (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). En katt tillåts i allmänhet att röra sig väldigt fritt utomhus och behöver inte mycket tillsyn. Det betyder att du att det inte krävs särskilt mycket av ägaren till en katt. Så länge du inte har motat in eller låst in katten i garaget eller på annat sätt provocerat katten till att orsaka skadorna så har jag svårt att se att du skulle ha varit vårdslös. Om din katt dock tidigare uppvisat tendenser av att vara aggressiv eller orsaka skador kan det ställas högre krav på dig.I domstol kommer han dessutom behöva bevisa allt han påstår som inte är allmänt vedertaget. Han behöver alltså bevisa att katten varit i garaget och är orsaken till skadorna. Han behöver dessutom kunna bevisa att du varit vårdslös. Sammanfattningsvis kan sägas att din granne behöver bevisa att din katt orsakat skadorna och att du uppsåtligen eller av vårdslöshet bidragit till att så skett. Har han inga bevis kan han bara försöka övertala dig. Han kommer inte kunna ha några framgångar i domstol.Hoppas du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Skadestånd vid personskada tillfogad av hund

2019-08-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag blev illa biten i foten av en hund och fick sy 10 stygn. Hunden var kopplad inomhus hos en bekant som äger hundenJag har nu fått veta att denna hund har bitit andra före mig.Vad ska jag göra och vad har jag rätt till?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i Lag om tillsyn av hundar och katter samt skadeståndslagen. Du har lidit en s.k personskada tillföljd av ett hundbett vilket kan leda till skadestånd. Naturligtvis är det ägaren eller innehavaren till hunden som omfattas av skadeståndsskyldighet. Har du rätt till skadestånd?För hundar gäller s.k rent strikt ansvar, detta kan översättas till att ägaren ansvarar oavsett uppsåt eller oaktsamhet för alla skador som hunden tillfogar sin omgivning (19 § första stycket Lag om tillsyn av hundar och katter). Det krävs däremot fortfarande adekvat kausalitet för att erhålla skadestånd. Med detta menas att dina skador var beräknekliga och en naturlig följd av hundens agerande, vilket det verkar vara utifrån din fråga. Du har rätt till ersättning för 1. sjukvårdskostnader och andra kostnader, 2. inkomstförlust och 3. fysiskt och psykiskt lidande av varaktig och övergående natur, samt andra olägenheter (5 kap. 1 § skL). Du kan även få skadestånd för eventuella sakskador om något klädesplagg eller sko gick sönder i samband med bettet (5 kap. 7 § skL). Lämpligt är även att kontakta länsstyrelsen som kan omhänderta hunden för att undvika att hunden tillfogar fler skador eller olägenheter (11 § lag om tillsyn av hundar och katter). SlutsatsMin bedömning är att du har anledning och rätt att kräva kompensation av ägaren till den hund som tillfogat dig skada. Exakt vilken ersättning du är berättigad till kräver en djupare bedömning samt fler upplysningar. Om du behöver hjälp med att framställa en skadeståndsansökan samt få en djupare bedömning är du välkommen att boka en tid med en av våra verksamma jurister här. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vem betalar veterinärskostnaderna efter att min hund blivit biten?

2019-08-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag hade precis påbörjat min promenad med min lilla hund. Har alltid koppel på henne. Plötsligt dyker en lösspringande hund upp o angriper min hund. Han släpper inte taget om henne. Och hon ligger på rygg. Jag kan inte ta bort den hunden och ropar på hjälp, efter en stund kommer en man och hjälper mej att ta bort den lösspringande hunden. Jag tar min o bär hem henne. Mannen ser till att den lösa hunden kommer till sitt hem.2 dagar senare besöker jag veterinären för undersökning av skadorna, hon har en del bitsår, skador i öronen o ögonen.Vem betalar mina veterinärkostnader?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen om tillsyn över hunder och katter. I denna lag framgår av dess 19 paragraf att ägaren eller innehavaren av hunden har ett strikt ansvar för den skada som hunden de äger orsakar. Det är ägaren eller den som innehade hunden som är skyldig att ersätta dina veterinärkostnader förutsatt att undersökningen var medicinskt grundad. Får du tag på ägaren till hunden bör du kräva ersättning för dina skador från denne med hot om stämning. Du kan även anmäla attacken till länsstyrelsen så att den aggressiva hunden kan omhändertas om länsstyrelsen bedömer det vara nödvändigt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem är ansvarig för skada orsakad av hund?

2019-08-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min dotter på 4 år lekte med sin syster och sprang förbi en hund som attackera henne, den högg henne i sidan och släppte henne inte förrän ägaren reagera. Såret blev som tur var ganska ytligt men hunden var aggressiv. Ägaren säger att det inte hänt förut och menar på att det inte är en aggressiv hund, han tog det inte på allvar, tycker jag. Vad gör jag så det inte händer igen? I mina ögon ska inte en sådan hund finnas bland barn och absolut inte med en ägare som inte ser det som ett problem.
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt kring rådande rättslägeGällande tillsyn över hund finns bestämmelserna kring detta i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hädanefter kallad tillsynslagen). Här framkommer det att ägaren är ansvarig för att tillsynen över hunden sköts på ett sådant sätt att det förebygger att skador uppkommer (1 § tillsynslagen). Vidare kan länsstyrelsen besluta om åtgärder ifall det förekommer brister i tillsynen över hunden som riskerar att leda till skada (8 § tillsynslagen). Åtgärder här kan exempelvis vara att hunden behöver ha munkorg på sig vid utomhusvistelse. Skulle dock inga mindre ingripande åtgärder vara tillräckliga kan länsstyrelsen besluta om ett omhändertagande av hunden (11 § tillsynslagen). Vidare har även hundägaren ett skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar sin omgivning (19 § tillsynslagen).Hur går du vidare?Då det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet gällande tillsynen av hundar och katter rekommenderar jag att du vänder dig till aktuell länsstyrelse och delger dem din upplevelse varav de kan vidta de åtgärder de finner nödvändiga.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Behöver jag betala faktura för skador på min hund när skadorna orsakats av en annan hund?

2019-08-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, det är en hund som attackerats och bitit min hund.jag har gjort en polisanmäla och till länsstyrelsen.2019-06-26 Det händer 2019-06-25.Nu har kommit en faktura på mera 26 000 kr som kostnader på min hund.Ska jag betala?Med vänlig hälsning
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av skadeståndsrättslig karaktär och regleras främst i lag om tillsyn över hundar och katter (lag om hund och katt). Strikt ansvar för hundägareInom skadeståndsrätten finns en huvudregel som säger att man endast blir skadeståndsansvarig om man varit vårdslös (man vållat skadan). Detta gäller dock inte hundägare. De är ansvariga för skador som hunden orsakar även om de inte varit vållande (19 § lag om hund och katt). Detta kallas att de har ett strikt ansvar. Den andra hundägaren är alltså ansvarig för de skador som din hund fick. Ofta har man ett ansvarsskydd i sin hemförsäkring som täcker situationer som denna, och troligen kommer hundägaren använda sig av denna för att betala. FakturanFör att inte riskera att hamna hos inkasso eller Kronofogden är det att rekommendera att betala fakturan. Den som utställt fakturan har ju inget att göra med vad som hände mellan dig och den andra hundägaren, utan det är du och hen som har ingått ett avtal som hen nu fakturerar dig för. Det du får göra är istället att spara eventuellt kvitto samt fakturan och sedan kräva den andra hundägaren på dessa pengar eftersom det är en skada orsakad av dennes hund. Om hundägaren inte vill betala får man i annat fall vända sig till Kronofogdemyndigheten eller väcka talan hos tingsrätten. Hoppas detta var till hjälp för dig! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vad är hundägare skyldig att betala för skada av hunden?

2019-08-05 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min kopplade hund blev igår svårt biten (på öppen gata) av en lösspringande hund som kom ut från en tomt och hängde sig fast i halsen på min hund. Vad är det hundägaren blir skyldig att betala? Hela veterinärkostnaden eller enbart självrisken? Ärendet är polisanmält.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som hundägare har man ett strikt ansvar över sin hund. Detta innebär att man är ansvarig för skador som ens hund gör även om man själv inte är vållande till dem (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att du kan rikta ett ersättningsanspråk mot den andra hundägaren för de kostnader som du har haft på grund av skadan som dennes hund orsakat. Om du enbart betalar en självrisk för veterinärkostnader m.m. för att försäkringsbolaget tar resterande summa är det självrisken du kan rikta som ersättningsanspråk mot den andra hundägaren. Om du inte är försäkrad och/eller betalar mer kan du rikta även dessa kostnaderna mot den andre hundägaren. Det är alltså de faktiska utgifterna som du haft med anledning av skadan som du kan rikta som ersättningsanspråk mot den andra hundägaren. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilket ansvar har kattägare?

2019-08-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Det är så här att ett barn blev oprovocerat attackerat av en katt på lekplatsen på vårt område. Mamman till barnet var där och såg händelsen.Jag vet att det gäller lite andra lagar om uppsikt över katter gentemot hundar. Men får man ha katter utomhus i tättbebyggt område som är så måna om sitt revir att de ger sig på barn? Jag skulle vilja få detta utrett då det råder delade meningar om vilket ansvar ägaren har för katten.
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt i att det gäller strikt ansvar för hundägare vars hundar orskar skada, men även kattägare har ett ansvar. I 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter kan följande läsas:"Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter."(https://lagen.nu/2007:1150#P1S1)Detta innebär dock inte att kattägare är skyldiga att alltid hålla sin katt under uppsikt, och det finns inget strikt ansvar för skador som katten orsakar. Men, om det kan räknas som vårdslöst av ägaren att släppa ut katten, dvs. om man kan förutsätta att ägaren vet att katten kommer att orsaka skador, då kan kattägaren bli skadeståndsansvarig. Detta följer av skadeståndsrättsliga regler (https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1).Iochmed att det är svårt för en ägare att veta exakt vad en katt kommer att göra är det dock sällsynt att kattägare faktiskt blir skadeståndsansvariga, men de är som sagt inte befriade från ansvar. De är skyldiga att göra vad de kan för att förebygga skador, och om man vet att en katt är aggressivt är det inte rimligt att släppa ut den på en innergård där små barn leker. Om människor riskerar att skadas ställs högre krav på aktsamhet än om egendom riskerar att skadas.Hoppas du fick svar på din fråga!