Vilket ansvar har hundägare för sina hundar?

FRÅGA
Var ute och red på min häst i skogen. Red på utmarkerad ridväg, plötsligt hoppar en hund fram ur skogen och skäller mot mig och min häst. Jag stannar då ägarna till hunden står inne i skogen och de visslar på hunden som ej kommer. Plötsligt hoppar hunden mot mig och min häst så att min häst blir rädd och tvärvänder så att jag flyger av. Skriker åt hundägarna att ta sin hund där jag ligger på marken och den lyssnar till sist på "visslandet". Vad är det som gäller i ett sånt här fall? Är ofta folk har sina hundar okopplade som kommer emot en på häst. Som tur var blev jag inte skadad i fallet men kunde ha slutat illa
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket ansvar hundägare har och om det finns en skyldighet att koppla sin hund. Dessa frågor regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter.

Hundägare ansvarar för sina hundar

Hundägare har en skyldighet att hålla sina hundar under tillsyn (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hundar ska skötas och kontrolleras på ett sådant sätt att skada eller andra olägenheter inte uppstår. Skyldigheten kan till exempel vara att hålla hunden kopplad eller att se till så att hunden inte skäller och därmed stör omgivningen. Hur stora krav man kan ställa på hundägaren beror på omständigheterna i det enskilda fallet, till exempel vad det är för hund.

Om någon brister i tillsynen över sin hund eller inte sköter om den ordentligt, kan länsstyrelsen meddela förelägganden för att rätta till bristerna. Länsstyrelsen kan också rikta förbud mot hundägaren (8 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Ett föreläggande kan till exempel vara att hunden ska hållas kopplad utomhus, att den måste ha munkorg eller att den måste hållas instängd. Ett förbud kan till exempel vara att hunden inte får lämnas ensam mer än en viss tid varje dag. Förelägganden och förbud får förenas med vite. Ett vite är en avgift som hundägaren måste betala om denne inte lyder föreläggandet eller förbudet.

Om ett föreläggande eller förbud inte är tillräckligt kan länsstyrelsen besluta att omhänderta hunden (11 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

Från och med den 1 mars till och med den 20 augusti har hundägare ett långtgående ansvar i skog och mark där det kan finnas vilt (16 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hunden måste i princip hållas kopplad. För att en hund inte ska hållas kopplad måste den hela tiden hålla sig i ägarens närhet och komma tillbaka direkt när ägaren kallar.

Om en hund orsakar skada måste ägaren betala skadestånd

Hundägare har ett strikt ansvar för sina hundar (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Det betyder att hundägaren måste betala skadestånd även om det inte var dennes fel att skadan uppstod. Hundägaren kan ha gjort hur mycket som helst för att försöka hindra att sin hund orsakar skada. Ägaren blir ändå skyldig att betala skadestånd.

Sammanfattning

Hundägaren i din fråga har troligtvis brustit i sin tillsyn över hunden. Eftersom hunden inte reagerade på ägarens visslande borde den sannolikt ha varit kopplad. Om händelsen inträffade någon gång mellan 1 mars och 20 augusti finns dessutom i princip en skyldighet att koppla hunden. Detta gäller om hundägaren är ute och går i skog eller mark där det kan finnas vilt. Om så var fallet har hundägaren gjort fel som inte kopplade hunden.

Du skriver i frågan att du inte drabbades av någon skada. Om du skulle drabbas av skada i en liknande situation i framtiden har du rätt till skadestånd med stöd av 19 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (385)
2020-01-31 Tillsyn över katter
2020-01-29 Blir hundägaren skadeståndsskyldig om hunden blir påkörd av en bil?
2020-01-21 Strikt ansvar för hundägare
2019-12-31 Vem ansvarar om en hund biter någon?

Alla besvarade frågor (77210)