Vem ansvarar om en hund biter någon?

FRÅGA
Hej min 17 år gamla dotter tar hand om en hund, vem är ansvarig om hunden biter någon??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

Med innehavare avses den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Detta innebär att det strikta skadeståndsansvaret kan drabba exempelvis en fodervärd eller den som har hand om en hund i ett s.k. hunddagis.

Om hunden orsakar en skada medan din dotter tar hand om den ska hon alltså ersätta skadan, även om hon inte vållat skadan.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (449)
2021-04-30 Skadeståndsansvar för hundägare
2021-04-26 Vad ska en hundägare ersätta om ens hund skadar en annan persons katt?
2021-04-25 Vem kan bli ersättningsskyldig för skador orsakade av hundar?
2021-04-24 Kan en hundägare vägra att ersätta veterinärkostnaderna?

Alla besvarade frågor (92024)