Strikt ansvar för hundägare

FRÅGA
Hej, Min grannes hundar springer ut i gatan när jag kör förbi med bilen vilket jag måste för att komma hem. Jag kör i 20km/h men de går ändå fort när de kommer rätt ut och jag får bromsa hårt, en gång jagad de även efter mig in i skärmtaket. Får de vara så?Samma grannes hundar accepterar heller inte mina hundar så när jag är ute på min tomt med mina hundar så rusar de varje dag morrande och skällandes mot staketet och jag är rädd att hans rottweiler flyger över en dag. Får det vara så, vad kan jag göra? Och om hans hund kommer in på min tomt och de slåss vems fel är det om min hund försvarar mig/tomten? Jag är väldigt tryckt och rädd för detta. Jag vill absolut inte att mina hundar blir skadade. Mina hundar vet gränserna och bryr sig inte om vad som händer utanför tomten men de spänner sig såklart alltid när grannens hundar kommer farande mot staketet o de känner ju att jag blir rädd med. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det absolut bästa är såklart att försöka komma överens med grannen. Det framgår inte av din fråga huruvida du försökt och misslyckats men den här typen av privata förhållanden kan ofta vara svåra för det allmänna att lägga sig i.

Det man ska behålla i åtanke medan vi fortsätter svaret nedan är att hundägare har ett strikt ansvar. Enligt lagen om tillsyn över katter och hundar ska hundarna enligt 1 § hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter.

Det finns ju många risker i det du beskriver och jag ska försöka besvara de tre största jag ser.

Om hundarna skadas då du kör bilen

Skulle hundarna skadas på något sätt för att de springer ut och du inte hinner stanna så åligger den risken ägaren och det är din granne som kommer att få stå för kostnaderna själv.

Om hundarna skadar dig eller dina tillhörigheter

Om hundarna orsakar skada på dig, kläder eller kanske till och med på bilen för att du måste bromsa eller blir skrämd och kör ner i diket, vad vet jag så är grannen enligt lagen om tillsyn över katter och hundar 19 § skyldig att ersätta de kostnader som uppkommer på grund av att hundarna orsakat skada som ett resultat av bristen på tillsyn över dem!

Om hundarna skadar dina hundar

Skulle hundarna ta sig över staketet eller attackera dina hundar på något sätt och orsaka skada så är även här enligt 19 § grannen ersättningsskyldig för veterinärkostnader och annat som kan uppkomma. Dessvärre är det även så att du själv kan komma att bli ersättningsskyldig för skada som dina hundar gör på grannens hundar även om de bara försöker försvara sig själva.

Det är ofta detta som kan skapa problem för hundägare i och med det strikta ansvaret! Om en liten hund skulle få för sig att ställa till bråk och en större hund skulle få för sig att sätta den lilla på plats och därmed orsakar skada så blir ägaren till den större hunden ändå skyldig att ersätta skadan på den mindre hunden oavsett vem som startade bråket. Detta kan av nästan alla hundägare kännas enormt orättvist men det är en följd av det strikta ansvaret som lagen föreskriver. Det är därför viktigt att man kommer till en överenskommelse innan något allvarlig händer för endera parten!

Lösning

Både jagandet av bilen när du kör och att hundarna jagar dig på ett sätt som du beskriver låter otroligt obehagligt och något som definitivt kan klassas som en avsevärd olägenhet. Var befinner sig ägarna i dessa skeenden? Är de medvetna om vad som pågår och hur hundarna beter sig? Försöker de kalla tillbaka dem?

Om en ägare brister i sin tillsyn så kan länsstyrelsen enligt 8 § meddela förelägganden och förbud för att komma tillrätta med problemet. Hjälper inte det så kan länsstyrelsen enligt 11 § omhänderta hunden med hjälp av polismyndigheten.

Så, om jag vore du skulle jag börja dokumentera allt som händer. Börja filma och fota händelser, se till att få vittnen så gott det går till händelserna så du kan styrka din historia. Försök såklart att prata med grannen, förhoppningsvis kan du förklara dina känslor och hitta ett sätt som fungerar för er båda, men fortsätt dokumentera. Bara för att man kommer överens om något betyder inte det att den andra parten kommer hålla sig till det.

Hjälper inte något av detta så gör en polisanmälan!

Hoppas du fått svar på din fråga och ett stort lycka till!

AnnaSara Jarius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (485)
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Alla besvarade frågor (98633)