Blir hundägaren skadeståndsskyldig om hunden blir påkörd av en bil?

FRÅGA
Om man har hund i koppel och den blir påkörd av en bil, kan jag som hundägare bli skadeståndsskyldig då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Kan du bli skadeståndsansvarig ifall din hund bli påkörd av en bil?

Ditt ansvar som hundägare

Som hundägare har man ett ansvar för hunden och reglerna kring ansvar vid skador regleras i lag om tillsyn över hundar och katter. En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren, även om hen inte har vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att man som hundägare har ett så kallat strikt ansvar, man blir skadeståndsskyldig även om man själv inte orsakat skadan. Det spelar alltså ingen roll om du har hunden kopplad eller inte.

Bilistens ansvar

Reglerna kring bilisters ansvar vid olyckor regleras i trafikskadelagen (TSL). Av den framgår att om det uppstår sakskada till följd av trafik med motordrivet fordon så ska det utgå trafikskadeersättning från det fordonets trafikförsäkring (11 § TSL). Hundar ses i lagens mening som saker, varför de omfattas här. Eftersom trafikskadeersättningen ska utgå så gäller även här ett strikt ansvar vilket innebär att det ska utgå även om bilisten orsakat olyckan eller inte.

Vad gäller när strikt ansvar möter strikt ansvar?

När både parterna har ett strikt ansvar gör man en skälighetsbedömning för att vad som är skäligt att respektive part betalar. Ofta leder detta till en hälftenavdelning av ansvaret ifall två parter är berörda. Men om utredningen visar att ena parten varit mer ansvarig till olyckan så kan skadeståndet jämkas så att den personen behöver betala för större del av ansvaret. Det är oftast försäkringsbolagen som gör upp om detta sinsemellan. Eftersom det av din fråga inte framgår några detaljer kring en eventuell olycka kan jag inte göra någon bedömning utan jag har beskrivit generellt vad som gäller.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (484)
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?

Alla besvarade frågor (98481)