Har jag rätt till ersättning för veterinärkostnader och för att jag var ledig från jobbet om min hund blev attackerad?

FRÅGA
Min Hund blev attackerad av en annan hund och jag blev tvungen att söka veterinärvård för min hund. hon har nu blivit opererad två gånger. Jag hade min hund lös och tränade inkallningar och hade sagt stop till min hund så hon stod still ca 20 meter ifrån mig när det helt plötsligt dyker upp en annan hund som attackerar min hund. Min hund (LUNA) försöker att fly undan och det tar en liten stund innan vi får stop på dem , vid det här laget hade dom kommit fram till hundägarna...det var som att hon vallade in eller kanske "apporterade" bytet . Var tvungen att ta ledigt från jobbet för två operationer och undrar vad jag kan få i ersättning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att din hund blev attackerad av en annan hund och som följd till detta skadade din hund sig. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du kan få i ersättning och då främst ersättning för de två operationerna, samt ersättning för att du var tvungen att ta ledigt från jobbet. Lagen som är tillämplig det aktuella fallet är lagen om tillsyn över hundar och katter eftersom det är en hund som attackerat din hund. Huruvida du har rätt till ersättning för att du varit hemma från jobbet regleras i skadeståndslagen (SkL), då den innehåller bestämmelser om skadestånd i allmänna fall.

Vad säger lagen?

Lag om tillsyn över hundar och katter

I lagen om tillsyn över hundar och katter framgår det att skada som orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Eftersom hundägaren till den hund som attackerat vägrar att betala för de veterinärkostnader som uppstår så hade du kunnat föra en talan om skadeståndsskyldighet vid en tingsrätt.

Skadeståndslagen

I Skadeståndslagens mening så betraktas hundar som en sak. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § andra punkten SkL). Denna tillämpas dock strikt och det är bara skador som inte kunnat undvikas som ersätts. Man får alltså fråga sig om du hade kunnat undvika att vara borta från jobbet medan hunden var på operation. Saker som kan påverka denna bedömning kan t.ex. vara hur lång tid operationerna tog och om du behövde åka till en annan stad för att operera hunden. Varade operationerna i flera timmar talar det för att du hade haft möjlighet att jobba under tiden och därmed undvika kostnaden att vara borta från jobbet. Var du tvungen att åka till en annan stad för att kunna operera hunden talar detta dock för att du inte haft möjlighet att ta dig till jobbet under tiden och därför inte kunnat undvika kostnaden.

Sammanfattning

Du har rätt till ersättning för veterinärkostnaderna som uppstod till följd av skadorna på din hund. Huruvida du har rätt till ersättning för att du var borta från jobbet beror på omständigheterna i just ditt fall och om du hade möjlighet att undvika kostnaden. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till den andra hundägaren och meddelar dina krav. Går inte personen med på dessa kan du stämma personen vid en tingsrätt. Vill du ha hjälp med denna processen och även utreda mer exakt om du har rätt till ersättning för att du var borta från jobbet kan du kontakta oss här.

Med vänliga hälsningar
Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (387)
2020-03-27 Bråk mellan grannkatter.
2020-02-22 Vad har en hundägare för ansvar om dennes hund biter någon?
2020-01-31 Tillsyn över katter
2020-01-29 Blir hundägaren skadeståndsskyldig om hunden blir påkörd av en bil?

Alla besvarade frågor (78704)