Bråk mellan grannkatter.

FRÅGA
Hej!! Vår katt bråkar med grannkatten, hur gör vi i fråga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 1 § i lagen om tillsyn över hundar och katter är du som kattägare skyldig att ha koll samt sköta din katt på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga skador eller avsevärda olägenheter. Om du som kattägare kan anses ha brustit i detta - och således kan anses vara vårdslös - finns det en möjlighet för den andra kattens ägare att rikta en skadeståndstalan mot dig enligt 2 kap, 1 § skadeståndslagen. Jag vill här betona att det är upp till din granne att bevisa att du har varit vårdslös genom att inte ha tillräcklig koll på din katt, vilket enligt min mening kan bli svårt.

Men för att det hela inte ska behöva sluta i en skadeståndstalan råder jag dig till att ta kontakt med din granne för att försöka lösa situationen på ett så vänskapligt sätt som möjligt. Går inte detta så vet jag dessvärre inte hur man bör gå vidare i frågan.

Vänligen,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (420)
2020-09-17 Vem kan man kräva på skadestånd vid sakskada orsakad av hund?
2020-09-14 Har en hundägare upplysningsplikt om att hunden bitit personer tidigare?
2020-09-14 Vad kan jag få ersättning för efter en hundattack?
2020-09-09 Skadeståndsansvar för kor

Alla besvarade frågor (84133)