Bråk mellan grannkatter.

FRÅGA
Hej!! Vår katt bråkar med grannkatten, hur gör vi i fråga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 1 § i lagen om tillsyn över hundar och katter är du som kattägare skyldig att ha koll samt sköta din katt på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga skador eller avsevärda olägenheter. Om du som kattägare kan anses ha brustit i detta - och således kan anses vara vårdslös - finns det en möjlighet för den andra kattens ägare att rikta en skadeståndstalan mot dig enligt 2 kap, 1 § skadeståndslagen. Jag vill här betona att det är upp till din granne att bevisa att du har varit vårdslös genom att inte ha tillräcklig koll på din katt, vilket enligt min mening kan bli svårt.

Men för att det hela inte ska behöva sluta i en skadeståndstalan råder jag dig till att ta kontakt med din granne för att försöka lösa situationen på ett så vänskapligt sätt som möjligt. Går inte detta så vet jag dessvärre inte hur man bör gå vidare i frågan.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (484)
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?

Alla besvarade frågor (98481)