Om någon förstört dina kläder, hur få ersättning?

2018-10-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Om någon förstört dina kläder och vägrar ersätta dom, vad kan man göra då?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förstörda kläder räknas som sakskada och en person som har förstört dina kläder kan då vara skyldig att ersätta dig för den skadan (2 kap.1 § skadeståndslagen). Det krävs att personen antingen förstörde kläderna uppsåtligen, eller att personen var vårdslös. Om personen alltså förstörde kläderna med flit eller om denne var oaktsam så har du rätt att få ersättning.Om personen vägrar betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Då anger man i ansöka vad det är för skuld personen har gentemot dig och grunden för den skulden (11 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten kommer inte att göra någon materiell prövning i ditt anspråk utan kommer då kontakta personen som du anser är skyldig dig pengar som då kan medge eller bestrida din ansökan. Om personen bestrider detta kommer du ges en möjlighet att ta tvisten vidare till domstol. Om personen medger eller inte inkommer med svar så kan du med hjälp av kronofogdemyndigheten men annars krävs det en dom från domstol för att driva in de pengar du anser personen vara skyldig.Om du redan innan misstänker att personen kommer att bestrida ditt yrkande så kan det vara en idé att väcka talan i domstol redan från början. Detta görs genom en stämningsansökan som inlämnas hos tingsrätten.Med vänliga hälsningar,

Kan en hästägare framställa skadeståndskrav mot någon som matat hästen med äpplen?

2018-10-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejFick precis ett samtal från hästägare som har hästhage 3-400 meter från vårt bostadsområde där vår dotter (10 år) matat en häst med äpplen. Vår dotter har erkänt att hon gjort detta.Hästägaren anser att jag som förälder ska, om det blir komplikationer, betala hästens vård. Hur väl stämmer detta överens med lagen? Detta har ju inget ont uppsåt utan ett ovetande barn som helt naturligt matat ett djur. Vem utan detaljkunskap vet att inte hästar tål äpplen? Kommer de någon vart med detta ? (om nu hästen mot förmodan skulle bli dålig)
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka omständigheter som föranleder skadeståndsansvar regleras i skadeståndslagen. En person som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada (hästar anses utgöra saker i lagens mening) är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 §). För att ett skadeståndsansvar ska aktualiseras krävs alltså (1) att skadevållaren har haft uppsåt till skadan alternativt att skadevållaren borde ha insett att dennes beteende skulle kunna leda till skada och (2) att det finns ett orsakssamband mellan skadevållarens beteende och den aktuella skadan.Det är svårt att säga med säkerhet hur en domstol skulle bedöma frågan om skadeståndsansvar, men utifrån din beskrivning av vad som har hänt låter det osannolikt att din dotter ska ha haft uppsåt att skada hästen genom att mata den. Jag har inte heller någon detaljkunskap om hästar, men vad jag har kunnat läsa mig till kan hästar ges äpplen i mindre mängder som godis. Även om din dotter har gett hästen så mycket äpplen att det är skadligt för den har jag svårt att tro att det är som hon borde ha vetat var farligt för den. Vad gäller kravet på orsakssamband måste det gå att visa att hästens eventuella komplikationer är hänförliga till att den har ätit de äpplen din dotter matat den med. Om hästen får ont i magen är det troligare att det beror på äpplena än exempelvis om hästen har brutit ett ben. Enbart det faktum att hästen får komplikationer som kan bero på att den har ätit för mycket äpplen räcker inte för att konstatera ett orsakssamband. Det måste också vara rimligt med hänsyn till tiden som har förflutit sedan din dotter matade hästen att det beror på de äpplena. Om hästägaren efter flera månader menar att hästen har fått komplikationer är orsakssambandet mindre självklart än om denne kommit med ersättningskraven dagen efter att din dotter senast matat hästen.För att det överhuvudtaget ska vara intressant att diskutera oaktsamhet och ett eventuellt orsakssamband krävs givetvis att en skada har uppstått, det vill säga att hästen har fått komplikationer. Utan skada kan hästägaren inte göra gällande ett skadeståndsansvar. Om hästen får komplikationer kan hästägaren framställa sådana krav, men med hänsyn till att äpplen kan ges hästar som godis har jag svårt att tro att din dotter kan anses oaktsam för att hon har matat en häst med dem.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Ersättning för allergisk reaktion

2018-09-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min dotter va ute och åt på en känd restaurangkedja i Stockholm den 9 maj 2018. Hon är nötallergiker. Innan hon beställde sin mat förvissade hon sig om att den maträtt hon beställde inte innehöll några nötter. Servitrisen garanteradeatt rätten hon beställt inte innehöll några nötter. Ganska omgående då hon fått in sin mat och börjat äta märkte hon att det började klia och svullna i halsen. Hon fick ta taxi till SÖS akutmottagning. Där blev hon omhändertagen och fick mediciner för att undvika allvarligare allergisk reaktion. Hon fick kvarstanna för övervakning ca 6tim. Min dotter har sedan varit i kontakt med restaurangen för att få ersättning för merkostnader. Dom har sagt att hon ska få det om hon lämnar in kvitton. Trots att hon har gjort detta har hon ännu inte fått någon ersättning. Nu undrar jag om det kan vara en framkomlig väg att stämma restaurangen för det inträffade och på det viset få ersättning. Med vänlig hälsning Gunbritt Forsberg
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen(SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan.I 5 kap 1 § SkL kan vi se vad ersättningen för en personskada omfattar. Det rör sig om ersättning för:1, sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande2, inkomstförlust, och3, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur(sveda och värk) eller av bestående art(lute eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Vad krävs för ersättning?Det som krävs för att ni ska få ersättning är att den som vållat skadan antingen gjort detta genom vårdslöshet eller uppsåt. Det krävs dessutom att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Alltså ett tillräckligt starkt orsakssamband. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.Om man har meddelat att man är allergisk mot nötter och restaurangen försäkrar att det inte finns i maten, men man ändå får nötter i maten, skulle jag definitivt säga att restaurangpersonalen(restaurangen) har varit vårdslösa. (Jag utesluter att restaurangen har agerat med uppsåt).Ersättning för sveda och värk:Som vi kan se av 5 kap 1 § 3 pt SkL så kan din dotter få ersättning för sveda och värk! Med sveda och värk avses skadeföljder under akut sjukdomstid, närmast fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig. Även kostnader för att underlätta den skadelidandes tillvaro ska kompenseras. Om man driver en fråga om skadestånd i domstol tittar domstolen på Trafikskadenämndens tabeller för att bestämma skadeståndets storlek. Domstolen är dock inte bunden av tabellerna och ersättning kan således vara olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Hur du ska gå tillväga:Eftersom att restaurangen inte lämnar ersättning, vilket jag anser att de ska, så bör ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Våra jurister kan hjälpa dig med detta om du så vill! Du kan boka tid med våra jurister här: Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över! Lycka till!

Hund orsakade skada på min bil, hur ställer jag krav på hundägaren?

2018-08-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej.Körde på motorväg en sen kväll när det var helt mörkt. Stod en hund helt stilla i högra körfältet. Gick inte att undvika kollision. Polis kom till plats och sa att det var en olycka. Har jag förstått det rätt så är det hundägaren som har strikt uppsyn om sin hund. Jag har bara trafikförsäkring på min bil. Skadorna uppgick till 60-70 tusen kronor, bilen är värd ungefär hälften.Jag får driva ärendet själv mot privatperson som jag haft kontakt med några få gånger. Den personen har då sagt att han ska ta kontakt med sitt försäkringsbolag och ta det på sin hemförsäkring. Sen har jag inte hört något mer och det var 2-3 månader sedan. Är mitt nästa steg att ställa ett krav på personen? Behöver man då juridisk hjälp eller kan man ställa ett krav i en sån här situation privat?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Strikt ansvarDet stämmer att det föreligger ett ''strikt ansvar'' med att vara hundägare. Strikt ansvar innebär att man alltid har ett ansvar för hundens agerande, 1§ Lag om tillsyn över hundar och katter. Vilka krav som ställs på hundägaren varierar beroende på omständigheterna, men man ska alltid göra sitt yttersta för att hålla hunden under kontroll.Att hundägaren inte är närvarande vid skadetillfället friar inte denne från ansvar för de skador som hunden orsakar, 19§ Lag om tillsyn över hundar och katter.Sammanfattningsvis har hundägaren alltid ett ansvar och är skadeståndsskyldig för de skador som dennes hund orsakar, även om hundägaren inte vållat skadan.Bilförare har också ett strikt ansvar, men om polisen slagit fast att det rör sig om en olycka och därav är du fri från det strikta ansvaret. StämningsansökanSkadorna på bilen ska hundägaren ersätta, enligt 2:1 skadeståndslagen. Om hundägaren inte ersätter skadorna så kan du lämna in en stämningsansökan. Hur man lämnar in en stämningsansökan beskrivs (här). Du behöver inte använda dig av juridisk hjälp för att driva en process och du kan driva den ''privat''. Men om du behöver juridisk rådgivning hjälper vi på Lawline dig gärna (kontakt).Med vänliga hälsningar

Hur gör jag för att driva in skadestånd från en person?

2018-10-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Jag hade parkerat min bil utanför mitt arbete och när jag kom till bilen var det massa glassplitter på den.En man tog kontakt med min och berättade vad som hänt.Ett glasbord från en kiosk baktill min bil hade i stormen flugit in i min bil.Tog kontakt med ägaren till kiosken som sa att det var omöjligt men jag har vittne som var på ett gym precis ovanför med stora glasfönster.Bilen är på lagning då det blev djupa repor och bucklor.Jag polisanmälde ägaren då han inte är så samarbetsvillig om sälvrisken som är 6875kr. Jag anser att han är skyldig att betala självrisken då bordet var hans och ej fastkedjad men försäkringsbolaget kan inte göra något och polisanmälan ledde ingen vart när jag fick brev idag. Vad kan jag göra för att ägaren till kiosken och bordet ska betala?Man kan väll inte få göra hur som helst och komma undan med det. Hade det varit tvärtom så hade jag tagit mitt ansvar och betalat och bett om ursäkt. Vad ska jag nu göra?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enklaste sättet att indriva skulden är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att denne inte ansvarar för skadan), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol. I sådana fall måste du kunna bevis att du utfört jobbet. Du kan i domstol begära skadeståndsersättning med grund i skadeståndslagen. Jag rekommenderar att du antingen ansöker om betalningsföreläggande, eller kontaktar en jurist som kan bistå dig i processen mot personen.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Restaurang ansvarig för att min väska gick sönder. Vilka rättigheter har jag? Hur beräknas skadeståndet?

2018-09-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |När servitören tar en tallrik med olja från vårt bord gör han de så snabbt att oljan vinglar till och landar på marken bredvid mig. Tyvärr stod min Louis Vuittonväska 30 cm från där oljan landade så ena sidan blev nedstänkt av olja. Jag säger ifrån och ägaren kommer fram och försöker torka av med en fuktig trasa. Jag får hejda honom då vattenfläckar ej försvinner från lädret. Vi äter upp, betalar och säger till ägaren att jag går hem och ser om de går att lösa.Fläckarna är kvar så jag kontaktade dem och de undrade vad man kan göra åt saken. Jag ringde Louis Vuitton och det enda man kan göra är att skicka väskan till Stockholm och sen vidare till Frankrike för att byta ut vachetta-delarna. Denna processen kan ta två månader och kostar cirka 550 euro. Restaurangen ber mig skicka in den så fort som möjligt så står dom för kostnaderna, dock får jag stå för kostnader och allt jobb till en början. MEN jag vill inte skicka in den eftersom det aldrig varit min intention. De vill återställa väskan så som den va innan händelsen, men eftersom den är vintage kommer ett utbyte av vachettalädret göra att den blir i nyskick! Alltså inte så som den va innan händelsen. Jag har lagt ner så mycket tid på att ringa runt för att kunna ge svar till dom och jag vill inte lägga ner mer tid på att skicka iväg väskan. Hade jag inte ringt Louis Vuitton hade restaurangen inte vetat att man kunde skicka iväg den. Jag undrar vad jag har för rättigheter och vad för kompensation jag kan kräva?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada är ersättningsskyldig. En sakskada är, precis som begreppet alluderar till, ett föremål som som förstörs, blir defekt eller går sönder. Skadan måste ha orsakats genom antingen uppsåt (med flit) eller vårdslöshet (klantighet, på ren svenska). (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad för typ av ersättning är man berättigad till om man lidit en sakskada? Skadeståndet ska omfatta sakens värde eller reparationskostnad/värdeminskning. Det beräknas till återanskaffningskostnad med avdrag för ålder och bruk. Som allmän princip gäller också att den som orsakat skadan har rätt att i ett första hand försöka reperera den, istället för att behöva ersätta den skadelidna med ett helt nytt exemplar. (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Vad gäller i ditt fall? Min kunskap om väskor är begränsad men såvitt jag förstår dig är en vintage väska från LV mer värd än ett nytt exemplar. I så fall gäller såklart att man, istället för att reducera värderingen på grund av bruk och slit, ökar den på grund av värdehöjande ålder. Ersättningen ska sättas till reparationskostnaden om EUR 550 plus [värdedifferensen mellan en ny modell och en vintage modell]. För att vara övertydlig: Ponera att ett vintage exemplar är värt EUR 10 och ett nytt är värt EUR 8. Värdedifferensen är EUR 2. Är det istället så att en vintage väska inte alls betingar ett högre marknadspris, utan bara är din personliga preferens, kommer ersättningsskyldigheten inte att öka trots att reparationen förstör väskans säregna vintagekaraktär. Min rekommendation Jag rekommenderar att du som första åtgärd tar reda på värdeskillnaden mellan en ny och en vintage väska, förslagsvis genom att se vad liknande väskor gått för hos Bukowskis och andra high-end auktionshus. Förklara sedan för restaurangen att ditt anspråk omfattar EUR 550 plus ersättning för värdeminskningen. Jag förstod det som att restaurangen kräver att du ligger ute med pengarna och att den kommer ersätta dig först mot uppvisande av kvitto. Det är fel. Deras skadeståndsskyldighet - deras skuld - uppkom redan vid skadans inträffande, och förföll när du krävde betalning. (5 § skuldebrevslagen). Ifall restaurangen vidhåller sin ståndpunkt rekommenderar jag att du inkommer med en stämningsansökan till tingsrätten. Eftersom restaurangen har gått med på att ersätta skadan har den i princip vitsordat sin vårdslöshet. Du har därför ett väldigt fördelaktigt bevisläge. Jag förstår att du inte vill skicka iväg väskan men som skadelidande har man en skyldighet att begränsa sin skada. Du kommer alltså inte kunna få ersättning för en helt ny väska. Inte heller kan du få skadestånd för att du måste vara utan den under en längre tid. (Det är svårt att bevisa att du lidit monetär skada på grund av att du inte haft din väska)Har du funderingar kring eller följdfrågor till mitt svar är du välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se. Trevlig kväll!

Kan jag få ersättning för min självrisk?

2018-08-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |En cyklist körde in i bakdörren på min bil i mycket hög hastighet, mitt försäkringsbolag anser inte mig vållande till olyckan, jag måste ändå betala min självrisk för vagnskada samt att cyklisten får skadestånd även då han brutit mot trafikreglerna. Hur kan jag få tillbaka min självriskersättning. Jag har bett cyklisten skicka in en skadeanmälan till sitt hemförsäkringsbolag och jag har skickat alla mina papper dit men cyklisten ignorerar detta. Hur kan jag få hjälp
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagBestämmelser om skadestånd finns i Skadeståndslagen (SKL).Kan jag få ersättning för min självrisk?Ja enligt skadeståndslagen ska den som vållat en sakskada genom oaktsamhet ersätta skadan (2 kap 1 § SKL). Som jag tolkar det är den skada du lidit endast självrisken du betalat till ditt försäkringsbolag. Du har rätt att få ersättning för denna skada om cyklisten är att anses som vållande. Hur får jag ersättning för min självrisk?För att få ersättning för självrisken måste du ställa ut ett krav till cyklisten. Detta gör du skriftligen och kravet ska innehålla juridisk grund (Skadeståndslagen 2 kap 1 §) och bevis för att du betalat självrisken. Du bör även rekommendera cyklisten att ta kontakt med sitt försäkringsbolag där denne har sin ansvarsförsäkring.Hoppas du fått svar på din fråga!

Privatperson vill kräva utlovad ersättning av företag

2018-07-15 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vi har haft ett företag hos oss som gjort markarbeten och i processen gick vår balkong sönder. De har över mail lovat oss ekonomisk ersättning för materialet då vi bestämde oss för att inte återställa den utan själva bygga en altan istället. Jag har mailat dem summan vi förväntar oss, 4000, det är beräknat på vad virket hade kostat oss att köpa själva( med en ganska bra rabatt då vi fick en bra rabatt på offerterna ) de har inte accepterat det priset men inte heller motsatt sig det. Vi anser att priset är rimligt då dimensionerna på virket vi räknat ut priset genom är mindre än dimensionerna på balkongen som gick sönder och därmed är priset lägre än det hade varit med "rätt" dimensioner, om det låter logiskt. Jag har skickat bankuppgifter till dem men de vägrar nu svara på mail. Vi har betalat och byggt den nya altanen och har ju räknat med att få ersättning från dem. Hur bör vi gå tillväga?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Konsumenttjänstlagen Eftersom ni är privatpersoner som har ingått avtal med ett företag om att de ska utföra markarbeten hemma hos er så gäller Konsumenttjänstlagen (KtjL). Skada på egendom När markarbetaren jobbar hemma hos er har arbetaren er egendom "under kontroll" vilket innebär att om en skada uppstår så är utgångspunkten att det är företaget som ansvarar för skadan, KtjL 32 § 1 st. För att företaget inte ska behöva ersätta er krävs det att de bevisar att skadan inte beror på försumlighet från markarbetarens sida. Om de inte kan bevisa detta så är de alltså skyldiga att ersätta er skadan enligt lag. Reklamation För att kunna göra felet gällande krävs att ni reklamerar inom skälig tid, det vill säga att ni inom två månader påpekar för den ansvarige att skadan har uppstått, KtjL 17 § 1 st. Reklamationen kan ske muntligt eller skriftligt. Utifrån frågans förutsättningar så har ni reklamerat i tid och därmed ska företaget ansvara för skadorna som de har orsakat. Att ersättningen ska utgå styrks ytterligare av det faktum att företaget via mail har gått med på att utge ersättning för den uppkomna skadan. Ersättning Ni behöver inte ha ett kvitto för att få ersättning. När ersättningen beräknas ska en jämförelse ske av marknadspriset och eventuella avdrag kan göras beroende på hur gammal egendomen är. De ska alltså ersätta er för värdet som balkongen hade innan den gick sönder. Tillvägagångssätt vid utebliven ersättning Privatpersoner kan välja att stämma företag i domstol, men det medför risker. Dels måste den faktiska skadan bevisas, dels riskerar privatpersonen att stå för samtliga ombudskostnader (både egna och motpartens) vid en eventuell förlust, vilket kan bli dyrt. Det finns dock fler vägar att gå än att välja att stämma företaget privat. Du kan välja att anmäla företag till Konsumentverket och sedan kan Konsumentsombudsmannen (KO) välja att väcka en process för konsumenterna om de anser det vara berättigat. Du kan även välja att ansluta dig till en grupptalan, alltså att flera drabbade parter gemensamt väcker talan, vilket minskar er ekonomiska risk. Hoppas att detta besvarar din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänliga hälsningar,