Barn som tillfogats personskada utanför skolområde

FRÅGA
Min bonusson på 10 år fick en övergångsskylt nedkörd på sig av en stadsbuss. Chauffören smet från platsen. Händelsen är polisanmäld. Skolsköterskan skickade hem honom. Tilltro till skolan som man har så bokade vi en tid till vårdcentralen. Läkaren där konstaterade inget allvarligare än blåmärke, viss ömhet och skrubbsår. När sonen sedan kräktes och förblev hängig dag 2 gick vi till akuten där brusten mjälte konstaterades vilket innebar 9 dagas sjukhusvistelse med inkomstbortfall då hans mamma vab:ade 12 dagar, hans pappa tog vab 2 dagar och jag fick ta akut föräldraledigt med våran dotter i 5 dagar. Skolans biträdande rektor ringer och vill ha hans journal för att sonen inte ska vara med på gympan resten av terminen och behöver uppsikt under rasterna, påstår denna, men ska det verkligen behövas eller är skolan rädda för att deras sköterska inte ringde ambulans eller är det bristande uppsikt under rasterna som kan göra skolan ansvariga vid eventuell händelse? Var ska man juridiskt börja dra i hela denna händelse, vad kan man göra? Vilken typ av ombud ska man eventuellt anlita? Vilka ersättningar kan man kräva och från vem?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du om det är juridiskt korrekt att rektorn begär det drabbade barnets läkarjournal för att det ska vara okej för barnet att inte vara med på idrottslektionerna samt ha uppsikt på rasterna, samt om skolan kan göras ansvarig för händelsen och avslutningsvis vilken typ av ombud ni bör anlita för att driva en skadeståndsprocess.

1. Läkarjournalen
En läkarjournal är sekretessbelagd (3 kap. 1§ sekretesslagen), och ingen obehörig person får ta del av uppgifter i en individs läkarjournal. Undantagsvis kan myndigheter som Socialtjänsten och Försäkringskassan (4 kap. 1§ sekretesslagen). Rektorn har således ingen rätt att ta del av innehållet i barnets journal, utan kan kräva ett läkarutlåtande som underlag för beslutet gällande idrottslektionerna och uppsikt under raster.

2. Kan skolan göras ansvarig för situationen?
Skolan kan inte göras ansvarig för personskador som sker utanför skolan. En skolsjuksköterska har ansvar att till sin bästa förmåga bedöma en situation utifrån omständigheterna. Då även läkaren på vårdcentralen inte lyckades konstatera att pojken hade en brusten mjälte, kan skolsjuksköterskan med högsta sannolikhet inte göras ansvarig för att exempelvis vara vårdslös i denna situation,

3. Vilket ombud kan man anlita?
Situationen gäller personskada och utomkontraktuellt skadestånd. Enligt (5 kap. 1§ skadeståndslagen) ska skadestånd till den som har tillfogats personskada omfatta ersättning för

Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,Inkomstförlust,Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Då händelsen är polisanmäld, har ni påbörjat processen i rätt ände. Om ni vill kräva bussföretaget på skadestånd, bör ni anlita en skadeståndsjurist som börjar med att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Vi har erfarna skadeståndsjurister på Lawline som arbetar med denna typen av frågor om ni önskar bli slussade till en av dem för att påbörja hanteringen av ert ärende.

Om ni önskar bli slussade till våra skadeståndsjurister, eller har någon följdfråga, är ni välkomna att kontakta mig på följande e-mail;
Lena.famulak@lawline.se

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Lena Famulak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97352)