Hur skriver jag en stämningsansökan och måste jag anlita ett ombud?

FRÅGA
Hej! Jag skrev en fråga (se här: https://lawline.se/answers/skadestandsansvar-for-att-ha-tappat-hund) men efter jag varit i kontakt med juristfirmor får jag ingen hjälp och inget utförligt svar på varför de inte kan hjälpa mig, varför jag vänder mig till er igen. Jag undrar hur jag ska gå tillväga. Hur gör man en stämningsansökan till exempel? Behöver man i sådana fall ha med ett ombud, vad är det vi i sådana fall behöver bevisa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett tvistemål som ditt består av två parter; kärande (du) och svarande (din motpart). I stämningsansökan ska du ange först och främst vad du yrkar. Ett yrkande kan vara t.ex. "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge x kr.". Grunden förklarar varför du rättsligt sett har rätt till det som yrkas. Det bör även anges sakomständigheter, vilket är sådant som du anser att har inträffat och kan bestå i en beskrivning av händelseförloppet.

Till stämningsansökan bör du även bifoga bevisning som styrker dina påståenden. Bevisningen kan vara såväl muntlig (t.ex. vittnen) som skriftlig (fotografier, utlåtanden, fakturor för att styrka kostnader m.m.). Utgångspunkten är att det är den som påstår något som har bevisbördan för det. Det innebär att om du påstår att din motpart skadat hunden och att det skett av oaktsamhet måste du dels visa att hunden skadats, dels att det skett av oaktsamhet.

För en förenklad form av stämningsansökan kan du ladda hem en ansökan via Sveriges domstolars hemsida. Det kan dock vara svårt att skriva en stämningsansökan korrekt själv. Du är inte tvungen att ha ett ombud, det kan däremot vara en god idé att ha det om du inte är juridiskt bevandrad.

Om du vill ha hjälp av en jurist på Lawlines juristbyrå som skriver stämningsansökan och företräder dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (177)
2019-09-29 Har man rätt till ersättning om ens tand gått sönder p.g.a. att man bitit i en skruv som låg i maten?
2019-09-22 Hur söker man skadestånd vid hundbett?
2019-09-20 Föräldrars och barns skadeståndsansvar samt rättegångskostnader för småmål.
2019-08-29 Vad gör man om personen vägrar betala för skada den orsakat?

Alla besvarade frågor (73801)