Hur bör jag gå tillväga för att kräva personen på pengar för skadorna?

Hej! Jag hyrde ut min lägenhet i andrahand till en person, men denna person har nu förstört allting i min lägenhet samt att hen även stört grannar så mycket att polisen fått ingripa vid flera tillfällen. Blev så illa att hyresvärden även fick säga upp mitt hyreskontrakt för att få ut hen från lägenheten. Eftersom jag står på hyreskontraktet så får jag stå för skadorna i lägenheten. Jag och personen skrev på ett kontrakt mellan oss innan hen flyttade in om villkor för lägenheten.

Nu undrar jag hur jag bör gå tillväga för att kräva personen på pengar för skadorna på mina möbler och skador på själva lägenheten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att ni i ert andrahandskontrakt inte har avtalat om vad som skulle hända ifall andrahandsuthyraren skadar dina möbler eller lägenheten. Skulle det däremot finnas ett villkor som exempelvis nämner ett belopp som denne behöver betala, gäller avtalsvillkoret. Finns inget angivet i avtalet gäller istället skadeståndslagen (1972:207) (SkL).

Till att börja med skulle jag kontakta personen och säga att denne ska betala för de skador som denne framkallat, samt kontaktat försäkringsbolaget och se ifall din eventuella hemförsäkring skulle täcka skadorna. Annars finns möjligheten att stämma personen hos tingsrätten genom en skadeståndstalan. Bilagan till en stämningsansökan finner du här.

Enligt rättegångsbalkens (1942:740) bestämmelser ska du ansöka om stämning hos den tingsrätt som ligger närmast där skadevållaren var folkbokförd 1 november 2018. Sådan information kan man hitta på Skatteverket. I en stämningsansökan skriver man först sina egna uppgifter, såsom namn, adress eller eventuellt ombud. Detsamma med motparten. Innan jag går vidare med vad mer som behövs för att gå tillväga med en stämning ska jag förklara hur situationen ser ut skadeståndsrättsligt:

Skadeståndstalan:

Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Jag tolkar det från att personen skadat din lägenhet och dina möbler med flit, dvs. uppsåtligt. För att personen ska vara skadeståndsskyldig krävs dessutom att några grundläggande förutsättningar ska uppfyllas, vilka är uppfyllda. Skadan har drabbat annan, dvs. dig och genom att skadevållaren framkallat situationen. Det finns dessutom ett orsakssamband mellan skadorna och handlandet som förekommit från dennes sida.

Det som du kan kräva skadestånd för med anledning av sakskadorna är enligt 5 kap. 7 § SkL ersättning för sakernas värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan. Jag utgår ifrån att möblerna har blivit så pass skadade att de inte kan repareras, medan lägenheten är delvis skadad och kan repareras.

För att veta hur mycket du kan kräva i skadestånd ska du för möblerna använda dig av kostnaden för att köpa likvärdiga möbler igen. Möblerna ska vara i samma skick som vid tiden för skadan, dvs. inte i nyskick. Detta för att du som skadelidande inte ska överkompenseras, eftersom du har rätt till att återställas i samma situation som det var om en skada inte hade inträffat. För lägenheten kan du exempelvis begära skadestånd för eventuell ersättning för reparationskostnader och den ersättning du fått betala till hyresvärden.

Mer om vad som ska vara med i en stämningsansökan enligt rättegångsbalken:

I yrkandet ska du skriva vad du vill, vilket är att andrahandsuthyraren ska utge skadestånd på ett visst belopp till dig. I bakgrunden till yrkandet beskriver du varför domstolen ska döma till din fördel, för att sedan bifoga de bevis du har som stödjer din talan. Till exempel att du har betalat hyresvärden, foton på skadorna etc.

Hoppas att du fick svar på sin fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”