Kan jag få ersättning för fel utförd tandvård?

FRÅGA
Hej jag undrar hur det ligger till lagmässigt och försäkringsmässigt vid munskada, orsakad av tandläkaren?Min tandläkare borrade bort amalgam ur en lindrande, som jag sedan ska få krona på. Han slant med borren och skar upp min tunga undertill. Ytterligare en tandläkare fick kallas in, då de var tvungna att sy min tunga. Dessutom fick jag utskrivet antibiotika, ganska stor dos, I en vecka.Jag fick betala antibiotikan själv. Jag kunde inte äta på ett par dagar och får ta värktabletter. Har inte barnkliniken någon försäkring som ersätter för utgifter och/eller ersättning för sveda o värk?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan man säga att alla tandvårdsmottagningar ( d.v.s privata som offentliga) är skyldiga att ha en patientförsäkring som ska reglera ersättning för felaktigt utför tandvård (12 § patientskadelagen). Lagen täcker personskador (d.v.s både fysiska och psykiska skador) om det "föreligger övervägande sannolikhet" att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande eller att den beror på ett misstag, olycksfall, feldiagnostisering, bristande hygien eller undermålig utrustning. Ersättning ges inte för komplikationer som varit omöjliga att undvika (6 § patientskadelagen). Här är det du som patient som ska bevisa att skadan på din tunga har skett just p.g.a tandläkarens misstag, vilket inte borde va så svårt med hänsyn till det du förklarat i din fråga.

Det låter som att din skada är en skada som faller in under patientskadelagen och du har således rätt till ersättning som är beräknad enligt skadeståndslagen (8 § patientskadelagen). Praktiskt taget innebär det att du har rätt till ersättning för inkomstförlust samt ersättning för sveda och värk.

Så du bör anmäla din skada till försäkringsbolaget. Om tandläkaren tillhörde Folktandvården eller annars hör under landstingsvården så kontaktar du vid Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Är det en privat tandläkare kontaktar du dennes försäkringsbolag och om tandläkaren saknar försäkring kontaktar du Patientförsäkringsföreningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att du blir bättre! Om du har ytterligare funderingar är du välkommen åter med flera frågor.

Med vänliga hälsningar,

Moneeb Mohsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (193)
2020-05-18 Hur skriver man en stämningsansökan?
2020-04-27 Hur skriver man en stämningsansökan och måste man anlita ett ombud?
2020-04-09 Patientskadeersättning och skadestånd
2020-03-24 Skadeståndsskyldighet

Alla besvarade frågor (80336)