Jag skadade fotleden på jobbet, kan jag begära skadestånd?

FRÅGA
Hej! Har jag rätt att ansöka om skadestånd? Jag skadade mig på jobbet och fick opereras fotleden. Jag har varit sjukskriven i 6 månader nu. Jag har blivit arbetslös på grund av arbetsbrist.Hur ansöker man?Tack för hjälpen.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadestånd

För att du ska ha rätt till skadestånd för din skadade fotled, d.v.s. personskada, krävs att någon annan har orsakat skadan, eller kan hållas strikt ansvarig för skadan (SkL 2 kap. 1 §). T.ex. om skadan berodde på att arbetsmiljön på din arbetsplats inte var säker kan din arbetsgivare bli skadeståndsskyldig om han eller hon på ett oaktsamt sätt har orsakat skadan genom att inte se till att arbetsplatsen var säker nog. Eftersom jag inte vet hur du skadat dig kan jag inte bedöma om du har rätt till skadestånd eller inte. Vill du ansöka om skadestånd ska du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Mer information om hur du lämnar in en stämningsansökan hittar du här (information från domstolsverket): http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/

Arbetsskadeersättning

Eftersom du råkat ut för en olycka under arbetstid klassas det som en arbetsskada (SFB 38 kap. 3 §).

Du kan få ersättning för arbetsskadan ur arbetsskadeförsäkringen från Försäkringskassan. Ur denna försäkring kan du få ersättning för inkomstförlust och ersättning för sjukvårdskostnader. För att få arbetsskadeersättning ska du anmäla sin skada till närmaste chef, föreståndare eller motsvarande som sedan ska anmäla skadan till Försäkringskassan. Läs mer om arbetsskadeersättning här:: https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukdom/underlag-for-arbetsskada och här: https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/fackforbund/arbetsskadeforsakringen (information från Försäkringskassan)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Moa Kryh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97716)