Skadestånd för förstörd bil

2019-01-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Tisdagen den 22 januari på förmiddagen hände det en olycka med vår bil som stod parkerad på hänvisad plats i anslutning till vår lägenhet.På förmiddagen den 22 jan. så pågår det lastning av en lastbil, lasten består av tillbehör till stora lastare, bl.a en jättestor skopa som läggs på flaket och strax efter glider av flaket och ner på vår bil, vår bil skrotförklaras på plats och hämtades på em. Vi står alltså här nu utan bil och vi hade definitivt inte tänkt oss att byta vår nybesiktade bil i år, Vad göra?
|Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline.Jag utgår i mitt svar från att det inte var ni som höll på med lastningen av lastbilen, utan att det var någon annan som höll på med detta (är det så att det var ni själva som utförde lastningen på lastbilen är det istället ert försäkringsbolag ni bör vända er till). Eftersom jag utgår från att det var någon annan som orsakade skadan kommer jag därför nedan att redogöra för hur ni ska gå till väga för att kräva skadestånd. Skadeståndslagen är er grund för skadestånd Skadeståndslagen (SkL) är den lag i svensk rätt som innehåller bestämmelser om skadestånd. Det skadestånd som kan bli aktuellt att kräva i erat fall är skadestånd på grund av sakskada. Detta eftersom bilen räknas som en sak i juridisk mening. För att den som orsakat en sakskada ska behöva ersätta den, krävs det att personen gjort det genom uppsåt eller vårdslöshet (2 kap 1 § SkL). I det fall du beskriver låter det som att det handlar om vårdslöshet, då skopan glidit av flaket utan att det varit planerat. Att saker kunde falla av flaket vid lastning borde dock den som lastat förstått kunde bli en följd, och därför borde han/hon inte utfört lastningen när det stod en bil precis nedanför. Att man trots den uppenbara risken ändå gjorde det talar för vårdslöshet. Jag tror därför att ni kan ha goda chanser till skadestånd.Vad kan ni kräva i kompensation? Hur mycket skadestånd ni kan kräva framgår av 5 kap 7 § SkL. I erat fall är det 1) bilens värde,2) annan kostnad till följd av skadan, och3) ev. inkomstförlustsom det kan bli aktuellt att kräva ersättning för.Gällande "bilens värde" är det bilens marknadsvärde som ni kan kräva, vilket enkelt uttryckt är den summa ni skulle fått om ni sålt bilen innan den blivit skadad. Med "annan kostnad till följd av skadan" räknas exempelvis kostnader för att transportera bort bilen och skrota den. Även kostnader för bussresor till och från jobbet och liknande, som ni tvingats betala till följd av att bilen varit trasig kan räknas in här. Skulle det vara så att ni inte kunnat ta er till arbetet alls på grund av den trasiga bilen kan det även bli aktuellt med inkomstförlust. Jag skulle dock tro att är de två första punkterna som blir aktuella i erat fall.Den summa ni kommer fram till efter att ha lagt samman bilens värde med ev. andra kostnader är den summa ni bör kräva skadestånd för.Hur ni bör gå vidare nuDet ni måste göra för att få skadestånd är att rikta ett skadeståndsanspråk mot den eller de som orsakade skadan. De två alternativ som ni har att välja på är att:a) själva ta kontakt med de som orsakade skadan och kräva ersättning, ellerb) lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.Fördelen med alternativ a) är att det kan vara enklare, mer riskfritt och snabbare än en process i domstol. Nackdelen är att den som orsakat skadan kan vägra betala/vilja betala mindre än ni kräver, och att ni därför inte kommer vidare. Vill du gå enligt alternativ b) och lämna in en stämningsansökan till tingsrätten kan jag tipsa dig om Sveriges domstolars hemsida som har en färdig blankett för stämningsansökningar samt information om hur den ska fyllas i (se här). Ansökningsavgiften om ni går till domstolDen som ansöker om stämning betalar en ansökningsavgift. För ett mål som rör ett skadeståndskrav under 23 250 kr är ansökningsavgiften 900 kr.Rör målet ett krav över 23 250 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr.Hur mycket ni betalar i ansökningsavgift beror alltså på hur stort ett skadeståndskrav är.SammanfattningsvisNi bör kunna kräva ersättning för den förstörda bilen. Om ni ska gå vägen via domstol direkt eller först försöka komma fram till en lösning utanför domstol med den som orsakat skadan, är upp till er. Vill ni ha fortsatt hjälp kan vi på Lawline hjälpa er att ta kontakt med den som orsakat skadan och förhandla fram en summa eller, om det blir aktuellt, hjälpa till med förberedelserna för en stämning. Är ni intresserade av vidare hjälp kan ni maila mig på tora.odin@lawline.se. Då återkommer vi med uppgifter om kostnader och hur vi kan bistå med hjälp.Vänligen,

Begära skadestånd för sakskada mot kommunen?

2019-01-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vid senaste stormen blåste ett träd från grannfastigheten in på vår tomt och krossade en elcykel (värde ca 20 000). Den typen av skada täcks inte av hemförsäkring. Trädet var troligen dött, men ej ruttet. Kan jag kräva grannen på ersättning för förstörd cykel? Grannen är kommunen där jag bor. Jag har vid upprepade telefonsamtal påtalat risken för att trädet ska falla. Dessvärre saknar jag dokumentation för dessa telefonsamtal.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rätt ansvarssubjektDet första man behöver fastställa är att ta reda på vem som är ansvarig för marken olyckan skedde på, för att rikta eventuellt skadeståndsanspråk mot rätt person. Det framgår av din fråga att trädet stod på en tomt tillhörande kommunen. Skadeståndsanspråk får riktas mot kommunen. Är kommunen ansvariga för skadan?Om någon genom vårdslöshet orsakar person- eller sakskada är de skyldiga att ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) Skadeståndslagen (SkL). Då kommunen är ansvariga för sin tomt är det dem som kan bli ansvariga. Frågan är då om kommunen har varit vårdslös genom sin underlåtenhet att inte ta bort trädet.Har kommunen varit vårdslös?Det första vi måste göra är att utreda om kommunen då har varit vårdslös. Vid en prövning om kommunen agerat vårdslöst tar man hänsyn till ett antal olika faktorer:1) Hur mycket hade det kostat kommunen att ta bort trädet?2) Hur stor var risken för att någon skulle skada sig eller att egendom som tillhör någon annan går sönder? 3) Hur allvarlig och stor skulle den potentiella skadan kunna bli? 4) Hur medvetna om skaderisken var kommunen? Utifrån informationen i din fråga skulle jag säga att ta ner ett träd hade i runda slingor kostat under 5000 kr att åtgärda lite beroende på hur stort trädet var. Risken för att någon skulle skada sig eller att något skulle gå sönder verkar vara relativt stor utifrån det du beskriver då du t.o.m har påpekat för kommunen att det råder en viss risk med trädet. De potentiella skadorna har i vart fall orsakat sakskada upp mot 20.000 kronor och om en person hade varit under trädet så måste det antas att skadorna skulle kunna bli mycket allvarliga. Kommunen borde ha insett att det medför en skaderisk att ha ett dött träd på sin tomt som vid en eventuellt storm skulle kunna rasa ner och göra påtaglig skada för närliggande grannar. Jag skulle med den bakgrund du har uppgivit, samt att du har påtalat för kommunen att skada kan uppkomma om de inte tar bort trädet att kommunen handlat vårdslöst, speciellt om det är så att trädet varit så ett bra tag. Jag vill dock poängtera och uppmärksamma dig på att en skadeståndsbedömning kräver oftast väldigt mycket kött på benen och bedömning är svår att göra då jag inte känner till alla omständigheter i fallet.Vilken ersättning har du rätt till?Min bedömning är att du rätt till skadestånd eftersom kommunen genom sin underlåtenhet har låtit bli att åtgärda att ta bort trädet. Enligt 5 kap. 7 § 1 p. SkL ska skadeståndet omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och eventuell värdeminskning. Ersättning för sakens värde utgår normalt vid totalskada då saken måste ersättas med en helt ny medan ersättning för reparationskostnad och eventuell värdeminskning är det normala vid partiella sakskador då det räcker med att reparera den skadade delen av saken.Vad bör du göra nu?En skadeståndstalan är en omfattande process och kan kosta relativt mycket pengar. Då det är ett småkul (dvs under 23.250 kr) kostar det 900 kr att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (se här). Därutöver kostar ombudskostnader och vid en förlorad tvist även motpartens kostnader. Detta kan om processen dras ut bli betydligt mer pengar än 20.000 kr. Men det är såklart helt upp till dig själv. Vill du ha hjälp med ett ombud kan du kontakta vår juristbyrå. Min rekommendation är att du hör av dig till kommunen och försöker komma överens med dem. Du bör bifoga alla kvitton, all dokumentation du har så som bilder, mail, telefonsamtal etc. Har du inget ingen bevisning för skadan kommer du tyvärr inte kunna vinna framgång och du får hoppas att kommunen istället vill gottgöra dig. Hoppas mitt svar har varit till hjälp! Om du har övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen. Bestämmer du dig för att stämma kommunen i domstol och behöver hjälp med att framställa krav till kommunen kan du höra av dig till Lawlines juristbyrå.Med vänlig hälsning

Hur ansöker jag om skadestånd för förlorat bagage?

2018-12-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag har åkt med min son på semester från Stockholm till Kairo med Swiss airlines den 16 december genom Zurich. När vi var framme i Kairo upptäckte vi att våra väskor hade inte skickats vidare till Kairo. Nu har vi varit i Kairo i åtta dagar och vårt bagage har inte kommit ens. I Stockholm både mig och min son har kontakt med psykologer, han lider av depression och jag lider av både depression och ångest och syftet av resan var att vi skulle avslappna inför början av nästa termin på skolan. Nu är vår semester har förstört helt och hållet tack vare slarvigt misstag som Swiss airlines har begått. Jag vill ansöka om ersättning för både fysiska och mentala skador som har drabbats oss och jag behöver hjälp med det. Tack på förhand
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Av Swiss Airlines hemsida framgår att förlorat bagage ska anmälas så fort som möjligt. Det framgår inte av din fråga om ni har gjort det. Om bagaget fortfarande inte har återfåtts inom 3 dagar ska följande formulär fyllas i --> klicka här. Detta underlättar processen att få tillbaka ert bagage. Om du och din son vill ansöka om ersättning för psykiska skador får ni vända er till tingsrätten för att upprätta en stämningsansökan. Hur detta ska göras kan du läsa mer om genom att klicka här. Om du vill ha ytterligare hjälp med hur stämningsansökan ska upprättas och vad det innebär är du välkommen att boka tid med en av våra jurister. Det kan du göra genom att klicka på följande länk.Hoppas att svaret varit till din hjälp, lycka till!Mvh,

Kan jag kräva ersättning av min granne för att hans eller hennes soptunna rullat ned för gatan och skadat min bil?

2018-12-08 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Grannens soptunna rullade ned för gatan rakt på min bil. Vänster baklyktorna gick sönder. Kostnaden för att laga kommer att bli strax under 3000. Hur löser vi detta. Vi har olika försäkringsbolag.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör ersättning genom skada kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Ersättning genom skadestånd kräver medveten eller oaktsam handlingFör att du ska kunna kräva skadestånd av din granne för det inträffade krävs det att hans eller hennes handlande är medvetet eller åtminstone oaktsamt (2 kap. 1 § SkL).Utifrån omständigheterna är det svårt för mig att göra en konkret bedömning. Däremot ser jag det som sannolikt att vi kan utesluta att handlingen är medveten.Om du kan bevisa att din granne handlat oaktsamt genom att exempelvis inte ha låst hjulet/hjulen på soptunnan eller genom att ställa soptunnan på ett sådant sätt att det var sannolikt att den skulle kunna komma att rulla ned för gatan och skada din bil kan du kräva honom eller henne på skadestånd.Svårt att bevisa oaktsam handling av grannen i detta fall Det kan vara svårt för dig att bevisa att grannen agerat oaktsamt, särskilt eftersom grannen ganska enkelt kommer kunna invända med att någon annan måste flyttat soptunnan från den plats där han eller hon ursprungligen ställde den utan hans eller hennes vetskap, eller att han eller hon visst hade låst hjulet/hjulen och att någon annan, utan dennes vetskap, måste gått förbi och låst upp det osv.Finns däremot övervakningsfilm eller liknande på händelsen kan utfallet bli ett annat, men att det skulle finnas framgår åtminstone inte av omständigheterna i din fråga, varför det får anses uteslutet i mitt svar.Möjligheten att kräva ersättning genom grannens hemförsäkringNär en skada uppkommer på din bil ska du givetvis alltid kontakta ditt eget försäkringsbolag och upprätta en s.k. skadeanmälan över det inträffade.Det kan du göra även innan det att du pratat med grannen. Ditt försäkringsbolag kommer förmodligen att inledningsvis handlägga ärendet som en s.k. "annan yttre olyckshändelse", vilket innebär självrisk för dig som kund, vanligtvis ca. 3 000 kr som du själv nämner.Sedan ligger det givetvis lika mycket i ditt försäkringsbolags intresse som i ditt eget att inte själva behöva bekosta reparationen av din bil. Du kommer därför att, om du inte redan fått talat med grannen, bli ombedd att prata med grannen och be honom eller henne att kontakta sitt eget hemförsäkringsbolag och upprätta en skadeanmälan hos dem.När grannen gjort det ska du be honom eller henne att meddela vilket försäkringsbolag han eller hon är kund hos och vilket ärendenummer försäkringsbolaget har på ärendet.Därefter ska du meddela informationen till ditt eget försäkringsbolag, som ändrar ditt ärende till en "kollision" och tar kontakt med din grannes hemförsäkringsbolag angående ersättningsfrågan.Det är inte säkert att grannens hemförsäkringsbolag kommer gå med på att ersätta skadan/skadorna på din bil. Försäkringsbolaget kan givetvis komma med samma invändningar som jag redogjorde för ovan i skadeståndsfrågan, men så länge du får grannen att göra en anmälan till sitt försäkringsbolag finns det åtminstone en chans.Mina rådPå grund av bevissvårigheterna i skadeståndsfrågan råder jag dig att i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag och ta det vidare därifrån.Skulle det inte gå vägen kan du givetvis i andra hand alltid tala med grannen om att du annars avser gå till rätten med saken.Även om du tvingas betala en självrisk lönar det sig förmodligen ändå att ta det via försäkringen, om det inte rör sig om en närmast obetydlig skada på bilen.Jag hoppas att det löser sig för dig på bästa sätt och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Utsatt för bedrägeri på internet, hur ska jag kunna få ersättning?

2019-01-15 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, har en fråga jag tror är till nytta för väldigt många personer om ni svarar på.Jag har blivit blåst på blocket, som så många andra. Man swishar pengar och köparen skickar inget, det finns tillräckligt med bevis om att han är skyldig, och man kan läsa om ett tiotal blåsningar han har gjort på nätet.Men trots att bevisen finns där läggs förundersökningen ned i och med att han redan har så många anklagelser emot sig, och dessutom står han under frivårdens ansvar.Så min fråga är, hur ska man gå tillväga för att få skadestånd ifrån honom? När man inte har så mycket kunskap känner man sig helt maktlös och sviken av rättssamhället som lägger ned förundersökning och inte vill ge ut hans fulla personnummer. Så hur gör man?civilrättslig stämning kanske? Hur funkar det?Tacksam för svar, vet många i min situation!
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår verkligen din (och många andras) frustration! Om polisanmälan lett till rättegång hade ni kunna fört en skadeståndstalan i samma process. Då detta inte verkar bli ett alternativ så rekommenderar jag att i första hand ta hjälp av Kronofogden. För att ta reda på fullständigt personnummer kan du ringa Skatteverket och förklara till vilken anledning du vill ta del av detta. Om din ansökan till Kronofogden inte lyckas kan du väcka talan i domstol. Ett alternativ är även att kontakta ditt försäkringsbolag och kolla om denna typ av bedrägeri omfattas av deras villkor. Vad jag har kunnat se så omfattar dock ingen hemförsäkring denna typ av bedrägeri utan endast ID-kapning. Vidare föreligger ingen möjlighet att få ersättning genom brottsoffermyndigheten då det är begränsade fall då de ersätter sakskada, se 6 § brottskadelagen.Genom KronofogdenDu kan även få hjälp av Kronofogden att driva in en fordran genom att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Läs mer om detta HÄR. Regler angående handräckning och betalningsföreläggande finns i Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan skickas in skriftligen till Kronofogden och ska bland annat ange vilket belopp du kräver (3345 kr) och för vilken grund du yrkar på betalning, 9, 10 & 11 §§ samma lag. Bedragaren har då två veckor på sig att bestrida eller "godkänna" kravet, 25 § samma lag. Om denne väljer att bestrida så kan ärendet överlämnas till tingsrätten. Om bedragaren väljer att inte svara alls så likställs det med ett godkännande, 42 §. Om du får rätt i din ansökan kan du få hjälp av Kronofogden att verkställa beslutet.Genom tvist i domstol Om du inte vinner framgång genom en ansökan hos Kronofogden kan du välja att på eget initiativ väcka talan i domstol. För att starta en process i domstol ska du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där bedragaren har sin hemvist, 10 kap 1 § och 42 kap 1 § rättegångsbalken. Läs mer på tingsrättens hemsida HÄR. Det kan vara av vikt att anlita ett juridiskt ombud för att föra en sådan process. Att tänka på är att om du vinner en sådan talan så betalar motparten kostnaden och värt om du förlorar målet, 18 kap 1 § rättegångsbalken. Här bör du dock kolla med ditt försäkringsbolag då det oftast ingår rättsskydd i hemförsäkringen. Detta skydd kan täcka kostnaderna för ditt juridiska ombud. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Ramlade på en restaurang pga ett omarkerat trappsteg - har jag rätt till ersättning och hur går det till?

2018-12-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejJag ramlade på en lunchrestaurang pga att det var omarkerat steg varvid jag ramlade och fick en sårskada i pannan och bruten arm på tre ställen. Enligt personalen så har samma sak hänt bara dagen innan.hur och vilka möjligheter finns det för skadestånd från restaurangen ?MVH
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar det inträffade. Eftersom ingen speciallagstiftning är tillämplig så utgår eventuellt skadestånd från den allmänna skadeståndslagen (SkL). Har du rätt till skadestånd och i så fall för vad?Vad gäller allmänt?Alla som vållar en annan person skada ska ersätta denna skada. För att ersättning ska kunna komma i fråga krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda (2 kap. 1 § SkL). För att restaurangen ska bedömas vara skadeståndsskyldig krävs det att den:1. Orsakat en skada2. Genom handling eller passivitet/underlåtenhet3. Som är vårdslös4. Och har ett orsakssamband med skadan.Vad gäller i ditt fall?För att du ska ha rätt till ersättning krävs alltså att du kan visa att restaurangens bristande markering av trappsteget är ett vårdslöst agerande som har lett till dina skador. Det är sannolikt att kunna visa på att det omarkerade steget är något som borde ha åtgärdats av restaurangen för att den ska uppfylla kraven på en sådan säker restaurangmiljö som ändå får anses vara branschpraxis, särskilt med tanke på att en person till råkat ut för samma sak som du. Att det finns ett orsakssamband mellan den bristande markeringen och dina personskador i form av sårskadan och en bruten arm är inte heller osannolikt att kunna visa på, eftersom skadorna inte hade uppstått utan fallet.Vad är det som ersätts?Skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad, inkomstförlust och sveda och värk (5 kap. 1 § SkL). En bedömning av skadeståndets storlek får göras i varje enskilt fall men du kan få viss ledning av Trafikskadenämndens tabeller.Hur gör du för att kräva skadestånd?I första hand rekommenderar jag att du vänder dig till restaurangen och berättar vad som har hänt så att ni kan försöka komma överens med hjälp av restaurangens försäkringsbolag, utan några onödiga processer. Ett annat alternativ är att ta kontakt med en jurist som hjälper dig att upprätta ett så kallat kravbrev som du kan skicka till restaurangen. Du hittar kontaktuppgifter till oss här om du skulle önska ytterligare hjälp i ärendet. Det sista alternativet är att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och inleda en domstolsprocess mot restaurangen. Jag rekommenderar dig dock som sagt att försöka komma överens med restaurangen utan en domstolsprocess i första hand. Hoppas att det här var till hjälp! Med vänlig hälsning,

Utformning av ett skadeståndsanspråk mot en hundägare

2018-12-18 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Min son 8 år gammal fick en skallskada av en lösspringande hund. Kopplet fastnade i benet på pojken och blev omkulldragen med en skallskada som följd. Hur skriver man ett skadeståndsanspråk på händelsen till hundägaren?! Tack på förhand!
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar kommer jag skriva vad som krävs för att du ska kunna föra en talan om skadestånd i domstol. Din stämningsansökan ska då skickas till tingsrätten. Jag vill dock påminna om att det kan vara mycket enklare och mer riskfritt att själv ta kontakt med hundägaren och försöka kräva ersättning.Inget vållande krävsHundägare har ett så kallat strikt ansvar för sina hund. Detta innebär att en hundägare är skyldig att ersätta skada som hunden orsakar oavsett om hundägaren själv varit oaktsam på något sätt. Du behöver alltså inte bevisa någon skuld hos hundägaren.Yrkande och grunderDet som måste framgå av ditt skadeståndsanspråk är vad du vill ha i ersättning (yrkande) och grunderna för den ersättningen. Det vill säga en tydlig förklaring av vad som har hänt. Dessutom behöver du bevis som ger dig rätten till ersättning.Angående ditt yrkande kan sägas att personskador naturligtvis är svårare att mäta i pengar än vad skador på exempelvis kläder är. Du behöver dock bara ange ett belopp du tycker är rimligt så får domstolen bestämma om den håller med. Om domstolen inte håller med kan ett lägre belopp dömas ut. Observera dock att domstolen inte kan döma ut ett högre belopp än det du yrkat.BevisningFör att få rätt till ersättning du yrkat på måste du kunna bevisa att du har rätt till den. Du måste kunna bevisa att det finns ett orsakssamband mellan hundens agerande och din sons skallskada. Alltså att skadan inte hade skett ifall inte hunden hade sprungit på honom. I detta fallet lär det inte vara särskilt svårt. I övrigt måste du kunna visa på omständigheter som ger dig rätt till den ersättning du kräver. För att bevisa beloppets rimlighet kan du hänvisa till eventuella kostnader för vård som ni har haft och eventuell förlorad inkomst för att ha tagit hand om din son. För personskada kan även ersättning ges ut för så kallad sveda och värk, dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, eller för bestående skador som exempelvis ärr och andra problem som kan följa av en skallskada. Som sagt är det viktiga att du verkligen kan styrka att din son har fått skadorna genom hundens agerande. Exempelvis psykiska men kan vara svåra att styrka som en orsak av vad hunden gjorde.Ifall du har svårt att formulera ett skadeståndsanspråk råder jag dig att boka en tid med en jurist här på Lawline så kan du få hjälp.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur ska man göra för att få ersättning efter en misslyckad skönhetsoperation?

2018-11-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejVår dotter gjorde en fettsugning av sin mage och passade då samtidigt på att göra en förstoring av sin stjärt. Det är cirka ett år sedan. Hennes stjärt är helt demolerad och knutig och vid senare efterforskningar har vår dotter kommit fram till att behandlande läkare ej centrifugerat fettet innan han sprutat in det vilket är brukligt. Hon har varit i kontakt med läkaren och önskar sina pengar tillbaka för att kunna korrigera hos annan vårdgivare. Hon har både besökt honom och skrivit sms samt ringt. Han vägrar ha kontakt med henne. Hon har nu stora problem att visa sig på bakstranden eller att använda långbyxor och andra kläder. Den felaktiga korrigeringen av hennes kropp begränsar hennes tillvaro. Hur går vi vidare?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kunna få ut ersättning pga defekter efter en plastikoperation krävs det att man antingen yrkar på skadestånd på grund av inträffad skada enligt skadeståndslagen, väcker talan med anledning av avtalsbrott enligt avtalslagen eller kräver ersättning enligt patientskadelagen. Ersättning enligt patientskadelagenFör att ersättning enligt patientskadelagen ska kunna utgå i det här fallet krävs följande förutsättningar:1. Att det har inträffat en personskada 2. Att det är fråga om en så kallad behandlingsskada (6 § patientskadelagen).Defekter på grund av en operation räknas som personskada. Med begreppet behandlingsskada menas att man hade kunnat undvika skadan genom att utföra operationen med en mindre riskfylld metod. Vidare måste det finnas ett orsakssamband mellan skadan och valet av operationsmetod, och detta orsakssamband måste bevisas med "övervägande sannolikhet", dvs en sannolikhet högre än 50 %. Viktigt att komma ihåg är att allmän missnöjdhet över resultatet och komplikationer inte är något som ger en rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Det får alltså inte vara fråga om en komplikation som är att betrakta som ett utfall av den "normala risk" som operationer alltid innebär. För att få ut ersättning enligt patientskadelagen ska ni vända er till klinikens försäkringsbolag (13 § patientskadelagen). Skulle ni bli missnöjda med försäkringsbolagets utslag ska ni begära att Patientskadenämnden yttrar sig om fallet (17 § andra stycket patientskadelagen). Om det är omöjligt att ta reda på vilket försäkringsbolag kliniken har kan ni alltid göra en anmälan om patientskadeersättning till Patientförsäkringsföreningen, varefter de kan hjälpa er ta reda på vilket försäkringsbolag ni ska vända er till. Ersättning enligt skadeståndslagenFör att ersättning enligt skadeståndslagen ska kunna utgå krävs det att man visar att vårdgivaren har varit vårdslös på något sätt (2 kap. 1 § samt 3 kap. 1 skadeståndslagen). Detta kan ske genom att visa att läkaren avvikit från vad som är att betrakta som en korrekt procedur. Vidare krävs det även att man kan visa att det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och läkarens vårdslöshet.Det finns även en möjlighet att föra en skadeståndsrättslig talan utifrån att läkaren brustit i sin informationsplikt. Informationsplikten innebär att vårdgivare har ett ansvar att berätta om de risker och alternativa behandlingsmetoder som är aktuella i sammanhanget. För att kunna få ut skadestånd krävs det att man väcker talan i domstol. Ni måste således stämma kliniken i en tingsrätt och yrka på skadestånd.Ersättning enligt avtalslagenDet är slutligen även möjligt att begära ersättning på grund av avtalsbrott (1 § avtalslagen). Det krävs inte att man upprättat ett så kallat operationsavtal för att kunna göra avtalsbrott gällande; det är ändå möjligt utifrån att läkaren inte utfört operationen på ett korrekt sätt.Ersättning med anledning av avtalsbrott kräver i likhet med skadestånd att man väcker talan i domstol. Vad bör ni göra?Både en skadeståndstalan och en avtalsrättslig talan kräver att man väcker talan i domstol, och skulle ni förlora i rätten blir ni således tvungna att stå för rättegångskostnaderna. Det är lättare och mindre riskfyllt att i första hand använda er av möjligheten till att få ut ersättning enligt patientskadelagen.