Kan man begära skadestånd av en matbutik om man halkat pga. blött golv efter städning?

FRÅGA
Kan man begära skadestånd när man halkat inne i en matbutik då golvet fortfarande är vått pga städning? Har dock inga bilder som bevis...
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör skadestånd kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).

Du måste ha lidit någon skada

En första förutsättning för att du ska kunna kräva skadestånd är att du drabbats av någon form av skada. Skadan kan vara fysisk, psykisk eller ekonomisk (2 kap. 1 § SkL).

Av informationen i din fråga framgår det inte att du skulle ha drabbats av någon skada eller kostnader av något slag, men det är visserligen inte otänkbart att så är fallet. Jag går därför vidare i bedömningen.

Vi måste kunna bevisa butikens/butikspersonalens avsikt/oaktsamhet

En andra förutsättning för att du ska kunna kräva skadestånd är att vi kan bevisa att butiken/butikspersonalen agerat med uppsåt, dvs. att personalen avsiktligt lämnat golvet blött för att du skulle halka, eller åtminstone att de varit oaktsamma som lämnat golvet blött (2 kap. 1 § SkL).

Jag ser det som osannolikt att vi kan bevisa uppsåt

Jag har svårt att se att någon i personalen avsiktligen lämnat golvet blött för att du skulle halka inne i butiken. I vilket fall som helst har jag svårt att se att någon i personalen skulle erkänna att så var fallet. Något annat sätt för dig att bevisa att så är fallet på ser jag inte som sannolikt. Vi kan därför utesluta uppsåt.

Jag ser det som osannolikt att vi kan bevisa oaktsamhet

Frågan uppkommer då om vi kan säga att någon i personalen agerat oaktsamt. Har golvet blivit halt på grund av städning kan det anses vara oaktsamt att inte ställa ut en varningsskylt på platsen.

Kan vi bevisa det? Av förutsättningarna i din frågeställning framgår det att du saknar bevisning. Jag vet inte hur lång tid det har gått sedan det inträffade, men jag förmodar att det kan bli svårt att få tag i en övervakningsfilm eller liknande från matbutiken som kan visa att det hala golvet föregåtts av städning.

Har du möjlighet att få tag i en övervakningsfilm eller rentav ett erkännande från någon i personalen går det kanske att bevisa, men annars ser jag det som svårt. Det kan som sagt vara svårt att få tag i en övervakningsfilm om det gått en tid sedan det inträffade, och något erkännande lär vi inte kunna räkna med.

Det borde därför vara relativt enkelt för butiken att hävda att det hala golvet inte har något med deras städning att göra. Någon annan kund kanske har spillt något? Kan det ha regnat ute varpå någon annan kund droppat vatten på golvet? Kan dina skor ha varit hala? Det finns många invändningar butiken kan komma med som gör det svårt för oss att bevisa att de varit oaktsamma.

Har butiken inte känt till det hala golvet har personalen inte heller rimligtvis haft någon anledning att ställa ut en varningsskylt för blött golv.

Utan några bevis borde vi därför tyvärr också kunna utesluta oaktsamhet.

Vi kan kräva skadestånd, men det är svårt att bevisa legitim skadeståndsgrund

Slutsatsen blir därför att vi givetvis kan kräva skadestånd, det kan vi i princip alltid, men i ditt fall lönar det sig knappast om vi inte får tag i bevisning.

Den enda reella möjligheten jag ser för dig är att försöka få tag i en övervakningsfilm som visar att personalen exempelvis använt såpa på golvet strax innan du gått över platsen och att de inte försökt varna för blött golv.

Mina råd

Mitt första råd blir att gå till matbutiken och be om att få tala med föreståndaren. Kanske kan ni komma fram till en lösning tillsammans? Det ligger i butikens intresse att deras kunder inte skadar sig när de befinner sig i butiken. Kanske har de någon ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador?

Mitt andra råd blir att försöka få tag i en övervakningsfilm över händelsen som kan styrka det inträffade. Hör med föreståndaren hur länge de sparar övervakningsfilmer.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte, är du välkommen att kommentera direkt här i tråden eller ställa en ny fråga på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98708)