Kan en hästägare framställa skadeståndskrav mot någon som matat hästen med äpplen?

FRÅGA
HejFick precis ett samtal från hästägare som har hästhage 3-400 meter från vårt bostadsområde där vår dotter (10 år) matat en häst med äpplen. Vår dotter har erkänt att hon gjort detta.Hästägaren anser att jag som förälder ska, om det blir komplikationer, betala hästens vård. Hur väl stämmer detta överens med lagen? Detta har ju inget ont uppsåt utan ett ovetande barn som helt naturligt matat ett djur. Vem utan detaljkunskap vet att inte hästar tål äpplen? Kommer de någon vart med detta ? (om nu hästen mot förmodan skulle bli dålig)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka omständigheter som föranleder skadeståndsansvar regleras i skadeståndslagen. En person som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada (hästar anses utgöra saker i lagens mening) är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 §). För att ett skadeståndsansvar ska aktualiseras krävs alltså (1) att skadevållaren har haft uppsåt till skadan alternativt att skadevållaren borde ha insett att dennes beteende skulle kunna leda till skada och (2) att det finns ett orsakssamband mellan skadevållarens beteende och den aktuella skadan.

Det är svårt att säga med säkerhet hur en domstol skulle bedöma frågan om skadeståndsansvar, men utifrån din beskrivning av vad som har hänt låter det osannolikt att din dotter ska ha haft uppsåt att skada hästen genom att mata den. Jag har inte heller någon detaljkunskap om hästar, men vad jag har kunnat läsa mig till kan hästar ges äpplen i mindre mängder som godis. Även om din dotter har gett hästen så mycket äpplen att det är skadligt för den har jag svårt att tro att det är som hon borde ha vetat var farligt för den. Vad gäller kravet på orsakssamband måste det gå att visa att hästens eventuella komplikationer är hänförliga till att den har ätit de äpplen din dotter matat den med. Om hästen får ont i magen är det troligare att det beror på äpplena än exempelvis om hästen har brutit ett ben. Enbart det faktum att hästen får komplikationer som kan bero på att den har ätit för mycket äpplen räcker inte för att konstatera ett orsakssamband. Det måste också vara rimligt med hänsyn till tiden som har förflutit sedan din dotter matade hästen att det beror på de äpplena. Om hästägaren efter flera månader menar att hästen har fått komplikationer är orsakssambandet mindre självklart än om denne kommit med ersättningskraven dagen efter att din dotter senast matat hästen.

För att det överhuvudtaget ska vara intressant att diskutera oaktsamhet och ett eventuellt orsakssamband krävs givetvis att en skada har uppstått, det vill säga att hästen har fått komplikationer. Utan skada kan hästägaren inte göra gällande ett skadeståndsansvar. Om hästen får komplikationer kan hästägaren framställa sådana krav, men med hänsyn till att äpplen kan ges hästar som godis har jag svårt att tro att din dotter kan anses oaktsam för att hon har matat en häst med dem.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98633)