Hur ska man göra för att få ersättning efter en misslyckad skönhetsoperation?

Hej

Vår dotter gjorde en fettsugning av sin mage och passade då samtidigt på att göra en förstoring av sin stjärt. Det är cirka ett år sedan. Hennes stjärt är helt demolerad och knutig och vid senare efterforskningar har vår dotter kommit fram till att behandlande läkare ej centrifugerat fettet innan han sprutat in det vilket är brukligt.

Hon har varit i kontakt med läkaren och önskar sina pengar tillbaka för att kunna korrigera hos annan vårdgivare. Hon har både besökt honom och skrivit sms samt ringt. Han vägrar ha kontakt med henne.

Hon har nu stora problem att visa sig på bakstranden eller att använda långbyxor och andra kläder.

Den felaktiga korrigeringen av hennes kropp begränsar hennes tillvaro.

Hur går vi vidare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna få ut ersättning pga defekter efter en plastikoperation krävs det att man antingen yrkar på skadestånd på grund av inträffad skada enligt skadeståndslagen, väcker talan med anledning av avtalsbrott enligt avtalslagen eller kräver ersättning enligt patientskadelagen.

Ersättning enligt patientskadelagen
För att ersättning enligt patientskadelagen ska kunna utgå i det här fallet krävs följande förutsättningar:

1. Att det har inträffat en personskada
2. Att det är fråga om en så kallad behandlingsskada (6 § patientskadelagen).

Defekter på grund av en operation räknas som personskada. Med begreppet behandlingsskada menas att man hade kunnat undvika skadan genom att utföra operationen med en mindre riskfylld metod. Vidare måste det finnas ett orsakssamband mellan skadan och valet av operationsmetod, och detta orsakssamband måste bevisas med "övervägande sannolikhet", dvs en sannolikhet högre än 50 %. Viktigt att komma ihåg är att allmän missnöjdhet över resultatet och komplikationer inte är något som ger en rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Det får alltså inte vara fråga om en komplikation som är att betrakta som ett utfall av den "normala risk" som operationer alltid innebär.

För att få ut ersättning enligt patientskadelagen ska ni vända er till klinikens försäkringsbolag (13 § patientskadelagen). Skulle ni bli missnöjda med försäkringsbolagets utslag ska ni begära att Patientskadenämnden yttrar sig om fallet (17 § andra stycket patientskadelagen). Om det är omöjligt att ta reda på vilket försäkringsbolag kliniken har kan ni alltid göra en anmälan om patientskadeersättning till Patientförsäkringsföreningen, varefter de kan hjälpa er ta reda på vilket försäkringsbolag ni ska vända er till.

Ersättning enligt skadeståndslagen
För att ersättning enligt skadeståndslagen ska kunna utgå krävs det att man visar att vårdgivaren har varit vårdslös på något sätt (2 kap. 1 § samt 3 kap. 1 skadeståndslagen). Detta kan ske genom att visa att läkaren avvikit från vad som är att betrakta som en korrekt procedur. Vidare krävs det även att man kan visa att det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och läkarens vårdslöshet.

Det finns även en möjlighet att föra en skadeståndsrättslig talan utifrån att läkaren brustit i sin informationsplikt. Informationsplikten innebär att vårdgivare har ett ansvar att berätta om de risker och alternativa behandlingsmetoder som är aktuella i sammanhanget.

För att kunna få ut skadestånd krävs det att man väcker talan i domstol. Ni måste således stämma kliniken i en tingsrätt och yrka på skadestånd.

Ersättning enligt avtalslagen
Det är slutligen även möjligt att begära ersättning på grund av avtalsbrott (1 § avtalslagen). Det krävs inte att man upprättat ett så kallat operationsavtal för att kunna göra avtalsbrott gällande; det är ändå möjligt utifrån att läkaren inte utfört operationen på ett korrekt sätt.

Ersättning med anledning av avtalsbrott kräver i likhet med skadestånd att man väcker talan i domstol.

Vad bör ni göra?
Både en skadeståndstalan och en avtalsrättslig talan kräver att man väcker talan i domstol, och skulle ni förlora i rätten blir ni således tvungna att stå för rättegångskostnaderna. Det är lättare och mindre riskfyllt att i första hand använda er av möjligheten till att få ut ersättning enligt patientskadelagen.

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”