FrågaSKADESTÅNDSRÄTTHur kräver man skadestånd?18/12/2018

Utformning av ett skadeståndsanspråk mot en hundägare

Hej! Min son 8 år gammal fick en skallskada av en lösspringande hund. Kopplet fastnade i benet på pojken och blev omkulldragen med en skallskada som följd. Hur skriver man ett skadeståndsanspråk på händelsen till hundägaren?! Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag skriva vad som krävs för att du ska kunna föra en talan om skadestånd i domstol. Din stämningsansökan ska då skickas till tingsrätten. Jag vill dock påminna om att det kan vara mycket enklare och mer riskfritt att själv ta kontakt med hundägaren och försöka kräva ersättning.

Inget vållande krävs
Hundägare har ett så kallat strikt ansvar för sina hund. Detta innebär att en hundägare är skyldig att ersätta skada som hunden orsakar oavsett om hundägaren själv varit oaktsam på något sätt. Du behöver alltså inte bevisa någon skuld hos hundägaren.

Yrkande och grunder
Det som måste framgå av ditt skadeståndsanspråk är vad du vill ha i ersättning (yrkande) och grunderna för den ersättningen. Det vill säga en tydlig förklaring av vad som har hänt. Dessutom behöver du bevis som ger dig rätten till ersättning.
Angående ditt yrkande kan sägas att personskador naturligtvis är svårare att mäta i pengar än vad skador på exempelvis kläder är. Du behöver dock bara ange ett belopp du tycker är rimligt så får domstolen bestämma om den håller med. Om domstolen inte håller med kan ett lägre belopp dömas ut. Observera dock att domstolen inte kan döma ut ett högre belopp än det du yrkat.

Bevisning
För att få rätt till ersättning du yrkat på måste du kunna bevisa att du har rätt till den. Du måste kunna bevisa att det finns ett orsakssamband mellan hundens agerande och din sons skallskada. Alltså att skadan inte hade skett ifall inte hunden hade sprungit på honom. I detta fallet lär det inte vara särskilt svårt. I övrigt måste du kunna visa på omständigheter som ger dig rätt till den ersättning du kräver.
För att bevisa beloppets rimlighet kan du hänvisa till eventuella kostnader för vård som ni har haft och eventuell förlorad inkomst för att ha tagit hand om din son. För personskada kan även ersättning ges ut för så kallad sveda och värk, dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, eller för bestående skador som exempelvis ärr och andra problem som kan följa av en skallskada. Som sagt är det viktiga att du verkligen kan styrka att din son har fått skadorna genom hundens agerande. Exempelvis psykiska men kan vara svåra att styrka som en orsak av vad hunden gjorde.

Ifall du har svårt att formulera ett skadeståndsanspråk råder jag dig att boka en tid med en jurist här på Lawline så kan du få hjälp.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare