Om någon förstört dina kläder, hur få ersättning?

FRÅGA
Om någon förstört dina kläder och vägrar ersätta dom, vad kan man göra då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förstörda kläder räknas som sakskada och en person som har förstört dina kläder kan då vara skyldig att ersätta dig för den skadan (2 kap.1 § skadeståndslagen). Det krävs att personen antingen förstörde kläderna uppsåtligen, eller att personen var vårdslös. Om personen alltså förstörde kläderna med flit eller om denne var oaktsam så har du rätt att få ersättning.

Om personen vägrar betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Då anger man i ansöka vad det är för skuld personen har gentemot dig och grunden för den skulden (11 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten kommer inte att göra någon materiell prövning i ditt anspråk utan kommer då kontakta personen som du anser är skyldig dig pengar som då kan medge eller bestrida din ansökan.

Om personen bestrider detta kommer du ges en möjlighet att ta tvisten vidare till domstol. Om personen medger eller inte inkommer med svar så kan du med hjälp av kronofogdemyndigheten men annars krävs det en dom från domstol för att driva in de pengar du anser personen vara skyldig.

Om du redan innan misstänker att personen kommer att bestrida ditt yrkande så kan det vara en idé att väcka talan i domstol redan från början. Detta görs genom en stämningsansökan som inlämnas hos tingsrätten.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (158)
2019-03-15 Skadestånd för psykiskt lidande
2019-02-28 Sakskada i tjänst
2019-02-28 skadeståndstalan
2019-02-28 Hur stämmer vi för dålig finansiell rådgivning?

Alla besvarade frågor (66958)