FrågaSKADESTÅNDSRÄTTHur kräver man skadestånd?08/12/2018

Kan jag kräva ersättning av min granne för att hans eller hennes soptunna rullat ned för gatan och skadat min bil?

Grannens soptunna rullade ned för gatan rakt på min bil. Vänster baklyktorna gick sönder. Kostnaden för att laga kommer att bli strax under 3000. Hur löser vi detta. Vi har olika försäkringsbolag.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör ersättning genom skada kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).

Ersättning genom skadestånd kräver medveten eller oaktsam handling

För att du ska kunna kräva skadestånd av din granne för det inträffade krävs det att hans eller hennes handlande är medvetet eller åtminstone oaktsamt (2 kap. 1 § SkL).

Utifrån omständigheterna är det svårt för mig att göra en konkret bedömning. Däremot ser jag det som sannolikt att vi kan utesluta att handlingen är medveten.

Om du kan bevisa att din granne handlat oaktsamt genom att exempelvis inte ha låst hjulet/hjulen på soptunnan eller genom att ställa soptunnan på ett sådant sätt att det var sannolikt att den skulle kunna komma att rulla ned för gatan och skada din bil kan du kräva honom eller henne på skadestånd.

Svårt att bevisa oaktsam handling av grannen i detta fall

Det kan vara svårt för dig att bevisa att grannen agerat oaktsamt, särskilt eftersom grannen ganska enkelt kommer kunna invända med att någon annan måste flyttat soptunnan från den plats där han eller hon ursprungligen ställde den utan hans eller hennes vetskap, eller att han eller hon visst hade låst hjulet/hjulen och att någon annan, utan dennes vetskap, måste gått förbi och låst upp det osv.

Finns däremot övervakningsfilm eller liknande på händelsen kan utfallet bli ett annat, men att det skulle finnas framgår åtminstone inte av omständigheterna i din fråga, varför det får anses uteslutet i mitt svar.

Möjligheten att kräva ersättning genom grannens hemförsäkring

När en skada uppkommer på din bil ska du givetvis alltid kontakta ditt eget försäkringsbolag och upprätta en s.k. skadeanmälan över det inträffade.

Det kan du göra även innan det att du pratat med grannen. Ditt försäkringsbolag kommer förmodligen att inledningsvis handlägga ärendet som en s.k. "annan yttre olyckshändelse", vilket innebär självrisk för dig som kund, vanligtvis ca. 3 000 kr som du själv nämner.

Sedan ligger det givetvis lika mycket i ditt försäkringsbolags intresse som i ditt eget att inte själva behöva bekosta reparationen av din bil. Du kommer därför att, om du inte redan fått talat med grannen, bli ombedd att prata med grannen och be honom eller henne att kontakta sitt eget hemförsäkringsbolag och upprätta en skadeanmälan hos dem.

När grannen gjort det ska du be honom eller henne att meddela vilket försäkringsbolag han eller hon är kund hos och vilket ärendenummer försäkringsbolaget har på ärendet.

Därefter ska du meddela informationen till ditt eget försäkringsbolag, som ändrar ditt ärende till en "kollision" och tar kontakt med din grannes hemförsäkringsbolag angående ersättningsfrågan.

Det är inte säkert att grannens hemförsäkringsbolag kommer gå med på att ersätta skadan/skadorna på din bil. Försäkringsbolaget kan givetvis komma med samma invändningar som jag redogjorde för ovan i skadeståndsfrågan, men så länge du får grannen att göra en anmälan till sitt försäkringsbolag finns det åtminstone en chans.

Mina råd

På grund av bevissvårigheterna i skadeståndsfrågan råder jag dig att i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag och ta det vidare därifrån.

Skulle det inte gå vägen kan du givetvis i andra hand alltid tala med grannen om att du annars avser gå till rätten med saken.

Även om du tvingas betala en självrisk lönar det sig förmodligen ändå att ta det via försäkringen, om det inte rör sig om en närmast obetydlig skada på bilen.

Jag hoppas att det löser sig för dig på bästa sätt och önskar dig en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?