Kan jag kräva ersättning efter att jag blivit påkörd på ett övergångsställe?

2018-11-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!För några dagar sedan blev jag påkörd av en bil på en övergångställe. Jag såg inte bilen när jag skulle korsa men från ingenstans kommer bilen precis när jag är mitt i övergångstället. Jag har varit i sjukhuset för några timmar och fick gå hem efter det. Jag fick mindre smärtor. Det var inte mörk under tiden. Bilen fick stanna eftersom det var någon polis som inte var på jobbet under tiden som angrep föraren och ringde polisen efter det. Min fråga är att får jag någon ersättning för det eftersom jag tycker att det inte var mitt fel. Jag har aldrig blivit påkörd förut så jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du bör polisanmäla händelsen. Det kan vara av betydelse om skador visar sig i framtiden och är av betydelse för att förarens försäkringsbolag ska betala ut ersättning. Du kan begära ersättning för de skador du haft i samband med olyckan, t.ex. förlorad arbetsinkomst och sveda och värk. Om du uppsökte en läkare i samband med olyckan kan du begära ersättning för kostnaderna i samband med detta. Det är svårt att svara på vad som är rimligt eftersom du inte beskrivit dina skador mer ingående eller hur dem påverkat dig efter olyckan. Försäkringsbolagen brukar ha standardiserade ersättningar för olika typer av skador. Du kan därmed kräva den ersättning du anser dig ha rätt till och sedan kommer försäkringsbolaget göra en bedömning hur mycket du har rätt till.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Kan jag föra talan om skadeståndsanspråk hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN)?

2018-11-14 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!I somras besökte jag en frisör i Sundsvall som skadad mitt hår. Jag har några bilder som kan bevisa det. Tills idag är jag jätteledsen , använder löshår samt behöver lägga ut ganska mycket pengar på produkter nu i flera månader. Jag har anmält till ARN och tills idag har de inte fattat beslut. Frisören säger att allt var mitt fel och vill inte ge mina pengar tillbaka. Tiden går och det var en stor förlust för mig. Jag krävde mina pengar tillbaka men nu tänker jag att jag kunde även få skadestånd eftersom det har försämrad min kvalitet och psykiska hälsa. Behöver jag en advokat eller hur kan jag skriva till ARN enligt skadestånd lagen?Med vänlig hälsning,
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt ARN:s hemsida är den normala handläggningstiden för ett ärende ungefär sex månader. Detta är dock den generella handläggningstiden och den kan därmed vara både kortare och längre. Ärendena handläggs i turordning och om det är många och utredningskrävande ärenden som är före dig i turordningen, kommer handläggningen av ditt ärende naturligt ta lite längre tid. Du behöver därför inte oroa dig för att det tagit rätt lång tid innan du fått ett beslut.Det är möjligt att ansöka om att ARN ska pröva tvisten även avseende skadeståndsfrågan. Du kan även prova kontakta ARN gällande möjligheterna att till viss del ändra ansökan till att även omfatta ett krav på skadestånd. De beslut ARN fattar får dock inte någon betydelse juridiskt sett utan de är istället rekommendationer som fungerar vägledande för hur en tvist enligt lagstiftningen borde lösas. Eftersom ARN:s beslut syftar till att spegla svensk rätt väljer många företag dock att ändå rätta sig efter de beslut som ARN fattat. För att få ett beslut i er tvist som får rättslig verkan måste du vända dig till allmän domstol. Eftersom din frisör inte verkar vara särskilt samarbetsvillig, kanske det kan vara idé att vända dig till domstol med ett skadeståndsanspråk där en dom kan få rättslig verkan mellan er. För detta är min rekommendation att du tar kontakt med en jurist eller advokat som kan hjälpa dig att bedöma dina möjligheter till att nå framgång samt föra denna talan. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur gör jag för att driva in skadestånd från en person?

2018-10-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Jag hade parkerat min bil utanför mitt arbete och när jag kom till bilen var det massa glassplitter på den.En man tog kontakt med min och berättade vad som hänt.Ett glasbord från en kiosk baktill min bil hade i stormen flugit in i min bil.Tog kontakt med ägaren till kiosken som sa att det var omöjligt men jag har vittne som var på ett gym precis ovanför med stora glasfönster.Bilen är på lagning då det blev djupa repor och bucklor.Jag polisanmälde ägaren då han inte är så samarbetsvillig om sälvrisken som är 6875kr. Jag anser att han är skyldig att betala självrisken då bordet var hans och ej fastkedjad men försäkringsbolaget kan inte göra något och polisanmälan ledde ingen vart när jag fick brev idag. Vad kan jag göra för att ägaren till kiosken och bordet ska betala?Man kan väll inte få göra hur som helst och komma undan med det. Hade det varit tvärtom så hade jag tagit mitt ansvar och betalat och bett om ursäkt. Vad ska jag nu göra?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enklaste sättet att indriva skulden är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att denne inte ansvarar för skadan), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol. I sådana fall måste du kunna bevis att du utfört jobbet. Du kan i domstol begära skadeståndsersättning med grund i skadeståndslagen. Jag rekommenderar att du antingen ansöker om betalningsföreläggande, eller kontaktar en jurist som kan bistå dig i processen mot personen.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Restaurang ansvarig för att min väska gick sönder. Vilka rättigheter har jag? Hur beräknas skadeståndet?

2018-09-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |När servitören tar en tallrik med olja från vårt bord gör han de så snabbt att oljan vinglar till och landar på marken bredvid mig. Tyvärr stod min Louis Vuittonväska 30 cm från där oljan landade så ena sidan blev nedstänkt av olja. Jag säger ifrån och ägaren kommer fram och försöker torka av med en fuktig trasa. Jag får hejda honom då vattenfläckar ej försvinner från lädret. Vi äter upp, betalar och säger till ägaren att jag går hem och ser om de går att lösa.Fläckarna är kvar så jag kontaktade dem och de undrade vad man kan göra åt saken. Jag ringde Louis Vuitton och det enda man kan göra är att skicka väskan till Stockholm och sen vidare till Frankrike för att byta ut vachetta-delarna. Denna processen kan ta två månader och kostar cirka 550 euro. Restaurangen ber mig skicka in den så fort som möjligt så står dom för kostnaderna, dock får jag stå för kostnader och allt jobb till en början. MEN jag vill inte skicka in den eftersom det aldrig varit min intention. De vill återställa väskan så som den va innan händelsen, men eftersom den är vintage kommer ett utbyte av vachettalädret göra att den blir i nyskick! Alltså inte så som den va innan händelsen. Jag har lagt ner så mycket tid på att ringa runt för att kunna ge svar till dom och jag vill inte lägga ner mer tid på att skicka iväg väskan. Hade jag inte ringt Louis Vuitton hade restaurangen inte vetat att man kunde skicka iväg den. Jag undrar vad jag har för rättigheter och vad för kompensation jag kan kräva?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada är ersättningsskyldig. En sakskada är, precis som begreppet alluderar till, ett föremål som som förstörs, blir defekt eller går sönder. Skadan måste ha orsakats genom antingen uppsåt (med flit) eller vårdslöshet (klantighet, på ren svenska). (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad för typ av ersättning är man berättigad till om man lidit en sakskada? Skadeståndet ska omfatta sakens värde eller reparationskostnad/värdeminskning. Det beräknas till återanskaffningskostnad med avdrag för ålder och bruk. Som allmän princip gäller också att den som orsakat skadan har rätt att i ett första hand försöka reperera den, istället för att behöva ersätta den skadelidna med ett helt nytt exemplar. (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Vad gäller i ditt fall? Min kunskap om väskor är begränsad men såvitt jag förstår dig är en vintage väska från LV mer värd än ett nytt exemplar. I så fall gäller såklart att man, istället för att reducera värderingen på grund av bruk och slit, ökar den på grund av värdehöjande ålder. Ersättningen ska sättas till reparationskostnaden om EUR 550 plus [värdedifferensen mellan en ny modell och en vintage modell]. För att vara övertydlig: Ponera att ett vintage exemplar är värt EUR 10 och ett nytt är värt EUR 8. Värdedifferensen är EUR 2. Är det istället så att en vintage väska inte alls betingar ett högre marknadspris, utan bara är din personliga preferens, kommer ersättningsskyldigheten inte att öka trots att reparationen förstör väskans säregna vintagekaraktär. Min rekommendation Jag rekommenderar att du som första åtgärd tar reda på värdeskillnaden mellan en ny och en vintage väska, förslagsvis genom att se vad liknande väskor gått för hos Bukowskis och andra high-end auktionshus. Förklara sedan för restaurangen att ditt anspråk omfattar EUR 550 plus ersättning för värdeminskningen. Jag förstod det som att restaurangen kräver att du ligger ute med pengarna och att den kommer ersätta dig först mot uppvisande av kvitto. Det är fel. Deras skadeståndsskyldighet - deras skuld - uppkom redan vid skadans inträffande, och förföll när du krävde betalning. (5 § skuldebrevslagen). Ifall restaurangen vidhåller sin ståndpunkt rekommenderar jag att du inkommer med en stämningsansökan till tingsrätten. Eftersom restaurangen har gått med på att ersätta skadan har den i princip vitsordat sin vårdslöshet. Du har därför ett väldigt fördelaktigt bevisläge. Jag förstår att du inte vill skicka iväg väskan men som skadelidande har man en skyldighet att begränsa sin skada. Du kommer alltså inte kunna få ersättning för en helt ny väska. Inte heller kan du få skadestånd för att du måste vara utan den under en längre tid. (Det är svårt att bevisa att du lidit monetär skada på grund av att du inte haft din väska)Har du funderingar kring eller följdfrågor till mitt svar är du välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se. Trevlig kväll!

Kan man begära skadestånd av en matbutik om man halkat pga. blött golv efter städning?

2018-11-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan man begära skadestånd när man halkat inne i en matbutik då golvet fortfarande är vått pga städning? Har dock inga bilder som bevis...
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör skadestånd kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du måste ha lidit någon skadaEn första förutsättning för att du ska kunna kräva skadestånd är att du drabbats av någon form av skada. Skadan kan vara fysisk, psykisk eller ekonomisk (2 kap. 1 § SkL).Av informationen i din fråga framgår det inte att du skulle ha drabbats av någon skada eller kostnader av något slag, men det är visserligen inte otänkbart att så är fallet. Jag går därför vidare i bedömningen.Vi måste kunna bevisa butikens/butikspersonalens avsikt/oaktsamhetEn andra förutsättning för att du ska kunna kräva skadestånd är att vi kan bevisa att butiken/butikspersonalen agerat med uppsåt, dvs. att personalen avsiktligt lämnat golvet blött för att du skulle halka, eller åtminstone att de varit oaktsamma som lämnat golvet blött (2 kap. 1 § SkL).Jag ser det som osannolikt att vi kan bevisa uppsåtJag har svårt att se att någon i personalen avsiktligen lämnat golvet blött för att du skulle halka inne i butiken. I vilket fall som helst har jag svårt att se att någon i personalen skulle erkänna att så var fallet. Något annat sätt för dig att bevisa att så är fallet på ser jag inte som sannolikt. Vi kan därför utesluta uppsåt.Jag ser det som osannolikt att vi kan bevisa oaktsamhetFrågan uppkommer då om vi kan säga att någon i personalen agerat oaktsamt. Har golvet blivit halt på grund av städning kan det anses vara oaktsamt att inte ställa ut en varningsskylt på platsen. Kan vi bevisa det? Av förutsättningarna i din frågeställning framgår det att du saknar bevisning. Jag vet inte hur lång tid det har gått sedan det inträffade, men jag förmodar att det kan bli svårt att få tag i en övervakningsfilm eller liknande från matbutiken som kan visa att det hala golvet föregåtts av städning.Har du möjlighet att få tag i en övervakningsfilm eller rentav ett erkännande från någon i personalen går det kanske att bevisa, men annars ser jag det som svårt. Det kan som sagt vara svårt att få tag i en övervakningsfilm om det gått en tid sedan det inträffade, och något erkännande lär vi inte kunna räkna med.Det borde därför vara relativt enkelt för butiken att hävda att det hala golvet inte har något med deras städning att göra. Någon annan kund kanske har spillt något? Kan det ha regnat ute varpå någon annan kund droppat vatten på golvet? Kan dina skor ha varit hala? Det finns många invändningar butiken kan komma med som gör det svårt för oss att bevisa att de varit oaktsamma.Har butiken inte känt till det hala golvet har personalen inte heller rimligtvis haft någon anledning att ställa ut en varningsskylt för blött golv.Utan några bevis borde vi därför tyvärr också kunna utesluta oaktsamhet.Vi kan kräva skadestånd, men det är svårt att bevisa legitim skadeståndsgrundSlutsatsen blir därför att vi givetvis kan kräva skadestånd, det kan vi i princip alltid, men i ditt fall lönar det sig knappast om vi inte får tag i bevisning.Den enda reella möjligheten jag ser för dig är att försöka få tag i en övervakningsfilm som visar att personalen exempelvis använt såpa på golvet strax innan du gått över platsen och att de inte försökt varna för blött golv.Mina rådMitt första råd blir att gå till matbutiken och be om att få tala med föreståndaren. Kanske kan ni komma fram till en lösning tillsammans? Det ligger i butikens intresse att deras kunder inte skadar sig när de befinner sig i butiken. Kanske har de någon ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador?Mitt andra råd blir att försöka få tag i en övervakningsfilm över händelsen som kan styrka det inträffade. Hör med föreståndaren hur länge de sparar övervakningsfilmer.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte, är du välkommen att kommentera direkt här i tråden eller ställa en ny fråga på vår hemsida.Med vänliga hälsningar

Om någon förstört dina kläder, hur få ersättning?

2018-10-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Om någon förstört dina kläder och vägrar ersätta dom, vad kan man göra då?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förstörda kläder räknas som sakskada och en person som har förstört dina kläder kan då vara skyldig att ersätta dig för den skadan (2 kap.1 § skadeståndslagen). Det krävs att personen antingen förstörde kläderna uppsåtligen, eller att personen var vårdslös. Om personen alltså förstörde kläderna med flit eller om denne var oaktsam så har du rätt att få ersättning.Om personen vägrar betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Då anger man i ansöka vad det är för skuld personen har gentemot dig och grunden för den skulden (11 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten kommer inte att göra någon materiell prövning i ditt anspråk utan kommer då kontakta personen som du anser är skyldig dig pengar som då kan medge eller bestrida din ansökan. Om personen bestrider detta kommer du ges en möjlighet att ta tvisten vidare till domstol. Om personen medger eller inte inkommer med svar så kan du med hjälp av kronofogdemyndigheten men annars krävs det en dom från domstol för att driva in de pengar du anser personen vara skyldig.Om du redan innan misstänker att personen kommer att bestrida ditt yrkande så kan det vara en idé att väcka talan i domstol redan från början. Detta görs genom en stämningsansökan som inlämnas hos tingsrätten.Med vänliga hälsningar,

Kan en hästägare framställa skadeståndskrav mot någon som matat hästen med äpplen?

2018-10-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejFick precis ett samtal från hästägare som har hästhage 3-400 meter från vårt bostadsområde där vår dotter (10 år) matat en häst med äpplen. Vår dotter har erkänt att hon gjort detta.Hästägaren anser att jag som förälder ska, om det blir komplikationer, betala hästens vård. Hur väl stämmer detta överens med lagen? Detta har ju inget ont uppsåt utan ett ovetande barn som helt naturligt matat ett djur. Vem utan detaljkunskap vet att inte hästar tål äpplen? Kommer de någon vart med detta ? (om nu hästen mot förmodan skulle bli dålig)
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka omständigheter som föranleder skadeståndsansvar regleras i skadeståndslagen. En person som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada (hästar anses utgöra saker i lagens mening) är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 §). För att ett skadeståndsansvar ska aktualiseras krävs alltså (1) att skadevållaren har haft uppsåt till skadan alternativt att skadevållaren borde ha insett att dennes beteende skulle kunna leda till skada och (2) att det finns ett orsakssamband mellan skadevållarens beteende och den aktuella skadan.Det är svårt att säga med säkerhet hur en domstol skulle bedöma frågan om skadeståndsansvar, men utifrån din beskrivning av vad som har hänt låter det osannolikt att din dotter ska ha haft uppsåt att skada hästen genom att mata den. Jag har inte heller någon detaljkunskap om hästar, men vad jag har kunnat läsa mig till kan hästar ges äpplen i mindre mängder som godis. Även om din dotter har gett hästen så mycket äpplen att det är skadligt för den har jag svårt att tro att det är som hon borde ha vetat var farligt för den. Vad gäller kravet på orsakssamband måste det gå att visa att hästens eventuella komplikationer är hänförliga till att den har ätit de äpplen din dotter matat den med. Om hästen får ont i magen är det troligare att det beror på äpplena än exempelvis om hästen har brutit ett ben. Enbart det faktum att hästen får komplikationer som kan bero på att den har ätit för mycket äpplen räcker inte för att konstatera ett orsakssamband. Det måste också vara rimligt med hänsyn till tiden som har förflutit sedan din dotter matade hästen att det beror på de äpplena. Om hästägaren efter flera månader menar att hästen har fått komplikationer är orsakssambandet mindre självklart än om denne kommit med ersättningskraven dagen efter att din dotter senast matat hästen.För att det överhuvudtaget ska vara intressant att diskutera oaktsamhet och ett eventuellt orsakssamband krävs givetvis att en skada har uppstått, det vill säga att hästen har fått komplikationer. Utan skada kan hästägaren inte göra gällande ett skadeståndsansvar. Om hästen får komplikationer kan hästägaren framställa sådana krav, men med hänsyn till att äpplen kan ges hästar som godis har jag svårt att tro att din dotter kan anses oaktsam för att hon har matat en häst med dem.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Ersättning för allergisk reaktion

2018-09-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min dotter va ute och åt på en känd restaurangkedja i Stockholm den 9 maj 2018. Hon är nötallergiker. Innan hon beställde sin mat förvissade hon sig om att den maträtt hon beställde inte innehöll några nötter. Servitrisen garanteradeatt rätten hon beställt inte innehöll några nötter. Ganska omgående då hon fått in sin mat och börjat äta märkte hon att det började klia och svullna i halsen. Hon fick ta taxi till SÖS akutmottagning. Där blev hon omhändertagen och fick mediciner för att undvika allvarligare allergisk reaktion. Hon fick kvarstanna för övervakning ca 6tim. Min dotter har sedan varit i kontakt med restaurangen för att få ersättning för merkostnader. Dom har sagt att hon ska få det om hon lämnar in kvitton. Trots att hon har gjort detta har hon ännu inte fått någon ersättning. Nu undrar jag om det kan vara en framkomlig väg att stämma restaurangen för det inträffade och på det viset få ersättning. Med vänlig hälsning Gunbritt Forsberg
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen(SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan.I 5 kap 1 § SkL kan vi se vad ersättningen för en personskada omfattar. Det rör sig om ersättning för:1, sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande2, inkomstförlust, och3, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur(sveda och värk) eller av bestående art(lute eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Vad krävs för ersättning?Det som krävs för att ni ska få ersättning är att den som vållat skadan antingen gjort detta genom vårdslöshet eller uppsåt. Det krävs dessutom att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Alltså ett tillräckligt starkt orsakssamband. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.Om man har meddelat att man är allergisk mot nötter och restaurangen försäkrar att det inte finns i maten, men man ändå får nötter i maten, skulle jag definitivt säga att restaurangpersonalen(restaurangen) har varit vårdslösa. (Jag utesluter att restaurangen har agerat med uppsåt).Ersättning för sveda och värk:Som vi kan se av 5 kap 1 § 3 pt SkL så kan din dotter få ersättning för sveda och värk! Med sveda och värk avses skadeföljder under akut sjukdomstid, närmast fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig. Även kostnader för att underlätta den skadelidandes tillvaro ska kompenseras. Om man driver en fråga om skadestånd i domstol tittar domstolen på Trafikskadenämndens tabeller för att bestämma skadeståndets storlek. Domstolen är dock inte bunden av tabellerna och ersättning kan således vara olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Hur du ska gå tillväga:Eftersom att restaurangen inte lämnar ersättning, vilket jag anser att de ska, så bör ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Våra jurister kan hjälpa dig med detta om du så vill! Du kan boka tid med våra jurister här: Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över! Lycka till!