Restaurang ansvarig för att min väska gick sönder. Vilka rättigheter har jag? Hur beräknas skadeståndet?

FRÅGA
När servitören tar en tallrik med olja från vårt bord gör han de så snabbt att oljan vinglar till och landar på marken bredvid mig. Tyvärr stod min Louis Vuittonväska 30 cm från där oljan landade så ena sidan blev nedstänkt av olja. Jag säger ifrån och ägaren kommer fram och försöker torka av med en fuktig trasa. Jag får hejda honom då vattenfläckar ej försvinner från lädret. Vi äter upp, betalar och säger till ägaren att jag går hem och ser om de går att lösa.Fläckarna är kvar så jag kontaktade dem och de undrade vad man kan göra åt saken. Jag ringde Louis Vuitton och det enda man kan göra är att skicka väskan till Stockholm och sen vidare till Frankrike för att byta ut vachetta-delarna. Denna processen kan ta två månader och kostar cirka 550 euro. Restaurangen ber mig skicka in den så fort som möjligt så står dom för kostnaderna, dock får jag stå för kostnader och allt jobb till en början. MEN jag vill inte skicka in den eftersom det aldrig varit min intention. De vill återställa väskan så som den va innan händelsen, men eftersom den är vintage kommer ett utbyte av vachettalädret göra att den blir i nyskick! Alltså inte så som den va innan händelsen. Jag har lagt ner så mycket tid på att ringa runt för att kunna ge svar till dom och jag vill inte lägga ner mer tid på att skicka iväg väskan. Hade jag inte ringt Louis Vuitton hade restaurangen inte vetat att man kunde skicka iväg den. Jag undrar vad jag har för rättigheter och vad för kompensation jag kan kräva?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada är ersättningsskyldig. En sakskada är, precis som begreppet alluderar till, ett föremål som som förstörs, blir defekt eller går sönder. Skadan måste ha orsakats genom antingen uppsåt (med flit) eller vårdslöshet (klantighet, på ren svenska). (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Vad för typ av ersättning är man berättigad till om man lidit en sakskada?

Skadeståndet ska omfatta sakens värde eller reparationskostnad/värdeminskning. Det beräknas till återanskaffningskostnad med avdrag för ålder och bruk. Som allmän princip gäller också att den som orsakat skadan har rätt att i ett första hand försöka reperera den, istället för att behöva ersätta den skadelidna med ett helt nytt exemplar. (5 kap. 7 § skadeståndslagen).

Vad gäller i ditt fall?

Min kunskap om väskor är begränsad men såvitt jag förstår dig är en vintage väska från LV mer värd än ett nytt exemplar. I så fall gäller såklart att man, istället för att reducera värderingen på grund av bruk och slit, ökar den på grund av värdehöjande ålder.

Ersättningen ska sättas till reparationskostnaden om EUR 550 plus [värdedifferensen mellan en ny modell och en vintage modell]. För att vara övertydlig: Ponera att ett vintage exemplar är värt EUR 10 och ett nytt är värt EUR 8. Värdedifferensen är EUR 2.

Är det istället så att en vintage väska inte alls betingar ett högre marknadspris, utan bara är din personliga preferens, kommer ersättningsskyldigheten inte att öka trots att reparationen förstör väskans säregna vintagekaraktär.

Min rekommendation

Jag rekommenderar att du som första åtgärd tar reda på värdeskillnaden mellan en ny och en vintage väska, förslagsvis genom att se vad liknande väskor gått för hos Bukowskis och andra high-end auktionshus. Förklara sedan för restaurangen att ditt anspråk omfattar EUR 550 plus ersättning för värdeminskningen.

Jag förstod det som att restaurangen kräver att du ligger ute med pengarna och att den kommer ersätta dig först mot uppvisande av kvitto. Det är fel. Deras skadeståndsskyldighet - deras skuld - uppkom redan vid skadans inträffande, och förföll när du krävde betalning. (5 § skuldebrevslagen).

Ifall restaurangen vidhåller sin ståndpunkt rekommenderar jag att du inkommer med en stämningsansökan till tingsrätten. Eftersom restaurangen har gått med på att ersätta skadan har den i princip vitsordat sin vårdslöshet. Du har därför ett väldigt fördelaktigt bevisläge.

Jag förstår att du inte vill skicka iväg väskan men som skadelidande har man en skyldighet att begränsa sin skada. Du kommer alltså inte kunna få ersättning för en helt ny väska. Inte heller kan du få skadestånd för att du måste vara utan den under en längre tid. (Det är svårt att bevisa att du lidit monetär skada på grund av att du inte haft din väska)

Har du funderingar kring eller följdfrågor till mitt svar är du välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se.

Trevlig kväll!

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98481)