Ersättning för allergisk reaktion

Min dotter va ute och åt på en känd restaurangkedja i Stockholm den 9 maj 2018. Hon är nötallergiker. Innan hon beställde sin mat förvissade hon sig om att den maträtt hon beställde inte innehöll några nötter. Servitrisen garanterade

att rätten hon beställt inte innehöll några nötter.

Ganska omgående då hon fått in sin mat och börjat äta märkte hon att det började klia och svullna i halsen.

Hon fick ta taxi till SÖS akutmottagning. Där blev hon omhändertagen och fick mediciner för att undvika allvarligare allergisk reaktion. Hon fick kvarstanna för övervakning ca 6tim.

Min dotter har sedan varit i kontakt med restaurangen för att få ersättning för merkostnader. Dom har sagt att hon ska få det om hon lämnar in kvitton. Trots att hon har gjort detta har hon ännu inte fått någon ersättning. Nu undrar jag om det kan vara en framkomlig väg att stämma restaurangen för det inträffade och på det viset få ersättning.

Med vänlig hälsning

Gunbritt Forsberg

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen(SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan.

I 5 kap 1 § SkL kan vi se vad ersättningen för en personskada omfattar. Det rör sig om ersättning för:

1, sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande

2, inkomstförlust, och

3, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur(sveda och värk) eller av bestående art(lute eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Vad krävs för ersättning?

Det som krävs för att ni ska få ersättning är att den som vållat skadan antingen gjort detta genom vårdslöshet eller uppsåt. Det krävs dessutom att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Alltså ett tillräckligt starkt orsakssamband. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.

Om man har meddelat att man är allergisk mot nötter och restaurangen försäkrar att det inte finns i maten, men man ändå får nötter i maten, skulle jag definitivt säga att restaurangpersonalen(restaurangen) har varit vårdslösa. (Jag utesluter att restaurangen har agerat med uppsåt).

Ersättning för sveda och värk:

Som vi kan se av 5 kap 1 § 3 pt SkL så kan din dotter få ersättning för sveda och värk! Med sveda och värk avses skadeföljder under akut sjukdomstid, närmast fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig. Även kostnader för att underlätta den skadelidandes tillvaro ska kompenseras. Om man driver en fråga om skadestånd i domstol tittar domstolen på Trafikskadenämndens tabeller för att bestämma skadeståndets storlek. Domstolen är dock inte bunden av tabellerna och ersättning kan således vara olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hur du ska gå tillväga:

Eftersom att restaurangen inte lämnar ersättning, vilket jag anser att de ska, så bör ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Våra jurister kan hjälpa dig med detta om du så vill! Du kan boka tid med våra jurister här:

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över! Lycka till!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000