Kan jag få ersättning för min självrisk?

2018-08-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |En cyklist körde in i bakdörren på min bil i mycket hög hastighet, mitt försäkringsbolag anser inte mig vållande till olyckan, jag måste ändå betala min självrisk för vagnskada samt att cyklisten får skadestånd även då han brutit mot trafikreglerna. Hur kan jag få tillbaka min självriskersättning. Jag har bett cyklisten skicka in en skadeanmälan till sitt hemförsäkringsbolag och jag har skickat alla mina papper dit men cyklisten ignorerar detta. Hur kan jag få hjälp
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagBestämmelser om skadestånd finns i Skadeståndslagen (SKL).Kan jag få ersättning för min självrisk?Ja enligt skadeståndslagen ska den som vållat en sakskada genom oaktsamhet ersätta skadan (2 kap 1 § SKL). Som jag tolkar det är den skada du lidit endast självrisken du betalat till ditt försäkringsbolag. Du har rätt att få ersättning för denna skada om cyklisten är att anses som vållande. Hur får jag ersättning för min självrisk?För att få ersättning för självrisken måste du ställa ut ett krav till cyklisten. Detta gör du skriftligen och kravet ska innehålla juridisk grund (Skadeståndslagen 2 kap 1 §) och bevis för att du betalat självrisken. Du bör även rekommendera cyklisten att ta kontakt med sitt försäkringsbolag där denne har sin ansvarsförsäkring.Hoppas du fått svar på din fråga!

Privatperson vill kräva utlovad ersättning av företag

2018-07-15 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vi har haft ett företag hos oss som gjort markarbeten och i processen gick vår balkong sönder. De har över mail lovat oss ekonomisk ersättning för materialet då vi bestämde oss för att inte återställa den utan själva bygga en altan istället. Jag har mailat dem summan vi förväntar oss, 4000, det är beräknat på vad virket hade kostat oss att köpa själva( med en ganska bra rabatt då vi fick en bra rabatt på offerterna ) de har inte accepterat det priset men inte heller motsatt sig det. Vi anser att priset är rimligt då dimensionerna på virket vi räknat ut priset genom är mindre än dimensionerna på balkongen som gick sönder och därmed är priset lägre än det hade varit med "rätt" dimensioner, om det låter logiskt. Jag har skickat bankuppgifter till dem men de vägrar nu svara på mail. Vi har betalat och byggt den nya altanen och har ju räknat med att få ersättning från dem. Hur bör vi gå tillväga?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Konsumenttjänstlagen Eftersom ni är privatpersoner som har ingått avtal med ett företag om att de ska utföra markarbeten hemma hos er så gäller Konsumenttjänstlagen (KtjL). Skada på egendom När markarbetaren jobbar hemma hos er har arbetaren er egendom "under kontroll" vilket innebär att om en skada uppstår så är utgångspunkten att det är företaget som ansvarar för skadan, KtjL 32 § 1 st. För att företaget inte ska behöva ersätta er krävs det att de bevisar att skadan inte beror på försumlighet från markarbetarens sida. Om de inte kan bevisa detta så är de alltså skyldiga att ersätta er skadan enligt lag. Reklamation För att kunna göra felet gällande krävs att ni reklamerar inom skälig tid, det vill säga att ni inom två månader påpekar för den ansvarige att skadan har uppstått, KtjL 17 § 1 st. Reklamationen kan ske muntligt eller skriftligt. Utifrån frågans förutsättningar så har ni reklamerat i tid och därmed ska företaget ansvara för skadorna som de har orsakat. Att ersättningen ska utgå styrks ytterligare av det faktum att företaget via mail har gått med på att utge ersättning för den uppkomna skadan. Ersättning Ni behöver inte ha ett kvitto för att få ersättning. När ersättningen beräknas ska en jämförelse ske av marknadspriset och eventuella avdrag kan göras beroende på hur gammal egendomen är. De ska alltså ersätta er för värdet som balkongen hade innan den gick sönder. Tillvägagångssätt vid utebliven ersättning Privatpersoner kan välja att stämma företag i domstol, men det medför risker. Dels måste den faktiska skadan bevisas, dels riskerar privatpersonen att stå för samtliga ombudskostnader (både egna och motpartens) vid en eventuell förlust, vilket kan bli dyrt. Det finns dock fler vägar att gå än att välja att stämma företaget privat. Du kan välja att anmäla företag till Konsumentverket och sedan kan Konsumentsombudsmannen (KO) välja att väcka en process för konsumenterna om de anser det vara berättigat. Du kan även välja att ansluta dig till en grupptalan, alltså att flera drabbade parter gemensamt väcker talan, vilket minskar er ekonomiska risk. Hoppas att detta besvarar din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänliga hälsningar,

Hur väcker jag talan ersättning för sveda och värk i domstol?

2018-06-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Lawline.Min hund blev oprococerat påhoppad och biten i halsen av en annan hund vilket föranledde en större sårskada. Även jag ådrog mig ett ca 2,5 cm långt och ca 3-4 mm djupt jack i tummgreppet och kunde under de första två veckorna knappt röra på tummen än mindre använda handen. Jag har även fortfarande efter 5 veckor en viss beröringsömhet även om jag på det stora hela fått tillbaks full funktion i handen (har dock LITE ledsmärta i tummen fortfarande.Nu till den juridiska frågan.Vid ett försök att lösa tvisten privat så hävdar hen att hen enbart skall ersätta mina omkostnader för sjukvård, veterinär och mediciner (vilket ligger i enlighet med lagen om tillsyn av hundar) MEN hen uttryckligen vägrar betala någon form av ersättning för sveda och värk eller för sakskada (som jag förstått att min hunds skador enligt skadeståndslagen faller under) för de skador som uppstått vilket jag tolkar tillsynslagen om strikt ägaransvar som att hen även det är skyldig att betala.Min fråga är; Vad är ett rimligt belopp för skadeståndskrav och kan jag lämna in en stämmningsansökan för skadeståndsdelen även om hen ersätter omkostnadsdelen privat?Samt vad är chansen att jag i så fall vinner en sådan process då jag har sparat samtliga kvitton och har fotodokumenterat skador på både mig och hunden som bevisunderlag? Kan man lösa detta på egen hand eller behöver jag anlita en advokat, och vilka kostnader kan detta i så fall innebära för mig?MVH
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagDin fråga rör skada orsakad av hund och skadeståndsbestämmelser om detta hittas i Lagen om tillsyn av Hund och Katt samt Skadeståndslagen (SKL).Din hunds skadorDet stämmer att din hund räknas som en sak i skadeståndsrättslig mening och faller därför under begreppet sakskada. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde, reparationskostnader och värdeminskning (5:7 SKL). Det innebär att dina omkostnader som tillkommit i och med skadan på din hund ska ersättas av den andra hundägaren.Du nämner i din fråga att personen i fråga har gått med på att betala för veterinär- och medicinkostnader. Detta utgör ersättning för sakskada och är av vad som framgår av frågan de enda direkta kostnaderna som du haft på grund av din skadade hund. Det finns som jag nämnde tidigare möjlighet att få ersättning för värdeminskning men för att detta ska vara aktuellt krävs att din hund efter veterinärsbehandling är i så dåligt skick att den inte kan användas som innan skadan. Jag kan inte utläsa några andra grunder för sakskada som den andre hundägaren i det här fallet motsätter sig.Ersättning för sveda och värkSkada till den som orsakats personskada omfattar ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5:1 SKL). Detta omfattar främst fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Du har rätt till en ersättning om 2 400 kr per månad om du är helt sjukskriven. Det framgår inte av din fråga om du har stannat hemma från jobb eller annat. Om du inte har varit sjukskriven men har medicinskt visade besvär kan du ändå ha rätt till viss ersättning, denna ersättning kommer dock vara relativt låg.Väcka talanJa du kan lämna in en stämningansökan om ersättning som du anser dig har rätt till och motparten motsätter sig även fast personen redan betalat ut en del av skadeståndet. Du kan läsa mer här om hur du lämnar in en stämningsansökan. Det finns inga krav på att man har ett juridiskt ombud men detta hjälper såklart i en process men är också kostsamt (enligt norm 1341 kr per timme). Enligt min bedömning är det belopp du kan kräva ganska begränsat. Du har fått ersättning för dina direkta skador samt sakskadorna på din hund. Har varit sjukskriven under hela tiden är som sagt ersättning för sveda och värk endast 2400 kronor per månad och hade i ditt fall uppgått till 4000 kr. Har du inte varit sjukskriven är detta belopp förmodligen inte mer än 2000 kr. Bara att lämna in en stämningsansökan kostar 900 kr och om du förlorar målet riskerar du att stå för motpartens advokatkostnader.Vad du bör göra enligt min bedömningJag rekommenderar först att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och kollar om det finns möjlighet att få ersättning för sveda och värk. Du bör även undersöka möjligheterna att få ersättning för permanenta ärr som kan uppkomma i och med såret.Om detta inte är möjligt bör du kontakta hundägaren och förklara att du anser dig har rätt till viss ersättning för sveda och värk och att du funderar på att väcka talan i domstol. Om hundägaren i det här fallet fortfarande vägrar betala ersättning är det enligt min bedömning inte lönsamt att väcka talan i domstol eftersom det handlar om små summor och du riskerar att ådra dig stora kostnader.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur kan man driva in ett ostridigt skadestånd så fort som möjligt?

2018-06-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag och min hund blev attackerade av en lös hund ifredags och jag fick åka till djursjukhuset och även söka vård på kvällen för egen del! Ägaren till hunden vill vänta på sin försäkring blir klar, men jag har fått tagit mina sjukpensions pengar till att betala med och även fått låna pengar till två räkningar och är nu pank! Ska det gå till så? Mvh
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När skadan inträffande på dig och din hund uppstår direkt en rättighet för dig och en skyldighet för den andre hundägaren. Med detta menas att när skadan inträffade uppstod en rätt för dig till skadestånd från den ansvarige, som i detta fall är den andre hundägaren. Detta skadestånd har du rätt att begära så fort du kan specificera ditt krav på ett sätt som gör det möjligt för den skadeståndsskyldige att prestera.Det som händer om den skadeståndsskyldige inte vill betala eller vill betala senare är att 30 dagar efter att du framställt ditt krav börjar ränta att löpa (RänteL 4 § 3 st). Detta innebär att ditt krav blir större på grund av ränta på så sätt som anges i RänteL 6 § (referensräntan + 8 procentenheter per år). Reglerna om ränta finns just för att en betalningsskyldig ska betala så snart som möjligt.Att ränta löpet på betalningen är dock inte ett sätt att driva in skulden. Att ränta löper är endast något som ska motivera den betalningsskyldige att betala snabbt. Det finns dock sätt att driva in en skuld tvångsvis.Det första du kan göra är att ansöka om betalningsföreläggande. Detta gör du hos kronofogdemyndigheten (länk har du här). Det kostar 300 kr att ansöka, och ytterligare 600 kr om/när de beslutar om att verkställa ansökan. Dessa kostnader kan du dock kräva ersättning för av den skadeståndsskyldige. För att din ansökan ska kunna verkställas krävs att den skadeståndsskyldige antingen medger eller inte bestrider ditt krav. Detta borde inte vara något problem eftersom du vet att den skadeståndsskyldige erkänt sin skadeståndsskyldighet. Det fungerar på så sätt att kronofogden efter att ha mottagit din ansökan skickar ut ett brev till den skadeståndsskyldige med en uppmaning att svara och bestrida inom cirka 10 dagar. Om personen inte gör det kommer ärendet automatiskt att gå till verkställande. Därmed är denna väg, genom ansökan om betalningsskyldighet, den mest effektiva och lämpliga vägen att gå.Om den skadeståndsskyldige mot förmodan skulle bestrida skadeståndsansvar, kan du dock behöva stämma personen. Detta gör du lämpligast hos tingsrätten på den ort där den skadeståndsskyldige bor, eller på den ort där skadan uppstod (du får välja).Jag hoppas att detta är till hjälp. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hund orsakade skada på min bil, hur ställer jag krav på hundägaren?

2018-08-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej.Körde på motorväg en sen kväll när det var helt mörkt. Stod en hund helt stilla i högra körfältet. Gick inte att undvika kollision. Polis kom till plats och sa att det var en olycka. Har jag förstått det rätt så är det hundägaren som har strikt uppsyn om sin hund. Jag har bara trafikförsäkring på min bil. Skadorna uppgick till 60-70 tusen kronor, bilen är värd ungefär hälften.Jag får driva ärendet själv mot privatperson som jag haft kontakt med några få gånger. Den personen har då sagt att han ska ta kontakt med sitt försäkringsbolag och ta det på sin hemförsäkring. Sen har jag inte hört något mer och det var 2-3 månader sedan. Är mitt nästa steg att ställa ett krav på personen? Behöver man då juridisk hjälp eller kan man ställa ett krav i en sån här situation privat?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Strikt ansvarDet stämmer att det föreligger ett ''strikt ansvar'' med att vara hundägare. Strikt ansvar innebär att man alltid har ett ansvar för hundens agerande, 1§ Lag om tillsyn över hundar och katter. Vilka krav som ställs på hundägaren varierar beroende på omständigheterna, men man ska alltid göra sitt yttersta för att hålla hunden under kontroll.Att hundägaren inte är närvarande vid skadetillfället friar inte denne från ansvar för de skador som hunden orsakar, 19§ Lag om tillsyn över hundar och katter.Sammanfattningsvis har hundägaren alltid ett ansvar och är skadeståndsskyldig för de skador som dennes hund orsakar, även om hundägaren inte vållat skadan.Bilförare har också ett strikt ansvar, men om polisen slagit fast att det rör sig om en olycka och därav är du fri från det strikta ansvaret. StämningsansökanSkadorna på bilen ska hundägaren ersätta, enligt 2:1 skadeståndslagen. Om hundägaren inte ersätter skadorna så kan du lämna in en stämningsansökan. Hur man lämnar in en stämningsansökan beskrivs (här). Du behöver inte använda dig av juridisk hjälp för att driva en process och du kan driva den ''privat''. Men om du behöver juridisk rådgivning hjälper vi på Lawline dig gärna (kontakt).Med vänliga hälsningar

Hur kan jag få skadestånd om min försäkring inte täcker den uppkomna skadan?

2018-06-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har blivit påkörd av en bil då jag färdades på cykel. Föraren iakttog ej väjningsplikt och anses vållande. Vare sig min hemförsäkring eller fordonets försäkring ersätter dock skadan då det inte ingår i hemförsäkringen och enligt fordonets försäkring ej var en bil jag färdades i. På vilket sätt kan jag ställa skadeståndsanspråk på fordonets ägare alt förare. (Fordonet ägdes och var försäkrat av förarens hustru).
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Som du beskriver verkar det inte finnas någon försäkring som täcker den uppkomna skadan. Vad du kan göra istället är att väcka en skadeståndstalan vid en tingsrätt.Om det står klart att skadan vållats av föraren och att denne inte iakttagit förevarande väjningsplikt kan detta innebära att skadeståndsanspråket går igenom. Detta kan då bekostas av förarens, alternativ förarens hustrus försäkring. Om så inte skulle vara fallet har du ändå rätt att få ersättning av föraren personligen. Hur en stämningsansökan upprättas kan du läsa mer om här.Hoppas svaret varit till din hjälp och lycka till!Mvh,

Skadeståndsanmälan

2018-06-04 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hur får jag hjälp med skadeståndsanmälan?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Du har ställt en skadeståndrättslig fråga. Skadestånd brukar delas in i inomkontraktuellt skadestånd och utomkontraktuellt skadestånd. De olika indelningarna reglerar huruvida det finns ett avtal mellan parterna som kan tänkas reglera en eventuell skadeståndsfråga. I sådant fall som det inte finns ett avtal mellan parterna och således är att betrakta som ett utomkontraktuellt skadestånd så ska Skadeståndslag (1972:207) tillämpas. Oavsett vilken situation det gäller så innebär det att du måste vända dig till allmän domstol med tingsrätten som första instans. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till våra jurister som kan bistå dig i ärendet och företräda dig vid en huvudförhandling.Med vänlig hälsning,

Studentfirande

2018-05-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vid studentutspring händer det att vissa besökare sprutar mousserande dryck på den de vill fira - vilket då självfallet ofta träffar även andra.Måste de drabbade själva kräva skadestånd i domstol för kemtvätt och liknande? Eller går det att polisanmäla - så att en åklagare driver ärendet? Vilka lagar kan vara relevanta i frågan?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en sådan incident som är beskriven i frågan så aktualiseras skadeståndslagen. Den skada som det rör sig om när kläderna blir smutsiga för någon sprutar mousserade drycker kallas för sakskada. Vill du ha ersättning för en sådan skada så måste du begära skadestånd i domstol. Domstolen prövar då fallet och ser om kraven i 2 kap 1 § skadeståndslagen är uppfyllda. Domstolen gör en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra om den som sprutat den mousserade drycken varit vårdslös eller gjort det med avsikt när han eller hon träffa annan person. Det går inte att anmäla händelsen till polisen så att en åklagare driver ärendet eftersom händelsen inte kvalificeras som ett brott enligt brottsbalken eller annan särskild lag. Jag hoppas du fått svar på din fråga, med vänliga hälsningar!