Skadestånd för halkskada

Om man halkar utanför en ica affär, kan man anmäla affären? Har man rätt till skadestånd för personen bröt axeln på 3 ställen och mår dåligt ?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis är det fastighetsägaren som ansvarar för att hålla marken utanför fastigheten sandad. Det följer av lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (2 § andra stycket). Eftersom det är fastighetsägaren som ansvarar för marken är det också fastighetsägaren som får betala ut skadestånd för det fall någon halkar. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen, som bland annat säger att den som av vårdslöshet vållar personskada är skadeståndsskyldig (2 kap. 1 §). Om fastighetsägaren inte har sandat eller sandat för lite, och det kan anses vårdslöst att inte ha gjort det, ska denne betala skadestånd när någon halkar och slår sig. Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan (5 kap. 1 §). Det borde alltså vara ersättning för att personen har brutit axeln och mår dåligt.

Den som har halkat och vill kräva skadestånd har att bevisa 1) att fastighetsägaren har varit vårdslös genom att exempelvis inte ha sandat eller ha sandat för lite och 2) att skadan har uppkommit till följd av vårdslösheten. Om fastighetsägaren har varit vårdslös beror lite på om denne kunde förväntats ha sandat ordentligt utanför butiken. Har det under natten plötsligt frusit på och en person halkar tidigt på morgonen är det mindre troligt att fastighetsägaren borde ha sandat. Om det däremot har varit isigt en längre tid och flera människor hunnit halka innan någon slutligen skadar sig är det mer troligt att fastighetsägaren ska ansvara. Om den som vill ha skadestånd har brutit axeln på tre ställen och har läkarintyg är det troligt att det går att visa att skadan har uppkommit till följd av att fastighetsägarens vårdslöshet, att det inte har varit sandat.

Den som har halkat utanför ICA och brutit axeln kan alltså ha rätt till skadestånd. Jag skulle föreslå att personen först kontaktar fastighetsägaren och kräver skadestånd av denne för sjukvårdskostnader och för sveda och värk. Om fastighetsägaren vägrar betala skadestånd skulle jag som nästa steg kontakta juridisk hjälp och upprätta en stämningsansökan. Viktigt att tänka på är att den som kräver skadestånd hela tiden ska visa att fastighetsägaren har varit vårdslös och att denne därför ska betala.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”