Skadestånd för halkskada

FRÅGA
Om man halkar utanför en ica affär, kan man anmäla affären? Har man rätt till skadestånd för personen bröt axeln på 3 ställen och mår dåligt ?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis är det fastighetsägaren som ansvarar för att hålla marken utanför fastigheten sandad. Det följer av lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (2 § andra stycket). Eftersom det är fastighetsägaren som ansvarar för marken är det också fastighetsägaren som får betala ut skadestånd för det fall någon halkar. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen, som bland annat säger att den som av vårdslöshet vållar personskada är skadeståndsskyldig (2 kap. 1 §). Om fastighetsägaren inte har sandat eller sandat för lite, och det kan anses vårdslöst att inte ha gjort det, ska denne betala skadestånd när någon halkar och slår sig. Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan (5 kap. 1 §). Det borde alltså vara ersättning för att personen har brutit axeln och mår dåligt.

Den som har halkat och vill kräva skadestånd har att bevisa 1) att fastighetsägaren har varit vårdslös genom att exempelvis inte ha sandat eller ha sandat för lite och 2) att skadan har uppkommit till följd av vårdslösheten. Om fastighetsägaren har varit vårdslös beror lite på om denne kunde förväntats ha sandat ordentligt utanför butiken. Har det under natten plötsligt frusit på och en person halkar tidigt på morgonen är det mindre troligt att fastighetsägaren borde ha sandat. Om det däremot har varit isigt en längre tid och flera människor hunnit halka innan någon slutligen skadar sig är det mer troligt att fastighetsägaren ska ansvara. Om den som vill ha skadestånd har brutit axeln på tre ställen och har läkarintyg är det troligt att det går att visa att skadan har uppkommit till följd av att fastighetsägarens vårdslöshet, att det inte har varit sandat.

Den som har halkat utanför ICA och brutit axeln kan alltså ha rätt till skadestånd. Jag skulle föreslå att personen först kontaktar fastighetsägaren och kräver skadestånd av denne för sjukvårdskostnader och för sveda och värk. Om fastighetsägaren vägrar betala skadestånd skulle jag som nästa steg kontakta juridisk hjälp och upprätta en stämningsansökan. Viktigt att tänka på är att den som kräver skadestånd hela tiden ska visa att fastighetsägaren har varit vårdslös och att denne därför ska betala.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98481)