Hur kräver man skadestånd?

FRÅGA
Hej!Vi har en vattenläcka i vårt hus som vi anser att kommunen orsakat på grund vårdslöshet i och med för högt tryck i ledningarna. Vad är det för typ av jurist jag ska kontakta? Är det fastighetsrätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det har uppkommit en sakskada på grund av någons vårdslösa beteende kan skadeståndsansvar aktualiseras. Om det rör sig om ett rättsförhållande utan koppling till ett kontrakt tillämpas skadeståndslagen. När ett avtalsförhållande finns mellan parterna reglerar vanligtvis avtalet hur och om skadestånd ska utgå.

För att utomobligatoriskt skadestånd enligt skadeståndslagen ska utgå måste det ha uppkommit en skada, vilket kan utgöras av en personskada, en sakskada, ren förmögenhetsskada eller kränkning. Med sakskada enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen avses en fysisk skada som uppstår på fast eller lös egendom. Skadeståndet ska då täcka alla kostnader som uppstår på grund av skadan, ex. reparationskostnader.

Den skadegörande gärningen kan möjligtvis i det fall du beskriver bestå av underlåtenhet att underhålla/justera ledningarna. Skadevållaren, eventuellt kommunen i detta fall, måste kunna tillskrivas ansvar för skadan vilket är fallet om gärningen begåtts med uppsåt, oaktsamhet eller om skadevållaren har strikt ansvar. När strikt ansvar gäller, spelar det ingen roll om skadevållaren agerat med uppsåt eller vårdslöshet.

Slutligen måste det finnas ett orsakssamband mellan skadan och den skadevållande gärningen, i detta fall exempelvis mellan skadan som orsakades av vattenläckan och kommunens underlåtenhet att underhålla/justera ledningarna.

Om du är intresserad av att begära skadestånd av kommunen med anledning av vattenläckan, rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist som arbetar med skadeståndsrätt. Vi på Lawline har jurister som arbetar med liknande skadeståndsärenden och du är välkommen att kontakta oss för mer rådgivning eller för att boka tid med en jurist.

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98633)