Vad händer om jag inte kan betala mina böter och skadestånd?

FRÅGA
HejJag blev dömd för att betala böter och skadestånd och villkorligt dom . Om jag inte kan betala . Hur ska det gå till? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter tre veckor när en dom vunnit laga kraft skickas en kopia av domen till Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kontaktar den skadelidande och frågar om hen vill ha hjälp att driva in skadeståndet. Om den skadelidande tackar ja kommer Kronofogden skicka ut en faktura till dig.

Om du inte betalar kommer Kronofogden genomföra en undersökning av din betalningsförmåga. Om du har utmätningsbara tillgångar kan Kronofogden utmäta dem för att få pengar till skadeståndet. Om du inte har utmätningsbara tillgångar eller andra möjligheter att betala får brottsoffret vända sig till sitt försäkringsbolag alternativt Brottsoffermyndigheten. Om brottsoffret får utbetalt skadestånd från sitt försäkringsbolag eller från Brottsoffermyndigheten kommer du istället vara betalningsskyldig mot dessa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll